Սերգո Արմենակի Եպիսկոպոսյան
Կենսագրություն
Կրթություն
ԲՈՒՀ - Մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, Երևանի պետական համալսարան, 1991 - 1996 թթ.
Մագիստրատուրա - Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարան (ՀՊՃՀ), 1996 - 1998 թթ.
Ասպիրանտուրա - ՀՊՃՀ, 1998 - 2001 թթ.

Գիտական աստիճան
թեկնածուական - «L1 կշռային տարածություններում եռանկյունաչափական և Ուոլշի համակարգերով ունիվերսալ շարքեչի գոյության մասին», 1999 թ., Երևանի պետական համալսարան

Աշխատանքային փորձ
2000 թ-ից գիտ. աշխատող, Երևանի պետական համալսարան

Կարդացվող դասընթացներ
Մաթեմատիկական անալիզ
Չափի տեսություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Մոտարկումների տեոսություն, օրթոգոնալ շարքեր, ազդանշանների տեսություն

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
Հայաստանի մաթեմատիկոսների միության անդամ

sergoep@ysu.am

Սերգո Արմենակի Եպիսկոպոսյան

Դոցենտ | Ֆիզիկայի ֆակուլտետ - Բարձրագույն մաթեմատիկայի ամբիոն
 
 

Հոդված/Article

S.A. Episkoposian

On greedy algorithms with respect to generalized Walsh system | Global Journal of Pure and Applied Mathematics, V.3 , N 1, 2007, pp. 77-86

S.A. Episkoposian

Existence of double Walsh series universal in weighted L1[0,1]2 spaces | International Journal of Modern Mathematics, 2(2), 2007, pp. 231–247

С. А. Епископосян

О расходимости гриди алгоритма относительно обобщенной системы Уолша по норме L1 | Известия НАН Армении: математика, English translation, "Journal of Contemporary Mathematical Analysis", том. 41, н. 2, 2006, стр. 14–25

S.A. Episkoposian

On the existence of universal series by trigonometric system | Journal of Functional Analysis, 2006, V. 230, p. 169-189

S. A. Episkoposian, M. G. Grigorian

Universal series by trigonometric system in weighted L1 [0,1] spaces | International Journal Mathematics and Mathematical Scianeses , 2006, Art. ID 62909, p. 1–13
1   2   3   4  |  Տեսնել բոլորը