Սերոբ Հովսեփի Խաչատրյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1994 - 1997 թթ. ԵՊՀ փիլիսոփայության պատմության ամբիոնի ասպիրանտ
1989 - 1994 թթ. ԵՊՀ, Փիլիսոփայության և սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի ուսանող

Աշխատանքային փորձ
2007 թ-ի սեպտեմբերից մինչ օրս ԵՊՀ փիլիսոփայության պատմության ամբիոնի դասախոս
2010 թ-ի սեպտեմբերից մինչ օրս ԵՊԼՀ Կրթության կառավարման և պալանավորման ամբիոնի դասախոս

Կարդացվող դասընթացներ
20-րդ դարի փիլիսոփայության պատմություն , 20-րդ դարի բարոյագիտություն,Պատմության փիլիսոփայություն, Ժամանակակից արևմտյան մշակույթ, Կրթության հանրային առավարում, Կրթության փիլիսոփայություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Պատմության փիլիսոփայություն, Կրթության փիլիսոփայություն, Ժամանակակից արևմտյան փիլիսոփայություն

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
Մարդկային զարգացման ազգային զեկույցի հեղինակային խմբի ղեկավար, ՄԱԿ-ի Զարգացման ծրագիր։
Հասարակագիտություն հանրակրթական առարկայի չափորոշիչները մշակող աշխատանքային խմբի անդամ, Բաց հասարակության հիմնադրամներ-Հայաստան։
Կրթության փիլիսոփայություն բուհական դասընթացի ներդնում։

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, թուրքերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
2011 թ-ի դեկտեմբերից մինչ օրս: Քայլ առ քայլ բարեգործական հիմնադրամի խորհրդի նախագահ
2010 թ-ից մինչ օրս ASCD միջազգային կրթական կազմակերպության անդամ
2007 թ-ից մինչ օրս Մարդ և հասարակություն հանդես խմբագրական խորհրդի անդամ

(+374 10) 54-43-95 (ներքին1-14)

Սերոբ Հովսեփի Խաչատրյան

Ասիստենտ | Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ - Փիլիսոփայության պատմության, տեսության և տրամաբանության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Ս. Խաչատրյան, Ս. Պետրոսյան, Տ. Թովմասյան

Հասարակագիտություն | Դասագիրք հանրակրթական դպրոցի 8-րդ դասարանի համար, «Տիգրան Մեծ» հրատ., Երևան, 2007

Գ. Ղազինյան, Ս. Պետրոսյան, Ա. Վաղարշյան, Տ. Թովմասյան, Ն. Հարությունյան, Ս. Խաչատրյան

Հասարակագիտություն. ուսուցչի ձեռնարկ 8-9-րդ դասարանների | Ուսումնական ձեռնարկ հանրակրթական դպրոցի ուսուցիչների համար, «Տիգրան Մեծ», Երևան, 2007, 128 էջ

Ս. Պետրոսյան, Ս. Խաչատրյան, Հ. Խաչատրյան

Հասարակագիտության ինտեգրված ուսուցում. ուսումնական ծրագրի մշակում և թեմատիկ միավորների օրինակներ | Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ մանկավարժների համար, Երևան, ԱՅՌԵՔՍ, 2006

Ս. Խաչատրյան, Ս. Պետրոսյան, Թ. Տեր-Մկրտչյան , Մ. Խախամյան, Տ. Թովմասյան, Վ. Ավանեսյան

Քաղաքացիական կրթություն. ժողովրդավարության հիմնարար արժեքներ | Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Ուսումնական ձեռնարկ հանրակրթական դպրոցի 8-9-րդ դասարանների համար, Երևան, 2005

Ս. Խաչատրյան, Ս. Պետրոսյան, Ա. Զոհրաբյան, Մ. Առաքելյան, Հ. Խաչատրյան, Ա. Արնաուդյան

Հասարակագիտության ուսուցման արդի հիմնահարցեր | Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ մանկավարժների համար, Երևան, 2005
1   2   3  |  Տեսնել բոլորը
 

Հոդված/Article

Սիլվա Պետրոսյան, Սերոբ Խաչատրյան , Տիգրան Թովմասյան

«Ազատություն և պատասխանատվություն» թեման հասարակագիտության դասընթացում | «Մարդ և հասարակություն», 2007, թիվ 4

Ս. Հ. Խաչատրյան

Վիլհելմ Դիլթայի պատմափիլիսոփայությունը որպես ճգնաժամային գիտակցությունը հաղթահարելու փորձ | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (95), Երևան 1998թ., էջ 33-42 |