Սերյոժա Լենդրուշի Մանուկյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1974 - 1979 թթ. ԵՊՀ փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ
1981 - 1984 թթ. ՀՀ ԳԱՍ, Փիլիս. ն իրավունքի ինստիտուտ, Ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան
Թեկնածուական` «Փիլիսոփայական ուսմունքների մոտիվացիան (պատմամեթոդաբանական վերլուծություն)», 13.10.1998 թ. ԵՊՀ և ՀՀ Փիլ. և Իրավ. ինստ. փիլիսոփ. միացյալ խորհրդի նիստում
Փիլիսոփայական գիտությունների թեկնածու - դոցենտ

Աշխատանքային փորձ
1984 - 1990 թթ. ՀԽՍՀ ԳԱ Փիլիսոփայության և Իրավունքի ինստիտուտում ավագ լաբորանտ
1990 - 2000 թթ. ԵՊՀ փիլիսոփայության և տրամաբանության ամբիոնում ասիստենտ
2000 թ-ից մինչև այժմ ԵՊՀ Փիլիսոփայության և տրամաբանության ամբիոնում դոցենտ

Կարդացվող դասընթացներ
Փիլիսոփայության հիմունքներ. Փիփսոփայական ուսամքնեբի մոտիվացիա, Հայ դիցաբանական սիմվոլիկա

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Տեսական փիլիսոփայություն .Դիցաբանության փիլիսոփայություն

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
Պետական բյուջեից ֆինանսավորվող թեմա, (2011 թ. մայիսից)

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն (մասնակիորեն)

Մասնագիտական անդամակցություն
«Տեսական փիլիսոփայություն» և «Փիլիսոփայության պատմություն» առարկաներից մինիմում քննութ. հանձնաժողովի անդամ

Սերյոժա Լենդրուշի Մանուկյան

Դոցենտ | Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ - Փիլիսոփայության պատմության, տեսության և տրամաբանության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Ս. Լ. Մանուկյան

Գրիգոր Նարեկացու խորհրդավոր լռությունը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (110), Երևան 2003թ., էջ 138-148 |
 

Հոդված/Article

Մանուկյան Ս. Լ.

Հայոց ծագումնաբանության խնդիրը ինքնության նորհեթանոսական հարացույցում | «Հայոց ինքնության հարցեր», 2012, էջ 69-86

Սերգեյ Մանուկյան

Բոլոր հայազունք հայկազուն չեն | «Գարուն», 3-4, Երևան, «Էգեա» հրատ., 2011, էջ 10-13

Մանուկյան Ս.Լ.

Սյունյաց նախարարական տան տոհմածառը | «Ակունք» գիտական հոդվածների ժողովածու, N 1, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2011, էջ 19-30

Սերգեյ Մանուկյան

Հայկի և Բելի առասպելը որպես հայ ինքնության ցուցիչ | «Հյուսիսափայլ» հյուսիսային համալսարանի գիտական հոդվածների ժողովածու, Երևան, ՀՀ Հյուսիսային համալսարանի հրատ., էջ. 60-65

Սերգեյ Մանուկյան

Զրադաշտը և Հայաստանը | «Գարուն», 9-10, Երևան, «Էգեա» հրատ., 2010, էջ 98-105
1   2   3  |  Տեսնել բոլորը