Սեյրանուշ Սոսի Մանուկյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1966 - 1967 թթ. Երևանի Պետական Համալսարան, Բանասիրական ֆակուլտետ, ռուսաց լեզու և գրականություն
1967 - 1972 թթ. Մոսկվայի Լոմոնոսովի անվան Պետական Համալսարան, Պատմության ֆակուլտետ, արվեստի պատմության և տեսության բաժին

Գիտական աստիճան
թեկնածուական - «Տեքստաբաժանումները (ռուբրիկացիան) հայկական ձեռագիր ավետարանների գեղարվեստական ձևավորման համակարգում», 17.00.03, 2008 թ. ՀՀ ԳԱ Արվեստի ինստիտուտ

Աշխատանքային փորձ
1973 թ-ից մինչ այժմ ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտ, ավագ գիտաշխատող
1992 - 1995 թթ. Հայաստանի Առևտրի պալատի «Արմէքսպերտիզա»-ի արվեստի հարցերով փորձագետ
1993 - 1996 թթ. Հայաստանի մշակույթի նախարարության մշակութային արժեքների արտահանման մասնագիտացված հանձնաժողովի փորձագետ գրքերի և արվեստի հարցերով
1996 թ-ից մինչ այժմ Երևանի պետհամալսարան, Հայ արվեստի պատմության և տեսության UNESCO-ի ամբիոն,
2002 - 2012 թթ. ՀՀ Մշակույթի նախարարության մշակութային արժեքների պահպանման գործակալության փորձագիտական հանձնաժողովի անդամ և փորձագետ կերպարվեստի բնագավառում

Կարդացվող դասընթացներ
Բյուզանդական արվեստի պատմություն և պատկերագրություն
Միջնադարյան արևմտաեվրոպական արվեստ
Մասնագիտության արդի խնդիրները

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հայ միջնադարյան և արդի արվեստի խնդիրներ
Հայ-բյուզանդական, Հայ-արևմտաեվրոպական միջնադարյան մշակութային կապեր
Արևելյան Եվրոպայի հայկական գաղթօջախների արվեստը

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, գերմաներեն, անգլերեն, գրաբար, հին սլավոներեն, լատիներեն

Մասնագիտական անդամակցություն
1983 թ-ից մինչ այժմ - Հայաստանի նկարիչների միության անդամ, արվեստաբանական սեկցիա
1999 - 2009 թթ. ՀՀ Նոր դրամների հաստատման Գեղարվեստական խորհրդի անդամ
2002 - 2010 թթ. ՀՀ պետական մրցանակների շնորհման հանձնաժողովի անդամ (կերպարվեստի բնագավառում)
2007 - 2010 թթ. ՀՀ նախագահի երիտասարդական մրցանակների հանձնաժողովի անդամ

Պարգևներ
1992 թ. Մոսկվա, ԱՊՀ երկրների լավագույն գրքի մրցանակաբաշխության II մրցանակ (Վ.Ղազարյանի հետ համատեղ), Матенадаран. Армянская рукописная книга VI-XIV вв, т. I, Москва «Книга», 1991, գրքի համար
2019թ․-ին ԵՊՀ հիմնադրամի 100-ամյակի առիթով Ոսկե Մեդալի շնորհում
2014թ․ ԵՊՀ Արծաթե մեդալի շնորհում

Սեյրանուշ Սոսի Մանուկյան

Արվեստագիտության թեկնածու, դոցենտ | Պատմության ֆակուլտետ - Հայ արվեստի պատմության և տեսության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Դ. Գ.Ղազարյան, Ս. Ս. Մանուկյան

Գրիգոր Նարեկացին հայ ձեռագրական արվեստում | Նաիրի, 2016թ․, 120 էջ
 

Հոդված/Article

С.Манукян

Киликийская миниатюра и традиции византийского искусства XI века: образец или импульс к творчеству | Искусство византийского мира. Индивидуальность в художественном творчестве. Сборник статей в честь Ольги Сигизмундовны Поповой. Москва, Государственный Институт искусствознания, 2021, c.248-273 с илл. 668 с., илл

Seyranush Manukyan

The Romanian-Armenian Art of Jcon Painting | Armenian Treasures in Romania, Bucharest, “Zamka”, 2020, p. 98-100 + Illustrations, 408 pp.

Seyranouche Manoukyan

L’Art des Icones des Armeniens de la Roumanie | Revue des Etudes Sud-Est Europeennes, LVIII, 1-4, Bucarest, 2020. p.165-189 (+ պատկերներ)

Սեյրանուշ Մանուկյան

Միջնադարյան Հայաստանի կոթողային գեղանկարչությունը | Հայկական որմնանկարչություն․ Գիտական հոդվածների և նյութերի ժողովածու․ Կազմ․ և խմբ․ Կ․Մաթևոսյան․“Վիկտորիա” միջազգային բարեգործական հիմնադրամ․Երևան, 2019, էջ 19-56, 47 պտկ․ էջ 305-320

Seyranush Manukyan

The Art of Icons of Romanian-Armenians | From Ani to Romania: History, Tradition and Iconography // 12th International Congress of south-east European Studies, Bucharest, 2-6 september 2019, Abstracts. Bucharest, 2019, p.184
 

Թեզիս/Thesis

Seyranush Manukyan

Tatev Monastery Frescoes. Armenia, 930 | 23rd International Congress of Byzantine Studies. 2016, p. 4 |