Շուշանիկ Հարությունի Պարոնյան
Կենսագրություն
Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ
2010 թ. Բանասիրական գիտությունների դոկտորի դիպլոմ, ԵՊՀ
2004 թ. Դոցենտ
1989 թ. Բանասիրական գիտությունների թեկնածուի դիպլոմ, Լենինգրադի (Սանկտ Պետերբուրգի) պետական համալսարան
1986 - 1989 թթ. Լենինգրադի (Սանկտ Պետերբուրգի) պետալան համալսարան ասպիրանտուրա, անգլիական բանասիրության ամբիոն
1984 – 1986 թթ. գիտահետազոտական ստաժավորում, Լենինգրադի (Սանկտ Պետերբուրգի) պետական համալսարան
1973 - 1978 թթ. անգլերեն լեզու և գրականություն, ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ամբիոն, գերազանցության դիպլոմ

Մասնագիտական գործունեություն
1993 թ-ից մինչ այժմ - ԵՊՀ անգլիական բանասիրության ամբիոնի դոցենտ
1989 - 1993 թթ. ԵՊՀ անգլիական բանասիրության ամբիոնի դասախոս
1978 - 1980 թթ. ԵՊՀ ինժեներական հոգեբանության լաբորատորիայի ավագ լաբորանտ

Միջազգային կոնֆերանսների և սեմինարների մասնակցություն
ՀՀ, ՌԴ, Իտալիա

Հասարակական գործունեություն
2005 թ-ից մինչ այժմ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի մեթոդական խորհրդի նախագահ
2003 թ-ից մինչ այժմ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի խոհրդի անդամ
2007 թ-ից մինչ այժմ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի ատեստացիոն հանձնաժողովի անդամ
2004 թ-ից մինչ այժմ Անգլերենի ուսումնասիրության հայկական ասոցիացիայի անդամ

Օտար լեզուներ
Անգլերեն, ռուսերեն (գերազանց), գերմաներեն (խոսակցական)

Շուշանիկ Հարությունի Պարոնյան

Ամբիոնի վարիչ | Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ - Միջմշակութային հաղորդակցության անգլերենի ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Շուշանիկ Պարոնյան

Developing Word-Formation Proficiency in English | Ասողիկ հրատ., Եր.2015

A. Galstyan, Sh. Paronyan

Historical Development of English | ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2013

Sh. Paronyan

Pragmatics | Yerevan, 2012

Շ. Պարոնյան

Լեզվաճանաչողություն և դիսկուրս | Մենագրություն, ԵՊՀ հրատ., Երևան 2011 |

A. Galstyan, Sh. Paronyan

Highlights of History of English | Դասագիրք, Երևան, պետ. համալսարանի հրատ. 2008
1   2   3  |  Տեսնել բոլորը
 

Հոդված/Article

Shushanik Paronyan

Language Elements of Foreign Culture in the Narrative: a Pragmatic Approach | Հայագիտության հարցեր, 2018, 1(13), էջ 153-165 |

Շուշանիկ Պարոնյան, Նարե Թամոյան

Քաղաքավարության կարգը և ներողություն հայցելը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2016 № 1 (19), էջ 68-81 |

Շուշանիկ Պարոնյան

On Some Culture-Specific Issues of TEFL in Armenia | Armenian Folia Anglistika /International Journal of English Studies/ 1 (13)/2015, Yerevan

Շուշանիկ Պարոնյան

Cultural Remodelling of Refugee Armenians after the Genocide | Armenian Folia Anglistika /International Journal of English Studies/ 2 (14)/2015, Yerevan, pp. 151-174.

Շուշանիկ Պարոնյան

Արտալեզվական լեզվամշակութային գործոնների դերը բանավոր թարգմանության գործընթացում, Թարգմանությունը որպես գիտական ուսումնասիրության առարկա և միջմշակութային փոխներթափանցման միջոց | Գիտ. հոդվ. ժող., Եր. 2014, էջ 45-52
1   2   3   4   5   6   7   8  |  Տեսնել բոլորը