Սիլվա Սարգսի Պետրոսյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1988 - 1993 թթ. ԵՊՀ Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և հոգեբ. ֆակուլտետ

Գիտական աստիճան
Թեկնածուական - «Մարդու հիմնախնդիրը Դավիթ Անհաղթի փիլիսոփայության
մեջ», Թ.00.02; 2003, ԵՊՀ և ՀՀ ԳԱԱ փիլիսոփայության և իրավունքի ինստիտուտի
013 մասնագիտական խորհուրդ

Աշխատանքային փորձ
2006 թ-ից մինչ այժմ ԵՊՀ փիլիսոփայության պատմության ամբիոնի դոցենտ
1997 - 2006 թթ. ԵՊՀ փիլիսոփայության պատմության ամբիոնի ասիստենտ

Կարդացվող դասընթացներ
Մշակույթի փիլիսոփայություն
Մշակույթի պատմություն և տեսություն
Գեղագիտություն
Հասարակագիտության դասավանդման մեթոդիկա
Մշակույթ և բարոյականություն
Գլոբալացում և մշակույթ
Գլոբալացումը և անձի հոգեբանական փոխակերպումները
Ճգնաժամի փիլիսոփայություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Փիլիսոփայության պատմություն
Հայ փիլիսոփայության պատմություն
Մարդու փիլիսոփայություն
Մշակույթի փիլիսոփայություն

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
UNDP, Հանդուրժողականության և մարդու իրավունքների ձեռնարկի փորձագետ

Լեզուներ
Հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
Փիլիսոփայության և հոգեբանության Ֆակուլտետի գիտական խորհրդի անդամ
«Կրթություն առանց սահմանների» ՀԿ անդամ
«Մարդ և հասարակություն» հանդեսի խմբագրական խորհրդի անդամ

Սիլվա Սարգսի Պետրոսյան

Դոցենտ | Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ - Փիլիսոփայության պատմության, տեսության և տրամաբանության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Սիլվա Պետրոսյան

Դավիթ Անհաղթի հոգու խնամքի իմաստասիրությունը և արդիականությունը | Մենագրություն: Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի հրատարակչություն: 2017թ․, 384 էջ, Հայաստան, Երևան

Ս. Ա. Զաքարյան, Հ. Ղ. Միրզոյան, Ս. Ս. Պետրոսյան, Ա. Ա. Սարգսյան, Ն. Ս. Մովսիսյան

Հայ փիլիսոփայությունը ազգային ինքնության հարացույցների կառուցարկան ու արդիականացման գործոն | Մենագրություն: ԵՊՀ հրատ., 2017թ․, 190 էջ

Պետրոսյան Ս. Ս., Խաչատրյան Հ. Ռ.

Թրաֆիքինգ և մարդու շահագործում | Ուսումնաօժանդակ ձեռնարկ բուհերի դասախոսների և ուսանողների համար, հրատ., Երևան, 2013, 152 էջ

Խաչատրյան Ս. Ս., Պետրոսյան Ս. Ս.

Ուսուցչի ձեռնարկ 8-9-րդ դասարանների համար | 8-րդ դասարանի բաժինը, «Տիգրան Մեծ» հրատ., Երևան, 2013, 80 էջ

Ս. Պետրոսյան, Ռ. Մուրադյան, Ս. Խաչատրյան, Հ. Խաչատրյան, Կ. Նահապետյան

Թրաֆիքինգ: Մարդկանց շահագործում. թրաֆիքինգ | Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Ձեռնարկ ուսուցիչների համար, Երևան, 2010

Սիլվա Պետրոսյան

Քաղաքացիական որակների դասավանդումը գրական բարձրարժեք ստեղծագործությունների հիման վրա | «Մարդ և հասարակություն», 2010, թիվ 1

Ս. Պետրոսյան, Ս. Խաչատրյան, Հ. Խաչատրյան , Հ. Աղաջանյան, Կ. Վարդանյան

Հասարակագիտություն | Դասագիրք հանրակրթական դպրոցի 10-րդ դասարանի համար, «Տիգրան Մեծ» հրատ., Երևան, 2009

Գ. Ղազինյան, Հ. Աղաջանյան, Ս. Պետրոսյան, Ս. Խաչատրյան, Հ. Խաչատրյան, Ա. Գյուլբուդաղյան, , Ա. Վաղարշյան, Կ. Վարդանյան

Հասարակագիտություն 10-12 | (Ուսուցչի ձեռնարկ 10-12-րդ դասարանների Հանրակրթական ավագ դպրոցի բոլոր հոսքերի համար), «Տիգրան Մեծ», Երևան, 2009, 120 էջ

Ս. Պետրոսյան, Ս. Խաչատրյան, Տ. Թովմասյան , Ա. Մանուկյան, Կ. Հարությունյան

Հասարակագիտություն-8, ուսումնական նյութեր | Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Երևան, 2008

Սիլվա Պետրոսյան

Հմտությունների, վերաբերմունք/դիրքորոշումների և արժեքների գնահատում | «Մարդ և հասարակություն», 2007, թիվ 5-6, էջ 79-96

Ս. Խաչատրյան, Ս. Պետրոսյան, Տ. Թովմասյան

Հասարակագիտություն | Դասագիրք հանրակրթական դպրոցի 8-րդ դասարանի համար, «Տիգրան Մեծ» հրատ., Երևան, 2007

Գ. Ղազինյան, Ս. Պետրոսյան, Ա. Վաղարշյան, Տ. Թովմասյան, Ն. Հարությունյան, Ս. Խաչատրյան

Հասարակագիտություն. ուսուցչի ձեռնարկ 8-9-րդ դասարանների | Ուսումնական ձեռնարկ հանրակրթական դպրոցի ուսուցիչների համար, «Տիգրան Մեծ», Երևան, 2007, 128 էջ

Ս. Պետրոսյան, Ս. Խաչատրյան, Հ. Խաչատրյան

Հասարակագիտության ինտեգրված ուսուցում. ուսումնական ծրագրի մշակում և թեմատիկ միավորների օրինակներ | Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ մանկավարժների համար, Երևան, ԱՅՌԵՔՍ, 2006

Ա. Մանուկյան, Ս. Ավագյան, Ք. Աբելյան, Ս. Պետրոսյան

Քաղաքացիական կրթության ուսուցչի ձեռնարկ | Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Երևան, 2005

Ս. Խաչատրյան, Ս. Պետրոսյան, Թ. Տեր-Մկրտչյան , Մ. Խախամյան, Տ. Թովմասյան, Վ. Ավանեսյան

Քաղաքացիական կրթություն. ժողովրդավարության հիմնարար արժեքներ | Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Ուսումնական ձեռնարկ հանրակրթական դպրոցի 8-9-րդ դասարանների համար, Երևան, 2005

Ա. Մանուկյան, Գ. Վարդանյան, Ֆ. Խաչատրյան, Ս. Պետրոսյան

Տնտեսագիտության խնդրագիրք | Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Երևան, 2005

Ս. Խաչատրյան, Ս. Պետրոսյան, Ա. Զոհրաբյան, Մ. Առաքելյան, Հ. Խաչատրյան, Ա. Արնաուդյան

Հասարակագիտության ուսուցման արդի հիմնահարցեր | Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ մանկավարժների համար, Երևան, 2005

Ս. Ս. Պետրոսյան

Հոգևոր արժեքների (կրոն, արվեստ) մնայուն դերը մարդու զարգացման գործընթացում | Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ մագիստրանտների համար

Ն.Ս. Սահակյան, Ն.Բ. Եղիազարյան, Կ.Ս. Դանիելյան, Կ.Ս. Դանիելյան , Ա.Գ. Գասպարյան, Ա.Վ. Խոյեցյան, Կ.Վ. Գրիգորյան, Ս.Ա. Բալոյան, Հ.Ա. Մարզպանյան, Ա.Հ. Համբարձումյան, Գ.Ա. Ղարիբյան, Գ.Շ. Հովհաննիսյան, Լ.Մ. Դավթյան, Հ.Լ. Սարգսյան, Ա.Խ. Մարկոսյան, Ա.Գ. Վաղարշյան, Կ.Ս. Գաբուզյան, Վ.Վ. Քոչարյան, Գ.Ս. Ղազինյան, Ա.Շ. Հարությունյան, Լ.Պ. Ալեքսանյան, Ն.Կ. Հարությունյան, Ս.Հ. Խաչատրյան, Ս.Ս. Պետրոսյան, Գ.Ա. Մելքումյան

Մարդկային զարգացման հիմունքներ | Ուսումնական ձեռնարկ մագիստրանտների համար, Նոյան Տապան հրատ., Երևան, 2004, 318 էջ
 

Հոդված/Article

Սիլվա Պետրոսյան

Դիտարկումներ հոգեվերլուծության մշակույթի փիլիսոփայության մասին | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», Երևան, 2020 № 2 (32), էջ 17-30 |

Սիլվա Պետրոսյան

Մշակույթի փիլիսոփայական ընկալումը Հին Հունաստանում և Հռոմում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», Երևան, 2020 № 1 (31), էջ 44-54 |

Սիլվա Պետրոսյան

Հայ մեծ հռետորն ու փիլիսոփան. Պարույր Հայկազն | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2019 № 2 (29), էջ 3-16 |

Սիլվա Պետրոսյան

Ս. Ա. Զաքարյան, Արիստոտելը և XIV դարի հայ փիլիսոփայությունը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2018 № 2 (26), էջ 76-79 |

Սիլվա Պետրոսյան

Մեկնարվեստի վերածնունդը կամ հայերենի երեք կերպերի մեկտեղումը (դիտարկումներ Մարկ Նշանյանի «Ֆրիդրիխ Նիցչէ՝ վասն ինքնիշխանութեան» մեկնության և Նիցշեի «Der Antichrist» երկի թարգմանության կապակցությամբ) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2018 № 2 (26), էջ 36-47 |

Silva Petrosyan

David the Invincible as a Follower of Plato's Philosophy of the Care of the Soul | Plato's Philosophy in Interdisciplinary Context, 2018, 61-62 pp. |

Silva Petrosyan

Eduard Atayan: A Quest for Soul and Freedom | Concordia.International Journal of Philosophy, 2018, 73, 19-28 pp. |

С. С. Петросян

Философское осмысление «другого» в структуре идентичности (на примере армянских реалий) | Другой. Ближний и Дальний, 2017, стр. 140-144 |

Silva Petrosyan

David the invincible: philosophy as a lifestyle | Wisdom, 2016, 2 (7), pp. 148-154 |

Պետրոսյան Ս. Ս.

Գարեգին Նժդեհը հայկականության պահպանման և հանդուրժողականության որոշ հարցերի մասին | «Փիլիսոփայության պատմություն և արդիականություն», «Լիմուշ» հրատ., Երևան, 2012, էջ 20-28

Պետրոսյան Ս. Ս.

Որոշ արժանահիշատակ փաստեր գնահատման պատմությունից | «Մարդ և հասարակություն», N 5, 2012, էջ 3-14

Ս. Ս. Պետրոսյան

Ինքնության հիմնահարցի փիլիսոփայական վերլուծության որոշ խնդիրներ | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն» 136.4, Երևան 2012թ., էջ 3-15 |

Սիլվա Պետրոսյան

Հասարակագիտության դասեր ավագ դպրոցի ավարտական դասարանի համար | «Մարդ և հասարակություն», 2011, թիվ 2

Ս. Ս. Պետրոսյան

Դավիթ Անհաղթը փիլիսոփայության և արվեստի փոխհարաբերության մասին | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն» 134.4, Երևան 2011թ., էջ 3-13 |

Սիլվա Պետրոսյան

Չափորոշչահեն կրթության որոշ հարցերի շուրջ | «Մարդ և հասարակություն», թիվ 6, 2010, էջ 11-18

Սիլվա Պետրոսյան

Մտորումներ «Եվրոպական ակումբների հայաստանյան ցանց» ծրագրի կրթական նշանակության մասին | «Մարդ և հասարակություն», թիվ 5, 2010, էջ 15-22

Սիլվա Պետրոսյան

Ինչ է մարդկանց շահագործումը (թրաֆիքինգը) | «Մարդ և հասարակություն», թիվ 1, 2010, էջ 57-63

Սիլվա Պետրոսյան

Փորձնական դաս «Հասարակագիտություն» առարկայի «Գեղագիտություն» բաղադրիչից | «Մարդ և հասարակություն», թիվ 2-3, էջ 91-96, 2009

Սիլվա Սարգսի Պետրոսյան

«Մոդա և ազգային հագուստ» թեմայի դասավանդումը | «Մարդ և հասարակություն», 2009, թիվ 2

Սիլվա Պետրոսյան, Կարինե Վարդանյան

Հասարակագիտության դասերի օրինակելի պլաններ | «Մարդ և հասարակություն», թիվ 5-6, 2008, էջ 81-92

Սիլվա Պետրոսյան

Ուսուցչի դերը | «Մարդ և հասարակություն», 2008, թիվ 3-4, էջ 16-36

Սիլվա Պետրոսյան

Գնահատումը հասարակագիտական առարկաների դասավանդման գործընթացում | «Մարդ և հասարակություն», 2007, թիվ 5-6, էջ 9-27

Սիլվա Պետրոսյան, Սերոբ Խաչատրյան , Տիգրան Թովմասյան

«Ազատություն և պատասխանատվություն» թեման հասարակագիտության դասընթացում | «Մարդ և հասարակություն», 2007, թիվ 4

Սիլվա Պետրոսյան

«Բնություն, մարդ և հասարակություն» թեմայի ուսուցումը | «Մարդ և հասարակություն», 2007, թիվ 1, էջ 9-31

Ս. Ս. Պետրոսյան

Փիլիսոփայությունը և մշակույթի ճգնաժամի հաղթահարումը ըստ Ալբերտ Շվեյցեր | «Իմաստասիրական անդրադարձներ» փիլիսոփայության պատմության ամբիոնի գիտական հոդվածների ժողովածու, 2006

Սիլվա Պետրոսյան

Գնահատում և ժողովրդավարություն | «Մարդ և հասարակություն», 2006, թիվ 1-2, էջ 10-20

Ս.Ս. Պետրոսյան

Կրթության համակարգում փիլիսոփայության դերի անհաղթյան ըմբռնումը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2005, թիվ 2, էջ 120-132

Սիլվա Պետրոսյան

Դերային խաղի նշանակությունը քաղաքացիական կրթության դասերի ժամանակ | «Մարդ և հասարակություն», 2005, թիվ 1

Ս. Ս. Պետրոսյան

Դավիթ Անհաղթի փիլիսոփայական մարդաբանական ուղղվածությունը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (105), Երևան 2001թ., էջ 25-36 |

Ս. Ս. Պետրոսյան

Դավիթ Անհաղթի փիլիսոփայության մարդաբանական ուղղվածությունը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2001, թիվ 3, էջ 25-36

Ս. Ա. Պետրոսյան

Մահվան և կյանքի իմաստի հիմնախնդիրը Դավիթ Անհաղթի փիլիսոփայության մեջ | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (102), Երևան 2000թ., էջ 34-44 |

Ս. Ս. Պետրոսյան

Մահվան և կյանքի իմաստի խնդիրը Դավիթ Անհաղթի փիլիսոփայության մեջ | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2000, թիվ 3, էջ 34-44

Ս. Ս. Պետրոսյան

Դավիթ Անհաղթ. փիլիսոփայությունը որպես հոգու խնամք | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2000, թիվ 1, էջ 104-109

Ս. Ս. Պետրոսյան

Դավիթ Անհաղթ. փիլիսոփայությունը որպես հոգու խնամք | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (102), Երևան 2000թ., էջ 104-109 |