Սիրանուշ Խաչատուրի Ղալթախչյան
Կենսագրություն
Կրթություն
2011 թ. ԵՊՀ, Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի անգլիական բանասիրության ամբիոնի հայցորդ
2002 - 2004 թթ. ԵՊՀ Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի անգլիական բաժին, մագիստրոսի աստիճան գերազանցությամբ
1998 - 2002 թթ. ԵՊՀ Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի անգլիական բաժին, բակալավրի աստիճան գերազանցության դիպլոմով
1989 - 1998 թթ. 142 միջն, դպրոց, գերազանցությամբ

Գիտական կոչում
2014թ. Բանասիրական գիտությունների թեկնածուի դիպլոմ, Երևանի պետական համալսարան

Աշխատանքային փորձ
2012 թ-ից մինչ օրս ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի միջմշակութային հաղորդակցության անգլերենի ամբիոնի դասախոս
2004 - 2012 թթ. ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի անգլիական բանասիրության ամբիոնի դասախոս
2002 - 2006 թթ. ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի անգլիական բանասիրության ամբիոնի լաբորանտ

Մասնագիտական հետաքրքրությունների շրջանակներ
Գործալեզվաբանություն, հոգելեզվաբանություն, հարալեզվաբանություն, ոճագիտություն

Միջազգային գիտաժողովների մասնակցություն
 • 2011 թ. (october 4-8) «Means of Structuring Effective Persuasive Message» AASE , «English Studies: Theory and Practice» International Conference, Yerevan,
 • 2009 թ. (փետրվ. 26-27) «On Explicit and Implicit ways of Expressing Persuasion in Discourse», Օտար լեզուներ և գրականություն (տեսություն և պրակտիկա) խորագրով միջազգային գիտաժողով նվիրված ԵՊՀ հիմնադրման 90-ամյակին, Երևան, էջ 53
 • 2004 թ. (october 16-19) «Insight into Jane Austen's Characters in the Light of Persuasion», AASE 1, «English Studies: Theory and Practice» International Conference, Yerevan, p. 27-28

  Մասնագիտական անդամակցություն
  2004 թ-ից մինչ այժմ Անգլերենի ուսումնասիրության հայկական ասոցիացիայի անդամ

  Օտար լեզուներ
  Ռուսերեն, անգլերեն, գերմաներեն
 • Սիրանուշ Խաչատուրի Ղալթախչյան

  Ասիստենտ | Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ - Միջմշակութային հաղորդակցության անգլերենի ամբիոն
   
   

  Գիրք/Book

  Siranoush Kh. Ghaltakhchyan

  Speed up Your English Language Proficiency: Selection of Audio Reproductions with Exercises | Ուս. ձեռնարկ, Տիգրան Մեծ, 2018թ․, 312 էջ

  Marine Yaghubyan, Marianna Ohanyan, Armine Khachatryan, Siranoush Ghaltakhchyan, Lusine Hambardzumya, Izabella Sahakyan, Syuzanna Grigoryan

  Guidebook English For University Students | Ուս. ձեռնարկ: ՎՄՎ-ՊՐԻՆՏ: 2016թ․, 119 էջ |

  Siranoush Kh. Ghaltakhchyan

  Speed up Your English Language Skills with Humour (Selection of Audio Dictations) | Ուս. ձեռնարկ: Տիգրան Մեծ: 2016թ․, 160 էջ |
   

  Հոդված/Article

  Siranoush Ghaltakhchyan

  Dictogloss Approach to Dictation Writing Activities | Armenian Folia Anglistika, 2016, 2(16), pp. 99-108 |

  Ս. Խ. Ղալթախչյան

  Փաստարկման գործընթացի առանձնահատկությունները առցանց էլեկտրոնային խնդրագրում | Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում, 2015թ․, 1(18), 69-77 էջ

  Ս. Ղալթախչյան

  Փաստարկող և պերսուազիվ դիսկուրսների փոխներթափանցելիության խնդիրը առցանց էլեկտրոնային խնդրագրում | Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում, 2015թ․, 1(18), 61-68 էջ

  Շ. Պարոնյան, Ս. Ղալթախչյան

  Համոզման գործառույթի իրագործումը առցանց էլեկտրոնային խնդրագրի վերնագրում | «Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում». Գիտական աշխատությունների ժողովածու, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2013, N14, էջ 163 - 175 |

  S. Ghaltakhchyan

  On Ways of Expressing Persuasion in Discourse | Armenian Folia Anglistika. International Journal of English Studies, N1-2(6), Lusakn Publishers, Yerevan, 2009, pp. 93-100
   

  Թեզիս/Thesis

  G. Siranoush

  Means of Structuring Effective Persuasive Message | «Language, Literature and Art in Cross-Cultural Contexts», AASE III International Conference /october 4-8, Yerevan, 2011/, YSU Press, Yerevan, 2011, p. 60

  Ghaltakhchyan S.

  On Explicit and Implicit Ways of Expressing Persuasion in Discourse | «Օտար լեզուներ և գրականություն (տեսություն և պրակտիկա)», Միջազգային գիտաժողով նվիրված ԵՊՀ հիմնադրման 90-ամյակին /փետրվ. 26-27/, Երևան , 2009թ., էջ 53