Սմբատ Ռուբիկի Դավթյան
Կենսագրություն
Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ
1975 - 1980 թթ. Երևանի պետական համալսարան, աշխարհագրական ֆակուլտետ

Մասնագիտական գործունեություն
1981 - 1992 թթ. Ինժեներա-գեոդեզիական հետախուզումների և նկարահանումների հայկական պետական ինստիտուտ, ինժեներ, գլխավոր մասնագետ
1996 - 1998 թթ. ՀՀ քաղաքաշինության նախարարություն, գեոդեզիայի և քարտեզագրության վարչություն, առաջատար մասնագետ
1998 - 2010 թթ. ՀՀ կառավարության նառընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտե, տեղեկատվական կենտրոն ստորաբաժանում, ղեկավար
2010 - 2010 թթ. «Հողշինմոնիթորինգ» ՊՈԱԿ, համակարգչային բաժին, գլխավոր մասնագետ
2010 թթ. առայսօր Հայաստանի պետական ագրարային համալսարան, հողաշինարարության և հողային կադաստրի ամբիոն, դասախոս

Համակարգչային հմտություններ
Microsoft Office (Word, Excel), AutoCAD

Լեզուներ
հայերեն – գերազանց, ռուսերեն - լավ, անգլերեն - վատ

Սմբատ Ռուբիկի Դավթյան

Դասախոս | Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ - Քարտեզագրության և գեոմորֆոլոգիայի ամբիոն
 
 

Հոդված/Article

Ս. Ռ. Դավթյան

Ստորգետնյա տարածությունների կադաստրային քարտեզագրման առանձնահատկությունները | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն,2015 #3, էջ 51-55 |