Սոնա Արայի Գուլյան
Կենսագրություն
Կրթություն
2011 թ. դեկտեմբերից մինչ այժմ  Հայցորդ  ԵՊՀ, Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, Անգլիական բանասիրության բաժին
2009 - 2011 թթ. Բանասիրության մագիստրոս  ԵՊՀ, Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, Անգլիական բանասիրության բաժին
2005 - 2009 թթ. Բանասիրության, մանկավարժության բակալավր  ԵՊՀ, Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, Անգլիական բանասիրության բաժին

Մասնագիտական գործունեություն
2011 թ-ից առ այսօր անգլերենի դասախոս ( ընդհանուր անգլերեն, գրավոր հմտություններ, բանավոր հմտություններ, մամուլ, բանավոր թարգմանություն, կուրսային աշխատանքների ղեկավար), ԵՊՀ, Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի, անգլիական բանասիրության ամբիոնում
2016 թ.oգոստոսից առ այսօր SELC անգլերեն լեզվի և մշակույթի դպրոցի հիմնադիր, դասախոս, կրթական խորհրդատու
2014 թ. փետրվարից - 2015 թ. մարտ անգլերեն լեզվի դասախոս (ընդհանուր անգլերեն, բիզնես անգլերեն), “NASDAQ OMX Armenia” և «Հայաստանի Կենտրոնական Դեպոզիտարիա»
2011 թ. ապրիլից - 2011թ.-ի մայիս երկրագիտության դասախոս, ԵՊՀ, Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակւլտետի, Անգլիական բանասիրության ամբիոնում:
2009 թ. հոկտեմբեր – 2012 թ. օգոստոս ավագ լաբորանտ, ԵՊՀ, Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակւլտետի, Անգլիական բանասիրության ամբիոնում

Անդամակցություն
2011 թ. հունվարից մինչ այժմ – Անգլերենի ուսումնասիրության հայկական ասոցիացիայի անդամ
Սեպտեմբեր 2011 - 2012 թթ. Երիտասարդ թարգմանիչների միության անդամ
Նոյեմբեր 2010 - 2012 թթ. Անգլերեն ուսուցանողների հայկական ասոցիացիայի անդամ – AELTA
Սեպտեմբեր 2008 թ.- մայիս 2011 թ. ուսանողական գիտական ընկերության անդամ
Մայիս 2009 թ. - մայիս 2010 թ. Երիտասարդության և ուսանողության միջազգային կապերի և փոխանակաման կենտրոնի անդամ
Մայիս 2007 թ. - մայիս 2009 թ. Անգլախոսների միության հայկական մասնաճյուղի անդամ

Ակադեմիական հետաքրքրություններ
Տուրիզմի դիսկուրս, դիսկուրս վերլուծություն, հանրալեզվաբանություն, միջմշակութային հաղորդակցություն

Գիտաժողովներ
Հայաստան, Պորտուգալիա, Հունաստան

Գիտաթոշակներ
2014 թ. Երիտասարդ գիտնականների աջակցման ծրագրի դրամաշնորհ
2015 թ. Գալուստ Գուլբենկյանի անվան հայազգի երիտասարդ գիտնականների աջակցման ծրագրի դրամաշնորհ

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն. անգլերեն, ֆրանսերեն

Սոնա Արայի Գուլյան

Դասախոս | Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ - Անգլիական բանասիրության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Nvard Yernjakya, Hasmik Mkrtchyan, Sona Gulyan

The World of the English Language | Դասագիրք: Լուսակն: 2017թ․, 120 էջ
 

Հոդված/Article

Սոնա Գուլյան

Անհայտը բացահայտելու ճանապարհին | Կանթեղ, 2017, 4 (73), էջ 76-82 |