Սոնա Հովհաննեսի Մանուսյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1998 - 2002 թթ. Երևանի պետ. համալսարան, Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և հոգեբանության ֆակուլտետ, հոգեբանության բաժին (բակալավրիատ)
2002 - 2004 թթ. Երևանի պետական համալսարան, Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ, հոգեբանության բաժին (մագիստրատուրա)
2006 - 2007 թթ. Մյունխենի համալսարան, Սոցիալական հոգեբանության բաժին, Գերմանիա, ուսանող-հետազոտող DAAD փոխանակման ծրագրով
2008 - 2011 թթ. ԵՊՀ, Փիլ. և հոգ. Ֆակուլտետ, Անձի հոգեբանության ամբիոն (հայցորդ)

Գիտական աստիճան
Թեկնածուական` «Ազգային ինքնության տարածքային բաղադրիչի հոգեբանական առանձնահատկությունները հայաստանաբնակ և սփյուռքահայ երիտասարդների շրջանում», ԺԹ.00.01 - 2011 թ. ԵՊՀ-ում գործող ԲՈՀ - ի 013 մասնագիտական խորհուրդ

Աշխատանքային փորձ
Հունիս, Հունվար 2013 թ. Այցելող գիտնական, հետազոտող, Սոցիալական Անթրոպոլոգիայի ֆակուլտետ, Լոնդոնի Տնտեսագիտության և Քաղաքագիտության Դպրոց (LSE)
Հունվ. - Մայիս 2011 թ. Այցելող գիտնական, Հոգեբանության բաժին, Միչիգանի համալսարան, Էն Արբոր
2009 թ-ից մինչ այժմ Դասախոս, ԵՊՀ Փիլ. և հոգեբ. ֆակուլտետ, Անձի հոգեբանության ամբիոն:
2009 թ-ից մինչ այժմ Փորձագետ, «Նորավանք» գիտակրթական հիմնադրամ, Տեղեկատվական հետազոտությունների կենտրոն
2008 - 2009 թթ. դասախոս, կրտսեր գիտաշխատող, ԵՊՀ Փիլ. և հոգեբ. ֆակուլտետ, Հոգեբանության տեսության և պատմության ամբիոն:
2008 - 2009 թթ. Փորձագետ, ՀՀ Մարդու իրավունքների պաշտպանի հաստատություն, միջազգային համագործակցության բաժին:
2008 թ. Դասախոս (ընդհանուր և իրավաբանական հոգեբանություն), ՀՀ Արդարադատության Իրավաբանական ինստիտուտ:
2007 - 2008 թթ. Հոգեբան - խորհրդատու, «ԱՐ» հեռուստաընկերություն:
2004 - 2006 թթ. Հոգեբան - խորհրդատու և ծրագրի ղեկավարի օգնական
«Դեմոկրատիան Այսօր» ՀԿ, Երևան:
2004 - 2006 թթ. Դասախոս, ԵՊՀ Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ, հոգեբանության ամբիոն:

Կարդացվող դասընթացներ
Անձի հոգեբանություն
Որակական մեթոդներ հոգեբանությունում
Մշակութային հոգեբանություն
Անձի տեսություններ. սեմինար
Հոգեբանություն (հիմունքներ)

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Սոցիալական և մշակութային հոգեբանություն, էթնիկական և ազգային, անհատական և կոլեկտիվ ինքնության ուսումնասիրություններ, վիրտուալ վարք և տեղեկատվական ազդեցություններ, քաղաքական հոգեբանություն

Մասնագիտական դասընթացներ
2010 թ. Հոգեբանական միջամտությունը կորստից հետո: կիրառական և թրենինգային մոտեցումներ: Կազմակերպիչ՝ IUPsyS և Յենայի համալսարան, Յենա, Գերմանիա:
2009 թ. Կորստի հետ աշխատանքի կարողությունների զարգացման դասընթաց. հետազոտական և գործնական ասպեկտներ: Կազմակերպիչ՝ IUPsyS և Յենայի համալսարան, Յենա, Գերմանիա:
2009 թ. ԵԱՀԿ ամառային ակադեմիա, Խաղաղության և կոնֆլիկտի կարգավորման Ավստրիական ուսումնական կենտրոն ԵԱՀԿ հովանու ներքո, Ավստրիա, Շտադտշլայնինգ:
2008 թ. Սոցիալական գիտություններում քանակական հետազոտությունների հմտությունների զարգացման դասընթաց (SPSS համակարգչային փաթեթ, հարցաթերթերի կազմում, տվյալների պահպանում): Կազմակերպիչ՝CRRC, Թիֆլիս:.
2006 թ. Հոգեվերլուծական թերապիայի և խմբային վերլուծության գործնական թրենինգ, վկայական Մոսկվայի հոգեբանության և մանկավարժության մունիցիպալ համալսարանի կողմից, Երևան:
2003 թ. Ռազմավարական պլանավորում, ծրագրային պլանավորում և գնահատում, Հարավային Ֆլորիդայի համալս. հանրային առողջապահության քոլեջ` ԱՄՔՈՐ - Հայաստանի միջոցով (վկայական):
2003 թ. Ակտիվ երաժշտ. թերապիա, «Մաևտիկե» ՀԿ (վկայականներ):
2001 թ. «Հետվնասվածքային սթրեսային խանգարում. Ինչպես օգնել երեխաներին հաղթահարել սթրեսը», Հայաստանի հանրապետական հոգեբանական կենտրոն (վկայական):
2001 թ. «Սոցիալական և հուզական կարողությունների և հաղորդակցման թրենինգ», «Քվանտ» քոլլեջի հոգեբանական ծառայություն, (վկայական)

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
Մշակույթ, արժեքներ, համոզմունքներ. վարքի կողմնորոշիչներ փոփոխվող հայ հասարակությունում, ԿԱՇՑ-ի (Կովկասի Ակադեմիական Շվեյցարական Ցանց, ASCN), 2011 - 2014 թթ.
ԱՄՆ Պետդեպարտամենտ, Ամերիկյան Խորհուրդներ, Երիտասարդ դասախոսների վերապատրաստման ծրագրի (JFDP) կրթաթոշակ, 2010 - 2011 թթ. հյուր Միչիգանի համալսարանում
Գերմանական ակադեմիական փոխանակման ծրագրի (DAAD) կրթաթոշակ, 2006 - 2007 թթ. հետազոտող, ուսանող Մյունխենի համալսարանում

Լեզուներ
Հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն, գերմաներեն

Համակարգչային հմտություններ
MS Word, Excel, Access, P. Point, SPSS, Outlook, Internet applications

Սոնա Հովհաննեսի Մանուսյան

Ասիստենտ | Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ - Անձի հոգեբանության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Սոնա Մանուսյան, Նարինե Խաչատրյան

Հասարակություն և հասարակական կազմակերպություններ. Հարաբերությունների խնդիրներ և բարելավման ուղիներ | Հեղինակային հրատ.: 2015թ․, 68 էջ |

Khachatryan N., Manusyan S., Serobyan A., Grigoryan N., Hakobjanyan A.

Culture, values, beliefs: behaviour guidelines in changing Armenian society | Yerevan, 2014, 140 pages

Աննա Ռուբիկի Հակոբջանյան, Նարինե Խաչատրյան, Սոնա Մանուսյան, Աստղիկ Սերոբյան, Նվարդ Գրիգորյան

Մշակույթ, արժեքներ, համոզմունքներ. վարքի կողմնորոշիչները փոփոխվող հայ հասարակությունում | Կոլեկտիվ մենագրություն. հեղինակային հրատարակչություն, Երևան, 2014թ., 164 էջ
 

Հոդված/Article

Մանուսյան Ս., Ավետիսյան Լ.

Կամավորի օգնողական դիրքորոշումներն անձի նույնականության կառուցվածքում | Անձի հոգեբանության տեսական և կիրառական հարցեր (գիտական հոդվածների ժողովածու), 2016, էջ 128-144 |

Մանուսյան Ս.

Ազգային ինքնության սոցիալ-հոգեբանական ըմբռնումը | Անձի հոգեբանության տեսական և կիրառական հարցեր (գիտական հոդվածների ժողովածու), 2016, էջ 179-192 |

Մանուսյան Ս., Գրիգորյան Ա.

Ինքնության հարցերը ակտիվիզմում. Հայաստանում հոգեբանական ուսումնասիրման ուղենիշներ | «Տեսական և կիրառական հոգեբանության արդի հիմնախնդիրները» V միջազգային գիտաժողով, 2015, էջ 197-200 |

Մանուսյան Ս. Հ., Գալստյան Դ. Ա.

Հեռուստասերիալները՝ որպես բովանդակություն եվ ծավալ | «Գլոբուս» վերլուծական հանդես, թիվ 1, 2013: http://www.noravank.am/arm/articles/detail.php?ELEMENT_ID=6880&sphrase_id=21928

Մանուսյան Ս.

Սոցիալական աքսիոմների առանձնահատկությունները. ուսումնասիրություն հայկական ընտրանքի օրինակով | «Տեսական և կիրառական հոգեբանության արդի հիմնախնդիրները» IV միջազգային գիտաժողովի նյութեր, հոկտեմբեր 25-27, «Էդիթ Պրինտ» հրատ., Երևան 2013, էջ 93-95
1   2   3   4   5  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

Khachatryan N. G., Manusyan S. H., Amiryan D. S.

Making choice: Personal Accomplishments or concerns for the justice for others | 16th European Conference on Personality Psychology. July 10-14, 2012, Trieste, Italy, p. 245