Սոնա Հայկի Սարգսյան
Կենսագրություն
Կրթություն (սկսած ԲՈՒՀ-ից)
2009 թ-ին «Տնտեսագիտամաթեմատիկական մեթոդներ և մոդելավորում» մասնագիտությամբ տնտեսագիտության թեկնածու
1999 - 2001 թթ. ԵՊՀ ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, մագիստրատուրա
1995 - 1999 թթ. ԵՊՀ ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի

Գիտական աստիճան
2009 թ-ին «Տնտեսագիտամաթեմատիկական մեթոդներ և մոդելավորում» մասնագիտությամբ տնտեսագիտության թեկնածու

Աշխատանքային փորձ
2001 - 2004 թթ. ԵՊՀ տնտեսագիտության ֆակուլտետ, կառավարման և գործարարության ամբիոն, լաբորանտ
2004 թ-ին ԵՊՀ տնտեսագիտության ֆակուլտետի Մաթ, մոդելավորման ամբիոնի ասիստենտ

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Սոնա Հայկի Սարգսյան

Դոցենտ | Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ - Տնտեսագիտության մեջ մաթեմատիկական մոդելավորման ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Հ. Լ. Սարգսյան, Ա. Հ. Առաքելյան, Մ. Ա. Սահակյան, Ռ. Ա. Գևորգյան, Ա. Ա. Խառատյան, Ն. Ս. Քոչինյան, Գ. Պ. Տոնոյան, Գ. Մ. Ղուկասյան, Մ. Մ. Բունիաթյան, Ս. Հ. Սարգսյան

Տնտեսական իրավիճակների մոդելավորում | Ուս. ձեռնարկ, Զանգակ, Երևան, 2017թ., 288 էջ

Ավետիսյան Ռ. Ա., Տոնոյան Գ. Պ., Սարգսյան Ս. Հ., Պետրոսյան Ա. Հ.

Գործույթների հետազոտման մաթեմատիկական մեթոդներ | Ուս.ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ.: 2017թ․, 136 էջ

Աշոտ Մարկոսյան, Էլյանորա Մաթևոսյան, Սոնա Սարգսյան

Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկայի զարգացման և էլեկտրաէներգիայի արտահանման հիմնախնդիրները | Մենագրություն: «Լիմուշ» ՍՊԸ, 2017թ․, 170 էջ
 

Հոդված/Article

Սարգսյան Ս. Հ.

Kиотский протокол и его теоретико-игровое моделирование | Տարածքային կառավարման արդյունավետության բարձրացման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում. Հանրապետակա հիտաժողովի նյութեր, Ե 2009, էջ 318-320

Саргсян С., Аракелян А.

Реализация моделей оптимальности механизмов чистого развития | ISSN 1829-0043 Вестник инженерной академии Армении (ВИАА), 2009

Саргсян С.

Теоретико-игровые принципы оптимальности в механизмах Kиотского протокола | ISSN 1829-0043 Вестник инженерной академии Армении (ВИАА), 2008.Т 5 N1

Саргсян С.

Kиотский протокол: Модели оптимальности | ISSN 1829-0043 Вестник инженерной академии Армении (ВИАА), 2008.Т 5 N2

Sargsyan A., Sargsyan S.

The Macroeconomic Analysis of Determinants of Environmental Economics | Information Technology and Management,N5 2005.
 

Թեզիս/Thesis

Elyanora Matevosyan, Ashot Markosyan, Sona Sargsyan

Approaches for electricity tariff formation and their connection with the minimum size of salaries | Էներգաարդյունավետության և էներգախնայողության հիմնախնդիրները: 2017, էջ 57-58 |