Սոնա Սարգսի Սեֆերյան
Կենսագրություն
Կրթություն
2006 թ-ից պրոֆեսորի գիտական կոչում լեզվաբանություն մասնագիտությամբ
2004 թ-ին բանասիրական գիտությունների դոկտորի աստիճան
1990 թ-ին դոցենտի գիտական կոչում լեզվանության մասնագւտությամբ
1988 թ-ին բանասիրական գիտությունների թեկնածու գիտական աստիճան
1955 - 1960 թթ. ԵՊՀ բանասիրական ֆակուլտետի ռոմանագերմանական լեզուներ բաժին
1963 - 1965 թթ. Լենինգրադի պետական համալսարանի բարձրագույն մանկավարժական կուրսեր
1965 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ անգլիական բանասիրության, ապա թարգմանության տեսության և պրակտիկայի ամբիոնի դասախոս

Միջազգային գիտաժողովներ և սեմինարներ
ՀՀ, Անգլիա, Արգենտինա, Բրազիլիա, Իտալիա, Հունաստան

Պետական մրցանակներ
ՀՀ վաստակավոր մանկավարժ

Հասարակական գործունեություն
Շեքսպիրագիտության կենտրոնի ղեկավար,
Երիտասարդ թարգմանիչների ասոցիացիայի պատվավոր անդամ

Օտար լեզուներ
Անգլերեն, ռուսերեն, թուրքերեն (խոսակցական)

Սոնա Սարգսի Սեֆերյան

Պրոֆեսոր | Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ - Թարգմանության տեսության և պրակտիկայի ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Սոնա Սեֆերյան

Իմաստախոս Շեքսպիրը «անգլերեն-հայերեն իմաստախոսությունների բառարան» | Բառարան, Երկրորդ մշակված հրատարակություն, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2010

Հովհաննիսյան Լ., Սեֆերյան Ս.

Հայերեն-Անգլերեն, Հայերեն-Անգլերեն բառարան | Բառարան, Երևան, Արեգ, 2009 թ.,752 էջ

Հովհաննիսյան Լ., Սեֆերյան Ս., Խաչատրյան Ա., Քալաեջյան Տ., Գրիգորյան Գ.

Հայերեն-Անգլերեն գրպանի բառարան | Բառարան, Արեգ հրատ., Երևան, 2009թ., 336 էջ

Սեֆերյան Ս., Հովհաննիսյան Լ., Խաչատրյան Ա., Գ. Գրիգորյան, Քալաեջյան Տ.

Անգլերեն-հայերեն, հայերեն-անգլերեն բառարան (շուրջ 40 000 բառ և արտահայտություն) - | Բառարան, Արեգ հարտ., Երևան, 2009

Սոնա Սեֆերյան, Լյուդմիլա Հովհաննիսյան, Աննա Խաչատրյան, Տաթևիկ Քալաեջյան, Գայանե Գրիգորյան

Հայերեն-անգլերեն (22000 բառ) | Բառարան, «Արեգ» , Երևան, 2009
 

Հոդված/Article

Սոնա Սեֆերյան

Անահիտ Բեքարյան, Բայրոնը և հայ իրականությունը (հայերեն և անգլերեն), Եր., ԵՊՀ հրատ., 2013, 404 էջ + 4 էջ ներդիր | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Հայագիտություն», 143.1, Երևան 2014թ. (№ 2), էջ 67-71 |

Ս. Սեֆերյան, Ա. Խաչատրյան, Ս. Գաբրիելյան

Համառոտ ակնարկ թարգմանաբանության | Ուսաումնական ձեռնարկ, Սահակ Պարթև հրատ., Երևան, 2006

Ս. Սեֆերյան, Ա. Լազարյան

Անգլերեն-հայերեն դարձվածաբանական բառարան | Բառարան, Երկրորդ լրացված հրատարակություն, Անկյունաքար հրատ., Երևան, 2005

Ս. Սեֆերյան, Ս. Կույումջյան

Reading through Translation | Ձեռնարկ, Սահակ Պարթև հրատ., Երևան, 2005

Սոնա Սեֆերյան

Շեքսպիրը հայ իրականության մեջ (1850-1950) | «Սահակ Պարթև», 2002