Սոնա Ալբերտի Տոնիկյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1989 - 1994 թթ. ԵՊՀ, Արևելագիտության ֆակուլտետ, Արաբագիտության բաժին
1996 - 1997 թթ. Դամասկոսի՝ արտասահմանցիներին արաբերենի դասավանդման ինստիտուտ

Գիտական աստիճան
թեկնածուական - Ղուրանի սյուժեների դտցաբանական հիմքերը, 2002 թ., Թբիլիսիի պետական համալսարան
Դոցենտի կոչում - 2007 թ., ԵՊՀ

Աշխատանքային փորձ
1994 - 1997 թթ. ԵՊՀ, Արաբագիտության ամբիոն, ավագ լաբորանտ
1997 - 2007 թթ. ԵՊՀ, Արաբագիտության ամբիոն, ասիստենտ
2007 - 2009 թթ. ԵՊՀ, Արաբագիտության ամբիոն, դոցենտ
2009 թ-ից մինչ այժմ ԵՊՀ, Արաբագիտության ամբիոն, ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար

Կարդացվող դասընթացներ
Գրական արաբերեն
Արաբական միջնադարյան գրականություն
Մուսուլմանական իրավունքի հիմունքենր
Մուսուլմանական դիցաբանություն
Արաբագիտության ներածություն
Իսլամի վաղ շրջանի աղբյուրներ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Մուսուլմանական դիցաբանություն, մուսուլմանական իրավունք, միջնադարյան արաբական մշակույթ, ղուրանագիտություն

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
TEMPUS - Հեռակա ուսուցման ծրագիր, Երևան 2007

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, արաբերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
«Ակադեմիական համագործակցության եվ օժանդակության հայկական ասոցիացիա» ՀԿ, խորհրդի անդամ

Պարգևներ
ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի պատվոգիր

sotonik@ysu.am

Սոնա Ալբերտի Տոնիկյան

Դոցենտ | Արևելագիտության ֆակուլտետ - Արաբագիտություն ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Сона Тоникян

Ղուրանի սյուժեների դիցաբանական հիմքերը | Երևանի Համալսարանի Հրատարակչություն, Երևան, 2009 (ռուսերեն)
 

Հոդված/Article

صونا طونيكيان

تحربتي مع اللغة العربية في أرمينيا (My experience with Arabic in Armenia) | كيف شت العرية؟ (How arabic was spread), 2019, 2, pp. 86-91

Самвел Карабекян, Сона Тоникян

О некоторых особенностях организации востоковедного образования в контексте болонских реформ | Բանբեր - Երևանի Վ.Բրյուսովի անվան պետական հասարակագիտական համալսարան, 2015թ․, 2(33), 91-101 էջ |

Սոնա Տոնիկյան

Հեղինակավոր մուսուլման կրոնագետ–իրավագետների արձագանքը Իսլամական Խալիֆայության հռչակմանը | Վերլուծական տեղեկագիր հ. 7։ Հոդվածների ժողովածու/ԵՊՀ, Քաղաքակրթական և մշակութային հետազոտությունների կենտրոն, Եր.: 2015 թ. էջ 92-109 |

Սոնա Տոնիկյան

Կրակի և արևի պաշտամունքը «1001 գիշեր» հեքիաթների ժողովածուի մեջ | Արաբագիտական ուսումնասիրություններ, հատոր VI, Երևան, 2013, էջ 142-152 (համահեղինակ՝ Սահակյան Նաիրա)

Սոնա Տոնիկյան

Ֆաթվան որպես իսլամական իրավունքի ադապտացիոն մեխանիզմ | «Արևելագիտության հարցեր», հատոր VII, 2012, էջ 16-30
1   2   3  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

Տոնիկեան Սոնա

ՀՀ պետական մարմինների` իրաքահայերի նկատմամբ տարվող քաղաքականությունը անկախացումից ի վեր | Իրաքի հայերը: 2017, էջ 71-72

Սոնա Տոնիկյան

Ղուրանի հայերեն թարգմանությունները | Հայագիտական ուսումնասիրությունները արաբական աշխարհում, 2016, էջ 38-39

Сона Тоникян

К проблеме интерпретации версии текстов об al-‘isra и al-mi`raj (на материале Корана и текстов средневековой традиции) | Тезисы докладов XIV научной конференции кафедр арабистики Московского, Санкт-Петербургского, Тбилисского и Ереванского гос. Университетов, Санкт Петербург, 2000, էջ 54-57