Սուրիկ Արարատի Բզնունի
Կենսագրություն
Կրթություն
1994 – 1999 թ. Ֆիզիկայի ֆակուլտետ, ԵՊՀ

Գիտական աստիճան
2002 թ. Թեկնածուական «Երկռեակտորային էլեկտրոմիջուկային համակարգեր մաթ: մոդելավորումը», Միջուկային հետազոտությունների միացիալ ինստիտուտ, ՌԴ, Դուբնա

Աշխատանքային փորձ
1999 – 2002 թթ. Ասպիրանտ, ԵՊՀ, Ֆիզիկայի ֆակուլտետ
1999 - 2002 թթ. Գիտաշխատող, Միջուկային հետազոտությունների միացիալ ինստիտուտ
2003 թ-ից մինչ այժմ Ասիստենտ, ԵՊՀ
2003 թ-ից մինչ այժմ Առաջատար մասնագետ, Միջուկային և ռադիացիոն անվտանգության գիտատեխնիկական կենտրոն

Կարդացվող դասընթացներ
Միջուկային ռեակտորների ֆիզիկա
Միջուկային ռեակտորների մոդելավորում
Միջուկային ռեակտորների դինամիկա և անվտանգություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Միջուկային ռեակտորների ֆիզիկա, բաժանվող նյութեր պարունակող համակարգերի կրիտիկության անվտանգություն, միջուկային վառելիքի ջերմա-մեխանիկական բնութագրերի մոդելավորում, աշխատած միջուկային վառելիք իզոտոպային կազմի մոդելավորում, ռեակտորի իրանին նեյտրոնային ֆլյուենսի մոդելավորում, նեյտրոն - միջւկային փոխազդեցության կտրվածքների գրադարանների մշակում

Լեզուներ
Հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն

Սուրիկ Արարատի Բզնունի

Ասիստենտ | Ֆիզիկայի ֆակուլտետ - Միջուկային ֆիզիկայի ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Ս. Ա. Բզնունի, Վ. Մ. Ժամկոչյան

Միջուկային ռեակտորների տեսության հիմունքները: Մաս 2 | Բազմախմբային մոտավորություն: Երևանի Պետական Համալսարան, Երևան 2013: 188 էջ

S. A. Bznuni, V. S. Barashenkov, V. M. Zhamkochyan

Perspective two-reactor electronuclear systems | Fiz. Elem. Chast. i At. Yadra, v. 34, p. 977, (2003)

S. A. Bznuni, V. S. Barashenkov, V. M. Zhamkochyan

Characteristics of two-reactor electronuclear systems | Atomnaya Energiya, v. 92, p. 344 (2002)

S. A. Bznuni, A. H. Khudaverdyan, V. M. Zhamkochyan

Monte Carlo Modeling of Bireactor Electronuclear System | Journal of Computational Methods in Sciences and Engineering, v. 2, p. 21, (2002)
 

Հոդված/Article

Ն. Հ. Բաղդասարյան, Ս. Ա. Բզնունի, Ա. Մ. Ամիրջանյան

Assessment of the reactivity bias and bias uncertainty due to WWER-440 fuel depletion uncertainties (ՋՋԷՌ-440-ի օգտագործված միջուկային վառելիքի հաշվարկային անորոշություններով պայմանավորված նեյտրոնների բազմապատկման գործակցի անորոշությունների և շեղման գնահատումը) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2017, հ. 51, #1, էջ 60–65 |

Bznuni S., Poghosyan Sh., Amirjanyan A.

Axial Burnup Profile Influence on Criticality Safety of WWER Spent Fuel | International Conference on Nuclear Engineering- ICONE-14, July, 2006, Miami, Florida, USA, pp. 1-5

Bznuni S.

Impact of Axial Burn up Profile on Criticality Safety of ANPP Spent Fuel Cask | 6th International Conference on WWER Fuel Performance, Modeling and Experimental Support Congress Center Albena, Bulgaria, 19 – 23 September, 2005, pp. 1-7

С. А. Бзнуни, В. С. Барашенков, В. М. Жамкочян, А. Полански

Перспективные электроядерные системы | Физика элементарных частиц и атомного ядра. 2003, Т.34, , Выпуск.4, с. 977-1032

С. А. Бзнуни, В. С. Барашенков, В. М. Жамкочян, А. Полански, А. Н. Соснин, А. Г. Худавердян

Каскадные электроядерные системы с жидкокадмиевым вентилем | Атомная энергия, 2003, Т.94 , Выпуск 3, с. 214-220
1   2   3  |  Տեսնել բոլորը