Սուսաննա Վոլոդյայի Գաբրիելյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1978 - 1983 թթ. ԵՊՀ բանաս. ֆակուլտետի ուսանող
1983 - 1986 թթ. ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտի ասպիրանտ` խորհրդահայ գրականություն մասնագիտությամբ

Գիտական աստիճան
բ. գ. թ., ասիստենտ
թեկնածուական աշխատանքի թեմա - «Խորհրդահայ պոեզիան 30-ական թթ. 1-ին կեսին (զարգացման միտումներ և ուղղություններ)», 1988 թ., ԳԱԱ գիտական խորհուրդ

Աշխատանքային փորձ
1986 - 1989 թթ. ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող
1989 - 1993 թթ. ՀՊՃՀ-ի հայոց լեզվի ամբիոնի ավագ դասախոս
1993 թ-ից մինչ օրս ԵՊՀ-ի հայոց լեզվի ամբիոնի ասիստենտ

Կարդացվող դասընթացներ
Ժամանակակից հայոց լեզու և գրականություն - բակալավրիատ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ժամանակակից հայոց լեզու, ոճաբանություն, խոսքի մշակույթ

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Սուսաննա Վոլոդյայի Գաբրիելյան

Ասիստենտ | Հայ բանասիրության ֆակուլտետ - Հայոց լեզվի ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Շ. Գևորգյան, Գ. Ներսեսյան, Ս. Գաբրիելյան, Մ. Կիրակոսյան, Ա. Քամալյան

Հայոց լեզվի և խոսքի մշակույթի հիմունքներ | Հեղինակային հրատ.: 2016թ․, 148 էջ
 

Հոդված/Article

Սուսաննա Գրիգորյան

Գրաբարի թվականի ուսուցման մի քանի հարցեր | Մանկավարժական միտք, 2018, 1-2 (68-69), 5-8 էջ |

Գաբրիելյան Սուսաննա

Բանավոր խոսքի էթիկական նորմերը | Աբեղյանական ընթերցումներ, 2016, , 221-228 էջ |

Սուսաննա Գաբրիելյան

Բառի ոճական ուսումնասիրության մեթոդները | Մանկավարժական միտք, 2016, 1-2, 141-145 էջ |

Ս. Վ. Գաբրիելյան

Փոխառությունների ոճական արժեքը Ե. Չարենցի պոեզիայում | Կրթությունը և գիտությունը Արցախում, Եր., 2014, թիվ 3-4, էջ 61-68

Ս. Վ. Գաբրիելյան

Դիպվածային բառերի ոճական արժեքը Ե. Չարենցի պոեզիայում | Հայոց լեզու և գրականություն, Եր., 2011, թիվ 3, էջ 34-44
1   2   3   4  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

Ս. Վ. Գաբրիելյան

Հայ երգի պատմական ճակատագրի քննությունը Ե. Չարենցի 1930-ական թթ. պոեզիայում, Երիտասարդ գիտաշխատողների և ասպիրանտների հանրապետական 9-րդ նստաշրջան | Երիտասարդ գիտաշխատողների և ասպիրանտների հանրապետական 9-րդ նստաշրջան, Երևան, 1988 թ., էջ 13-14