Սվետլանա Ֆրունզեի Հարությունյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1984 - 1989 թթ. Երևանի պետական մանկավարժական ինստիտուտ, Մանկավարժության և հոգեբանության ֆակուլտետ

Գիտական աստիճան
Հոգեբանական գիտությունների թեկնածու «Նախադպրոցական տարիքի երեխաների սեռական ինքնագիտակցության զարգացման տարիքային դինամիկան, ձևավորման ուղիները և պայմանները», Երևան, 1994
Հոգեբանական գիտությունների դոկտոր «Նույնության երևույթի և նրա ձևավորման, զարգացման և դրսևորման առանձնահատկությունների հայեցակարգային վերլուծություն» Երևան, 2007

Աշխատանքային փորձ
2011 թ-ից մինչ այժմ ԵՊՀ, Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ դոցենտ
2009 - 2011 թթ. ԵՊՀ Անձի հոգեբանության ամբիոնի վարիչ
1999 - 2009 թթ. ԵՊՀ Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ, դոցենտ
1995 - 1999 թթ ԵՊՀ Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ, ասիստենտ
2000 - 2011 թթ. Քանաքեռ - Զեյթուն բուժմիավորում, հոգեբան
2002 - 2006 թթ. ՀՀ Հանրային կառավարման ակադեմիա, Հոգեբանության ֆակուլտետ, պրոֆեսոր
2004 - 2008 թթ. Երեխաների զարգացման կենտրոն, տնօրեն
2007 - 2010 թթ. «Հանդուրժողականության կենտրոն» գիտական ուղղվածության ՀԿ, նախագահ

Կարդացվող դասընթացներ
Անձի հոգեբանություն, Հոգեբանական խորհրդատվություն, Նույնության հոգեբանություն, Հոգեբանական խորհրդատվության տեսություն և պրակտիկա, Ակմեաբանություն, Պրենատալ հոգեբանություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Նույնության հոգեբանություն, Ազգային ինքնության հոգեբանություն, Հոգեբանական առողջություն, Ինտեգռալային Հոգեբանություն Նույնության հոգեբանություն, Ազգային ինքնության հոգեբանություն, Հոգեբանական առողջություն, Ինտեգռալային Հոգեբանություն

Լեզուներ
Հայերեն (մայրենի), ռուսերեն (գերազանց), անգլերեն (լավ)

Մասնագիտական անդամակցություն
2010 թ. Հոգեբանական գիտոթյունների ասօցիացիայի անդամ
2009 թ. Անձի հոգեբանության եվրոպական ասոցիացիայի անդամ
2002 թ. Պրոֆեսիոնալ Հոգեթերապևտիկ Լիգայի անդամ

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
Psychological survey on relationships and level of tolerance in the army units, in the frames of “Supporting Human Rights Defender” office in externing more effective oversight over the Armed Forces" project, “Cetrer of Tolerance” Scintific NGO for OSCE- Yerevan 2010

Պարգևներ
Պատվոգիր - Տրված Երեվանի Պետական Համլսարանի հիմնադրման 90-ամյա տարեդարձի կապակվւոթյամբ
Ոսկե Մեդալ –ԵՊՀ-ի Կողմից տրված, փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետի հիմնադրման 50-ամյակի կապակցությամբ, 2014

Սվետլանա Ֆրունզեի Հարությունյան

Պրոֆեսոր | Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ - Անձի հոգեբանության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Սարգսյան Լ. Ս., Հարությունյան Ս. Ֆ.

Երիտասարդների սպառողական վարքի բնութագրիչները | ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2017, 84 էջ

Սվետլանա Ֆրունզեի Հարությունյան

Մարդու հոգեսեռական զարգացման հիմունքները | Ուսումնական ձեռնարկ, Երևանի համալսարան հրատարակչություն, Երևան, 2004
 

Հոդված/Article

Dmitrieva N., Nartova-Bochaver S., Hakobjanyan A., Harutyunyan S., Khachatryan N., S. Wu M., Zhou C.

The psychological sovereignty in adolescents from Armenia, China, and Russia | 3rd International Congress of Clinical and Health Psychology on Children and Adolescents, 2017, 154-155 pp. |

Լիանա Սարգսյան, Սվետլանա Հարությունյան

Երիտասարդների արժեքային կողմնորոշիչների և տնտեսական ինքնության փոխկապվածության առանձնահատկությունները | Անձի հոգեբանության տեսական և կիրառական հարցեր (գիտական հոդվածների ժողովածու), 2016թ․, 113-127 էջ, Հայաստան

Սարգսյան Լ. Ս., Հարությունյան Ս. Ֆ.

Սպառողական վարքը որպես հոգեբանական ուսումնասիրության հիմնահարց | «Տեսական և կիրառական հոգեբանության արդի հիմնախնդիրները» 5-րդ միջազգային գիտաժողով, 2015, 259-262

Ն. Գ. Խաչատրյան, Հարությունյան Ս. Ֆ.

Հայերի մշակութային արժեքային կողմնորոշումների միջմշակութային ուսումնասիրություն | «Տեսական և կիրառական հոգեբանության արդի հիմնախնդիրները», միջազգային գիտաժողովի նյութեր, «Էդիտ Պրինտ» հրատ., 2011, էջ 80-83

Светлана Арутюнян

Проблема проявления персонального мифа в процессе психологического консультирования (Անձնային առասպելի խնդիրը հոգեբանական խորհրդատվության գործընթացում) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն» 133.4, Երևան 2011թ., էջ 29-43 |
1   2   3   4   5   6  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

Sargsyan L., Harutyunyan S.

The role of value orientations in consumer buying behavior of Armenian young adults | 19th European Conference on Personality (ECP 19), Croatia, Zadar, 2018, p. 341

Nartova-Bochaver Sofya, Hakobjanyan Anna, Harutyunyan Svetlana, Khachatryan Narine, Wu Michael Shengtao

The personal sovereignty in students from Armenia, China, and Russia | European Society for Research in Adult Development 2018, 52-53 pp. |

Hakobjanyan A. R., Grigoryan M. T., Harutyunyan S. F.

The significance of personal sovereignty in performance goal-directed behavior | 16th European Conference on Personality Psychology. July 10-14, 2012, Trieste, Italy, p. 201

Khachatryan N. G., Harutyunyan S. F., Hakobjanyan A. R., Bardadymov V., Nartova-Bochaver S. K, Wu M.

Personal Sovereignty in secondary school and university students from Armenia, China and Russia | 16th European Conference on Personality Psychology. July 10-14, 2012, Trieste, Italy, p. 180

A. Hakobjanyan, S. Harutyunyan

The Significance of Personal Sovereignty in Performing Goal-Directed Behavior | 16th European Conference on Personality, Italy, 2012, p. 201 |