Սյուզաննա Կարապետի Նավասարդյան
Կենսագրություն
Կրթություն
2014 թ. Թեկնածուականատեն ախոսությանպաշտպանություն (Մեղքի և ապաշխարության խնդիրը Գյունթեր Գրասի «Դանցիգյան եռագրության» մեջ)
2010 թ. Ռոմանագերմանական բանասիրությանֆակուլտետ, Արտասահմանյան գրականության ամբիոն,հայցորդ
2006 - 2008 թթ. ԵՊՀ, Ռոմանագերմանակա նբանասիրության ֆակուլտետ,Գերմաներեն լեզու մասնագիտությամբ մագիստրատուրա
2002 - 2006 թթ. ԵՊՀ, Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, Թարգմանչական գործ՝ գերմաներեն լեզու և հայոց լեզու մասնագիտությամբ, բակալավրիատ

Գիտական աստիճան և կոչում
2014 թ. բանասիրական գիտությունների թեկնածու
2017 թ. դոցենտ Դիվանագիտական ծառայության և մասնագիտական հաղորդակցման ամբիոնում

Աշխատանքային փորձ
2009 - 2010 թթ. ԵՊՀ, Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, Գերմանական բանասիրության ամբիոն, լաբորանտ՝ համատեղելով դասախոսական ժամեր
2010 թ-ից մինչ օրս ԵՊՀ, Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ, Դիվանագիտական ծառայության և մասնագիտական հաղորդակցման ամբիոն, դասախոս

Կարդացվող դասընթացներ
Մասնագիտական հաղորդակցման հիմունքներ (գերմաներեն)
Դիվանագիտական գրագրության կազմում (գերմաներեն)
Դիվանագիտական այցերի և զրույցների վարում (գերմաներեն)
Դիվանագիտական վարվեցողություն (գերմաներեն)
Դիվանագիտական խոսքի մշակույթ (գերմաներեն)
Երկրագիտություն (գերմաներեն)
Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Մեղքի և ապաշխարության խնդիրը Գյունթեր Գրասի «Դանցիգյան եռագրության» մեջ

Մասնագիտական անդամակցություն
ԵՊՀ Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետի խորհրդի անդամ

Միջազգային կոնֆերանսներ
Магия ИННО: новые технологии в языковой подготовке специалистов-международников, Москва, МГИМО 4-5 октября 2013г.

Լեզուներ
Հայերեն, գերմաներեն, ռուսերեն, անգլերեն

Պարգևներ
«III Միջազգային Օլիմպիադա», Ռումինիա 2001 թ. գերմաներենը որպես օտար լեզու

Սյուզաննա Կարապետի Նավասարդյան

Դոցենտ | Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ - Դիվանագիտական ծառայության և մասնագիտական հաղորդակցման ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Սյուզաննա Նավասարդյան

«Մեղքի և ապաշխարության խնդիրը» Գյունթեր Գրասի «Դանցիգյան եռագրության» մեջ | Հեղինակային հրատ.: 2017թ․, 144 էջ, Երևան

Սյուզաննա Նավասարդյան

Sprache der Politik und Diplomatie in der deutschen Presse | Ուս. ձեռնարկ: Հեղինակային հրատ., 2015թ․, 356 էջ |

Սյուզաննա Նավասարդյան

Գերմաներեն-հայերեն դիվանագիտական տերմինների և արտահայտությունների բառարան | ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան 2012, 120 էջ |
 

Հոդված/Article

Сюзанна Навасардян

Проблема неразрешëнного прошлого и система образов в романе Генриха Бëлля “И не сказал ни единого слова” | Կանթեղ: 2017թ․, 1, 22-29 էջ, Հայաստան |

Սյուզաննա Նավասարդյան, Լուսինե Քեռյան

Օտար լեզվի դասավանդման ակտիվ մեթոդները | Հանդես: 2016թ․, 18, 241-247 էջ, Հայաստան |

С. К. Навасардян

Идейно-композиционное своеобразие романа Г. Белля “Где ты был, Адам?” | Символ Науки, 2015, 6, 158-161 стр. |

С. К. Навасардян

Организация процесса обучения интерактивным методом при применении новейших технологий | Магия ИННО: новые технологии в языковой подготовке специалистов-международников: материалы научно-практической конференции к 70-летию факультета международных отношений, Москва, МГИМО 2013г., стр. 28-35 |

Սյուզաննա Նավասարդյան

Մեղքն ու ապաշխարանքը Գյունթեր Գրասի «Մուկն ու կատու» վիպակում | Հանդես գիտամեթոդական հոդվածների ժողովածու, Երևան 2013, էջ 220-225 |