Թագուհի Մովսեսի Բլբուլյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1976 - 1981 թթ. ԵՊՀ, Բանասիրական ֆակուլտետ, Ռոմանագերմանական լեզուների բաժին
2000 - 2009 թթ. դոկտորանտուրա Մոնպելյեի Պոլ Վալերի համալսարանում,
2002 - 2003 թթ. ֆրանսիական կառավարության թոշակ` Մոնպելյեի Պոլ Վալերի համալսարանի դոկտորանտուրա

Մասնագիտական գործունեություն
1994 թ-ից առ այսօր ֆրանսիական բանասիրության ամբիոնի դասախոս
2010 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ –ի և Մոնպելյե Պոլ Վալերի համալսարանի միջհամալսարանական կապերի համակարգող
2007 թ. մայիս - հունիս Հրավիրված դասախոս Մոնպելյեի Պոլ Վալերի համալսարանում
1999 - 2009 թթ. վերապատրաստումներ Մոնպելյեի Պոլ Վալերի համալսարանում,
1991 - 1994 թթ. Մամուլի պետական կոմիտե, Ազգային գրապալատ, գլխավոր մատենագետ
1984 - 1991 թթ. Մամուլի պետական կոմիտե, Ազգային գրապալատ, խմբագիր

Օտար լեզուներ
Ֆրանսերեն, ռուսերեն, իտալերեն

Թագուհի Մովսեսի Բլբուլյան

Դասախոս | Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ - Ֆրանսիական բանասիրության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Թ.Բլբուլյան

«Entraînons-nous» (Textes réunis pour l’examen oral de français) | Երևան, Ասողիկ, 2010

Թ.Բլբուլյան

Guide de pronociation 5000 termes ( à l’usage des étudiants francophones) | Երևան, 2010

Ա. Մուրադյան, Ա. Բարլեզիզյան, Թ. Բլբուլյան, Ս. Գալստյան, Կ. Գրիգորյան, Ս. Խաչատրյան, Ս. Հարությունյան, Մ. Ղազարյան, Ա. Ղարիբյան, Ռ. Մելիքսեթյան, Ա. Մեսրոպյան

Ֆրանս-հայերեն բառարան (40 000 բառ) | Բառարան, «Փրինթ-Ինֆո» հրատ., Երևան, 2010

Հ. Ավետիսյան, Թ. Բլբուլյան, Լ. Կարապետյան

Ֆրանսերենի 10 թեստ դիմորդների համար | Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, 2010

Լ. Կարապետյան, Թ. Բլբուլյան , Հ. Ավետիսյան

Ֆրանսերենի տաս թեստ | Երևան, Անտարես հրատ. ,2008
 

Հոդված/Article

Զավեն Հարությունյան, Թագուհի Բլբուլյան

Բանաստեղծական տեքստի սուբյեկտիվ ընկալման նշանագիտական գործոնները | Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում, 2017, 2 (23), էջ 113-123 |

Թ.Բլբուլյան

Հեղինակ-ստեղծագործություն-ընթերցող փոխազդեցության և գեղարվեստական տեքստի թարգմանության մի քանի հիմնախնդիրների մասին | Գիտական հոդվածների ժողովածու, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2011

Թ.Բլբուլյան

Հերմետիկ բնույթի բանաստեղծության թարգմանության հետ առնչվող մի քանի հիմնախնդիրների մասին | Ռոմանական բանասիրության հանդես N:8, ԵՊՀ, Երևան

Թ.Բլբուլյան

La production de sens dans le poème. D’après M. Riffaterre, in Revue de Philologie romane | ԵՊՀ, Ռոմանական բանասիրության հանդես N:5, Երևան, 2007

Թ.Բլբուլյան

Les jubilations verbales de R. Desnos dans ses trois recueils | ԵՊՀ, Ռոմանական բանասիրության հանդես N:4 , Երևան, 2006
 

Թեզիս/Thesis

Թ.Բլբուլյան

Հեղինակ-ստեղծագործություն-ընթերցող փոխազդեցության և գեղարվեստական տեքստի թարգմանության մի քանի հիմնախնդիրների մասին (1) | Ֆրանսիական բանասիրության և ֆրանսերենի` որպես երկրորդ օտար լեզվի, դասավանդման արդիական խնդիրներ, Գիտաժողովի նյութեր, ԵՊՀ հրատ., Երևան 2010