Թամարա Սարգսի Հարությունյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1965 - 1970 թթ. ԵՊՀ, բանասիրական ֆակուլտետ
1970 - 1973 թթ. ԵՊՀ-ի ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան
Թեկնածուական - «Սովորողների գեղագիտական դաստիարակության իրականացումը հայ գրականության ուսուցման ընթացքում (8-10-րդ», դասարաններ), 1984 թ., ԵՊՄՀ գիտական խորհուրդ

Աշխատանքային փորձ
1968 - 1970 թթ. համալսարանի բանասիրական ֆակուլտետի ԼԿԵՄ կոմիտեի քարտուղար
1970 - 1987 թթ. Ժամավճարով դասախոս ԵՊՀ-ում և այլ բուհերում
1987 - 1993 թթ. ԵՊՀ մանկավարժության ամբիոնի ասիստենտ
1993 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ մանկավարժության ամբիոնի դոցենտ

Կարդացվող դասընթացներ
Ընդհանուր մանկավարժություն, Դաստիարակության տեսություն, Տարիքային մանկավարժություն, Բուհական մանկավարժություն, Ուսանողական աշխատանքների ղեկավարում, Կառավարման էթիկա

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Մանկավարժության տեսություն և պատմություն, հայ գրականության մեթոդիկա, գեղագիտական դաստիարակություն, ինովացիաները ուսուցման և դաստիա-րակության մեջ, դաստիարակության տեսություն, էթիկա

Լեզուներ
Ռուսերեն, ֆրանսերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
«Կրթության զարգացում» ՀԿ
«Կրթության զարգացում» տարեգրքի խմբագրության անդամ

Թամարա Սարգսի Հարությունյան

Դոցենտ | Մանկավարժության և կրթության զարգացման կենտրոն - Մանկավարժության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Թ.Ս. Հարությունյան

Ժողովրդական ուսուցիչը | Մենագրություն, Երևան, 2001, 8 մամուլ, 128 Էջ
 

Հոդված/Article

Հարությունյան Թամարա

«Կառավարման էթիկա» առարկայի դասավանդման մի քանի հարցեր | Մխիթար Գոշ, 2019, 1(49), 43-50 էջ

Հարությունյան Թ. Ս.

Սովորողների գեղագիտական կրթության և դաստիարակության իրականացումը բնագիտական առարկաների ուսուցման գործնթացում | Բնագիտությունը 21-րդ դարում. Ուսուցման հիմնախնդիրներ և լուծումներ.Համահայկական գիտաժողովի նյութերի ժողովածու: 2018, էջ 13-16 |

Арутюнян Т. С.

Современная структура педагогической деятельности преподавателя вуза | Կրթության հիմնահարցերը 21-րդ դարում: Միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու: 2017, էջ 47-53 |

Թամարա Հարությունյան

Օժտված երեխաների հիմնախնդիրներն ընտանիքում և դպրոցում | Մխիթար Գոշ, 2016, 2, 33-36 էջ |

Тамара Арутюнян, Анна Овакимян

Девиантное поведение подростков | Մխիթար Գոշ, 2016, 2/47/, 47-51 էջ