Թամարա Սևոյի Մնացականյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1971 - 1976 թթ., ԵՊՀ

Գիտական աստիճան
Ֆ.մ.գ.թ.,Կոնդենսացված վիճակի ֆիզիկա, Ա.04.07, 2004թ., ՀՀ ԳԱԱ ֆիզիկայի կիրառական պրոբլեմների ինստիտուտ

Աշխատանքային գործունեություն
1976 – 2007 թթ. ավագ լաբորանտ
2007 թ-ից առ այսօր ավագ լաբորանտ, Պմֆ ամբիոն, գիտաշխատող, Պմֆ ամբիոնի գիտահետազոտական լաբորատորիա

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ռենտգենյան ինտերֆերաչափական հետազոտություններ

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Թամարա Սևոյի Մնացականյան

Գիտաշխատող | Ֆիզիկայի ֆակուլտետ
 
 

Հոդված/Article

К. В. Алумян, Т. С. Мнацаканян, Т. О. Эйрамджян

Рентгеноинтерферометрический метод исследования радиационных микронапряжений в монокристаллах | Известия НУАСА, т. 4(42), с. 59-63, 2014

К. В. Алумян, Т. С. Мнацаканян, Т.О. Эйрамджян

Исследование остаточных напряжений в материалах с применением рентгеноинтерференционных методов 2.Перераспределение муаровых полос при больших дозах - γ облучения | Известия ЕГУАС, т.2 (34), с.103 -105, 2013

К. В. Алумян, Т. С. Мнацаканян, Т. О. Эйрамджян

Исследование остаточных напряжений в материалах с применением рентгеноин-терференционных методов 1. γ - облучение | Известия ЕГУАС, т. 4 (30), с. 100 -104, 2012

Կ. Վ. Ալումյան , Թ. Ս. Մնացականյան

К вопросу об исследовании механических напряжений в монокристаллах методом маятниковых полос рентгеновских лучей (Միաբյուրեղներում մեխանիկական լարումների հետազոտումը ռենտգենյան ճառագայթների ճոճանակային շերտերի մեթոդով) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2007, #1, էջ 146-148 (ռուսերեն) |

Թ. Ս. Մնացականյան, Կ. Վ. Ալումյան

О влиянии плотности дислокаций на образование муаровой картины (Դիսլոկացիաների խտուության ազդեցությունը մուարի պատկերի առաջացման վրա) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2006, #2, էջ 146-148 (ռուսերեն) |
1   2   3  |  Տեսնել բոլորը