Թամարա Սևոյի Մնացականյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1971 - 1976 թթ., ԵՊՀ

Գիտական աստիճան
Ֆ.մ.գ.թ.,Կոնդենսացված վիճակի ֆիզիկա, Ա.04.07, 2004թ., ՀՀ ԳԱԱ ֆիզիկայի կիրառական պրոբլեմների ինստիտուտ

Աշխատանքային գործունեություն
1976 – 2007 թթ. ավագ լաբորանտ
2007 թ-ից առ այսօր ավագ լաբորանտ, Պմֆ ամբիոն, գիտաշխատող, Պմֆ ամբիոնի գիտահետազոտական լաբորատորիա

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ռենտգենյան ինտերֆերաչափական հետազոտություններ

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Թամարա Սևոյի Մնացականյան

Գիտաշխատող | Ֆիզիկայի ֆակուլտետ
 
 

Հոդված/Article

Կ. Վ. Ալումյան, Թ. Ս. Մնացականյան, Տ. Հ. Էյրամջյան, Ֆ. Հ. Էյրամջյան

Сопоставление линий механических изонапряжений и маятниковых полос рентгеновских лучей (Մեխանիկական իզոլարման գծերի և ռենգենյան ճառագայթների ճոճանակային շերտերի համադրումը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2004, #2, էջ 53-57 (ռուսերեն) |

Ռ. Ի. Բաղդասարյան, Պ. Հ. Բեզիրգանյան, Թ. Ս. Մնացականյան, Ֆ. Հ. Էյրամջյան

Влияние gamma-облучения на контраст рентгено-интерферометрических муаровых картин (Gamma-ճառագայթման ազդեցությունը ռենտգենոինտերֆերոմետրական մուարի պատկերների կոնտրաստի վրա) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1994, #1, էջ 58-61 (ռուսերեն) |

Կ. Վ. Ալումյան, Ռ. Ի. Բաղդասարյան, Պ. Հ. Բեզիրգանյան, Ա. Հ. Դուրգարյան, Թ. Ս. Մնացականյան, Ֆ. Հ. Էյրամջյան

Определение модуля упругости кристаллов рентгеновскими интерференционными методами (Բյուրեղների առաձգականության մոդուլի որոշում ռենտգենյան ինտերֆերենցիոն մեթոդներով) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1988, #3, էջ 87-91 (ռուսերեն) |

Ռ. Ի. Բաղդասարյան, Թ. Ս. Մնացականյան, Տ. Հ. Էյրամջյան, Ա. Հ. Մարտիրոսյան, Ֆ. Հ. Էյրամջյան

Методика введения дислокаций в блоки рентгеновского интерферометра (Ռենտգենյան ինտերֆերոմետրի բլոկներում դիսլոկացիաների ներմուծման եղանակ | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1983, #2, էջ 162-164 (ռուսերեն) |
1   2   3  |  Տեսնել բոլորը