Տարիել Կարապետի Բարսեղյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1962 - 1967 թթ. ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետ,
1967 - 1970 թթ. ԵՊՀ ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան, կոչում
Իրավաբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր

Գիտական ատենախոսության թեմա
«Գույքային պատասխանատվության ինստիտւտի էվոլյուցիան և արդիական հիմնահարցերը», ի.գ.դ., 2006, ԺԲ.00.03, Մասնավոր իրավունք:
«Մատակարարի պատասխանատվությունը մատակարարման պայմանագրի առարկային ներկայացվող պահանջների խախտման համար», ի.գ.թ.1972թ,
ԺԲ.00.03, Մասնավոր իրավունք:

Գիտական հետազոտությունների շրջանակ
Քաղաքացիական իրաունք, Քաղաքացիաիրավական պատասխանատվություն, մտավոր սեփականության իրավունք, գործարարական իրավունք

Կարդացվող դասընթացներ
Գործարարական իրավունք

Աշխատանքային (մասնագիտական) գործունեություն
1970 թ-ին ԵՊՀ քաղաքացիական իրավունքի ամբիոնի դասախոս
1967 - 1972 թթ. ՀԽՍՀ ավտոտրանսպորտի մինիստրության թիվ 1 տրեստում որպես իրավախորհրդատու
1973 թ-ին ԵՊՀ քաղաքացիական իրավունքի ամբիոնի ավագ դասախոս
1973, 1975 թթ. դասախոսների վերապատրաստման դասընթացներ
1977 թ-ին ԵՊՀ քաղաքացիական իրավունքի ամբիոնի դոցենտ
1988 թ-ին Քաղաքացիական իրավունքի ամբիոնի վարիչ
1990 թ-ին ՀՀ Գերագույն դատարանի նախագահ
1990 թ-ին Մոսկվայի պետական համալսարանում քաղաքացիական իրավունքի ամբիոնների վարիչների վերապատրաստում
2002 թ-ին Քաղաքացիական իրավունքի ամբիոնի վարիչ
2008 թ-ին վերընտրվել է Քաղաքացիական իրավունքի ամբիոնի վարիչ
2013 թ-ից Քաղաքացիական իրավունքի ամբիոնի պատվավոր վարիչ

Մասնակցությունը գիտական/մասնագիտական կառույցներին
Իրավագիտություն 001 մասնագիտական խորհրդի (ԺԲ.00.03) անդամ

Մասնակցությունը հասարակական կամ այլ կառույցների
ԵՊՀ գիտական խորհրդի անդամ,
Իրավագիտության ֆակուլտետի գիտական խորհրդի անդամ,
Արդարադատության խորհրդի անդամ,
ՀՀ Իրավաբանների միության անդամ

Լեզուներ
Հայերեն (մայրենի), ռուսերեն

(+374 60) 71-02-52
(ներքին 12-52)

Տարիել Կարապետի Բարսեղյան

Ամբիոնի պատվավոր վարիչ, իրավաբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր | Իրավագիտության ֆակուլտետ - Քաղաքացիական իրավունքի ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Բարսեղյան Տ. Կ., Ղարախանյան Գ. Հ., Հայկյանց Ա. Մ.

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական իրավունք, երրորդ մաս | Երրորդ մաս, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2009, 496 էջ, (Երևանի համալսարանի հրատ., 2003, 416 էջ):

Տ. Կ. Բարսեղյան

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական իրավունք (առաջին մաս) | Երևանի համալսարանի հրատ., Երևան, 2009, 560 էջ, (Երևանի համալսարանի հրատ., Երևան, 2000, 528 էջ, Երևանի համալսարանի հրատ., 2006, 560 էջ):

Տ. Կ. Բարսեղյան, Ա. Մ. Հայկյանց, Գ. Հ. Ղարախանյան, Ս.Գ. Մեղրյան

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական իրավունք (երկրորդ մաս) | ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2008, 560 էջ

Տ. Կ. Բարսեղյան

Գույքային պատասխանատվության էվոլյուցիան և արդիական հիմնահարցերը | ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2006, 256 էջ |

Բարսեղյան Տարիել, Մեղրյան Սերգեյ, Ղարախանյան Գեղամ, Սերոբյան Դավիթ, Մելիքջանյան Լիպարիտ, Բեքմեզյան Գրիգոր

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական իրավունք | Դասագիրք բուհական, ԵՊՀ հրատ., 2001
1   2   3  |  Տեսնել բոլորը
 

Հոդված/Article

Տարիել Բարսեղյան

Գյուղացիական տնտեսության քաղաքացիաիրավական կարգավիճակը | ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2017, էջ 144-171 |

Տարիել Բարսեղյան

Ձեռքբերման վաղեմություն | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Իրավագիտություն», 143.3, 2014 (№ 2), էջ 28-43 |

Տարիել Բարսեղյան

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական գործող օրենսգրքի ներկա վիճակը և կատարելագործման հեռանկարները | ԵՊՀ իրավագիտության պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու նվիրված Շահեն Նիկոլայի Պետրոսյանի ծննդյան 100-ամյակին (14 դեկտեմբերի 2012), Երևան, 2013, էջ 57-76

Տ. Կ. Բարսեղյան

Անձի պատվի, արժանապատվության և գործարար համբավի քաղաքացիաիրավական պաշտպանությունը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Իրավագիտություն», 138.3, Երևան 2012թ., էջ 3-14 |

Տարիել Բարսեղյան

Բարեխղճության դերը քաղաքացիական իրավահարաբերությունների կարգավորման գործում | ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու նվիրված ՀՀ անկախության 20-ամյակին, ԵՊՀ, Երևան, 2012, էջ 31-44
1   2   3   4   5   6  |  Տեսնել բոլորը