Տարոն Արթուրի Հարությունյան
Կենսագրություն
Կրթություն
2003 - 2006 թթ. Երևանի պետական համալսարան, Ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետ, ասպիրանտուրա
2001 - 2003 թթ․ Երևանի պետական համալսարան, Ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետ, մագիստրատուրա
1997 - 2001 թթ. Երևանի պետական համալսարան, Ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետ, բակալավրիատ

Գիտական աստիճան, կոչում
2006 թ. Երևանի պետական համալսարան, ֆ.մ.գ. թեկնածու, «Լիցքավորված մասնիկների ճառագայթման առանձնահատկությունները տորոիդային ռեզոնատորներում»
2006 թ․ Երևանի պետականն համալսարան, Ալիքային պրոցեսների տեսության և ֆիզիկայի ամբիոն, ասիստենտ
2011 թ․ Երևանի պետականն համալսարան, Ալիքային պրոցեսների տեսության և ֆիզիկայի ամբիոն, դոցենտ

Աշխատանքային փորձ
2017 թ-ից մինչ այժմ, Երևանի պետական համալսարան, Ալիքային պրոցեսների տեսության և ֆիզիկայի ամբիոնի դոցենտ
2006 - 2017 թթ. Երևանի պետական համալսարան, Ալիքային պրոցեսների տեսության և ֆիզիկայի ամբիոնի ասիստենտ
2004 - 2006 թթ․ Երևանի պետական համալսարան, Ալիքային պրոցեսների տեսության և ֆիզիկայի ամբիոնի դասախոս
2014 թ-ից մինչ այժմ, Intermotion Technology ՍՊԸ, ինժեներ (համատեղությամբ)
2013 - 2014 թթ․ Antel Design ՍՊԸ, ինժեներ (համատեղությամբ)
2012 թ․ Mush ՍՊԸ, ինժեներ (համատեղությամբ)
2005 - 2010 թթ․ PUL ՍՊԸ, ինժեներ (համատեղությամբ)

Կարդացվող դասընթացներ
2006 թ-ից մինչ այժմ, Երևանի պետական համալսարան՝ Էլեկտրադինամիկա և էլեկտրոնային տեսություն (Բ.), Ճառագայթման տեսություն (Բ.), Լիցքավորված փնջերի ֆիզիկա (Մ.), Էլեկտրամագնիսական դաշտի դիֆրակցիա (Բ.), Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառման հիմունքներ (Բ.), Համակարգչային ծրագրավորում (Բ.), Համակարգչային պրակտիկում (Բ.), Կիրառական խնդիրների լուծում համակարգչով (Բ.)
Հիմնական հետազոտական նախընտրություններ / փորձագիտական ոլորտներ
ԳԲՀ էլեկտրադինամիկա

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Միկրոալիքների և տերահերցային ալիքների տարածումը և ճառագայթումը, Անտենային համակարգեր, Թվային էլեկտրոնիկա, Ոչ գծային կապի համակարգեր, Դասական էլեկտրադինամիկա

Լեզուներ
Հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն

Համակարգչի իմացություն
MatLab, MathCad, VHDL, Verilog, LabView, C/C++, MS Office, Photoshop, Corel Draw

har_taron@ysu.am

Տարոն Արթուրի Հարությունյան

Դոցենտ | Ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետ - Կիրառական էլեկտրադինամիկայի և մոդելավորման ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Ալավերդյան Ա., Հարությունյան Տ., Մելիքյան Շ.

Ծրագրավորման խնդիրների ժողովածու | Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Մաս 1, ԵՊՀ հրատ., 2011

Газазян Э. Д., Арутюнян Т. А.

К эффекту магното-тормозного излучения в тороидальном резонаторе | Электромагнитные волны и электронные системы, No. 4, т. 11, 2006 (с. 6-11)

Арутюнян Т. А., Калантарян Д. К.

Электромагнитные колебания в тороидальном резонаторе | Изв. НАН Армении, Физика, т.40, No.4, 2005, с. 244-247

Арутюнян Т. А.

Численные методы определения собственных электромагнитных колебаний в тороидальном резонаторе | Изв. НАН Армении, Физика, 2005, т. 40, No. 2, с. 109-114
 

Հոդված/Article

Арутюнян А. С., Арутюнян Т. А., Овсепян С. С.

О разделении полей в тороидальном резонаторе | Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և կառավարում, 4-1, 2006

Khojoyan M. A., Gazazyan E. D., Harutyunyan T. A.

The Strict Solution Of A Radiation Problem in Toroidal Cavity | Proceedings of EPAC 2006, Edinburgh, Scotland, p. 3260-3262

Տ. Ա. Հարությունյան

Проблема собственных значений и собственных функций в тороидальном резонаторе (Սեփական արժեքների և սեփական ֆունկցիաների խնդիրը տորոիդային ռեզոնատորներում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2005, #3, էջ 64-72 (ռուսերեն) |

Арутюнян Т. А.

Проблема собственных значений и собственных функций в тороидальном резонаторе | Ученые записки ЕГУ, Физика, 2005 – 3 (208)

Kalantaryan D. K., Gazazyan E. D., Harutyunyan T. A., Kocharyan V. G.

Toroidal Cavity Loaded with an Electron Beam | Proceedings of EPAC 2004, Lucerne, Switzerland, p. 2463-2465