Տարոն Վարդանի Սիմոնյան
Կենսագրություն
Կրթություն
2009 - 2012 թթ. ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պետության և իրավունքի տեսության և պատմության ամբիոն, ասպիրանտուրա
2009 թ. Ֆլետչերի իրավունքի և դիվանագիտության դպրոց, Թավթս համալսարան, ԱՄՆ, Բոստոն
2007 - 2009 թթ. ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի մագիստրատուրա, Եվրոպական իրավունք մասնագիտացում
2003 - 2007 թթ. ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետ, գերազանցության դիպլոմ

Գիտական աստիճան, կոչում
Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

Գիտական ատենախոսության թեմա
«Անցումային և անկայուն հասարակական համակարգերի և դրանց պետականության զարգացման առանձնահատկությունները (սիներգետիկ մոտեցում)» ի.գ.թ., ԺԲ.00.01 Պետության և իրավունքի տեսություն և պատմություն, իրավական ուսմունքներ

Գիտական հետազոտությունների շրջանակ
Անցումային պետականություն, անկայուն սոցիալ-պետական համակարգերի և կառուցվածքների կառավարում, սիներգետիկա, պետաիրավական համալիրություն, պետական կառավարման համալիրություն, իրավունք և ազատություն, մարդու իրավունքներ, միջազգային իրավունքի փիլիսոփայություն

Կարդացվող դասընթացներ
Արտասահմանյան երկրների պետության և իրավունքի պատմություն
Քաղաքական և իրավական ուսմունքների պատմություն
Իրավունքի մարդաբանություն
Իրավաբանական տեխնիկա

Աշխատանքային (մասնագիտական) գործունեություն
2018 թ-ի դեկտեմբերի 9-ին ընտրվել է ՀՀ ԱԺ պատգամավոր
2010 թ-ից առայսօր – ԵՊՀ պետության և իրավունքի տեսության և պատմության ամբիոնի դասախոս, 2013-ից՝ ասիստեն, 2017-ից՝ դոցենտ
2011 թ-ից առայսօր – Հայաստանում ֆրանսիական համալսարանի դասախոս
2011թ-ից - 2019թ. հունվարի 10 – Ի ԷԼ ԷԼ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ իրավաբանական գրասենյակի Գլխավոր տնօրեն
2012 - 2016 թթ. Միջազգային և համեմատական իրավունքի կենտրոնի Տնօրեն
2010 - 2015 թթ. Հաշվապահների ուսուցման միջազգային կենտրոնի դասախոս
2010 թ-ից տարբեր փորձագիտական աշխատանքներ “Asian Development Bank”-ում, “ADE, Joint Evolution Unit of DG” -ում, Հայաստանի ՄԱԿ-ի ասոցիացիայում, Եվրոպայի անվտանգության և համագործակցության կազմակերպությունում (OSCE), Եվրոպայի խորհրդի և Եվրոպական միության հայաստանյան առանձին ծրագրերում, “IBF International Consulting”-ում, ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագիր կազմակերպությունում (UNDP), ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամ Հայաստանյան գրասենյակ, Մակ-ի բնակչության հիմնադրամի Հայաստանյան գրասենյակ, Public Administration International և այլն:
2010 թ. Արմենիա ԹԻ ՎԻ, Գլխավոր իրավաբան
2008 - 2010 թթ. ԱՐ ՍԻ ԷՖ ՍՊԸ, իրավաբան

Մասնակցությունը գիտական/մասնագիտական կառույցներին
Իրավագիտություն 001 մասնագիտական խորհրդի (ԺԲ.00.01) անդամ

Մասնակցությունը հասարակական կամ այլ կառույցների
ՀՀ իրավաբանների ասոցիացիայի անդամ, ՀՀ փաստաբանների պալատի անդամ, Հայաստանի հաշտարարների ԻԿԿ համահիմնադիր, անդամ, խորհրդի անդամ, Եվրոպական արբիտրաժային պալատի անդամ, Միջազգային և համեմատական իրավունքի կենտրոնի համահիմնադիր, անդամ

Լեզուներ
Հայերեն (մայրենի), ռուսերեն, անգլերեն

(+374 60) 71-02-54
(ներքին 12-54)

Տարոն Վարդանի Սիմոնյան

Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ | Իրավագիտության ֆակուլտետ - Պետության և իրավունքի տեսության ու պատմության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Տարոն Սիմոնյան

ԱՐԲԱՆԷ․ «և զարթնում է լաոն» | Մենագրություն, Երևան «Հայրապետ» հրատ., 2018թ. 432 էջ

Տ. Վ. Սիմոնյան

Պետաիրավական համալիրություն և սիներգետիկա / Մաս 1, Անցումային և անկայուն սոցիալ-պետական համակարգերի համալիրություն. Սիներգետիկ աշխարհընկալում | Երևան: ԵՊՀ հրատակչություն, 2013, 256 էջ
 

Հոդված/Article

Taron Simonyan

Legal Dynamics in Social Systems out of Equilibrium: The Problem of Random Interventions | ԵՊՀ իրավագիտության ‎ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու (գլխ. խմբ.` Գ.Ս. Ղազինյան), Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2016, էջ 33-42 |

Տարոն Սիմոնյան

Անցումային և անկայուն հասարակություններում իրավունքի որոշակիացման համալիրություն և դրանում նկատելի որոշ օրինաչափություններ | ԵՊՀ իրավագիտության ‎ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու. Նվիրվում է Ա. Եսայանի ծննդյան 100-ամյակին, գլխ. խմբագիր՝ Գ. Ղազինյան, Եր.: ԵՊՀ, 2015, էջ 56-67 |

Taron Simonyan

Nash Equilibrium as A Mean For Determination of Rules of Law (For Sovereign Actors) | Materials of conference devoted to 80 th of the Faculty of Law of the Yerevan State University: Yerevan, YSU Press, 2014, pp.17- 24 |

Գոհար Գևորգյան, Տարոն Սիմոնյան

Դատարանում երեխայի լսված լինելու իրավունքի օրենսդրական հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում | «Պետություն և իրավունք», Երևան, 2014, թիվ 1 (63), էջ 44-52 |

Taron Simonyan

Some features of the civil and common law traditions impact vis-a-vis sources of international law:comperative anaysis | Armenian yearbook of international and comparative law, Volume 1, 2013, pp 125-142
1   2   3   4   5  |  Տեսնել բոլորը