Տաթևիկ Արթուրի Դավթյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1999 - 2003 թթ. ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի բակալավրիատ (գերազանցության դիպլոմ):
2003 - 2005 թթ. ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի մագիստրատուրա (գերազանցության դիպլոմ):
2005 - 2008 թթ. ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի ասպիրանտուրա. մասնագիտությունը ԺԲ.00.03 - «Մասնավոր իրավունք»:
2008 թ. Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու (ԵՊՀ-ում գործող ԲՈՀ-ի 001 մասնագիտական խորհուրդ):
2011 թ. ԱՄՆ Պետդեպարտամենտի Միջազգային առաջնորդ այցելուների (IVLP) «ԱՄՆ դատաիրավական համակարգը» թեմայով ծրագրի շրջանավարտ (Սերտիֆիկատ):
2013 - 2015 թթ. ԱՄՆ Ջորջթաուն Համալսարանի Իրավունքի Դպրոցի մագիստրատրտուրա (LL.M) (գերազանցության դիպլոմ; «Դեկանի ցուցակ» (Dean’s List) պարգև):
2014 - 2015 թթ. Վաշինգտոնի Ջորջթաուն Համալսարանի Իրավունքի Դպրոցի՝ «Միջազգային արբիտրաժ և վեճերի այլընտրանքային լուծման միջոցներ» ծրագրի շրջնավարտ (Որակավորման սերտիֆիկատ):

Գիտական աստիճան, կոչում
Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

Գիտական ատենախոսության թեմա
«Ծնողների և զավակների հարաբերությունների իրավական կարգավորումը ՀՀ-ում»: ի.գ.թ., ԺԲ. 00.03 - «Մասնավոր իրավունք»

Գիտական հետազոտությունների շրջանակ
Քաղաքացիական իրավունք (պայմանագրային իրավունք, սեփականության իրավունք, դելիկտներ, ժառանգում), ընտանեկան իրավունք, միջազգային որդեգրում, եվրոպական մասնավոր իրավունք:

Կարդացվող դասընթացներ
«Քաղաքացիական իրավունք», «Ընտանեկան իրավունք», «Եվրոպական մասնավոր իրավունք»:

Աշխատանքային (մասնագիտական) գործունեություն
2004 – 2011 թթ. ՀՀ Մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմ. ավագ մասնագետ՝ կանանց և երեխայի իրավունքների պաշտպանության գծով պատասխանատու:
2009 - 2013 թթ. ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի գիտքարտուղար:
2008 - 2013 թթ. ԵՊՀ քաղաքացիական իրավունքի ամբիոնի դասախոս,ապա՝ դոցենտ:
2009 թ. «Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային կենտրոն» հիմնադրամում (ՈԱԱԿ). իրավախորհրդատու:
2010 - 2013 թթ. Հայաստանի Ֆրանսիական Համալսարան. դասախոս
2011 - 2013 թթ. «Էներջի Կոկ» ՍՊԸ. գլխավոր իրավախորհրդատու և օտարերկրյա ներդրումների ներգրավման գծով խորհրդատու:
09/2015 – 02/2016 թթ. Ամերիկյան Իրավաբանների Ասոցացիայի Իրավունքի Գերակայության Նախաձեռնության (ABA ROLI) Կենտրոնական գրասենյակ, Վաշինգտոն (ԿՇ). զարգացման գծով խորհրդատու, Եվրոպայի և Եվրասիայի բաժնի ծրագրի պատասխանատու:
02/2016 – 07/2016 թթ. ներդրումային ծրագրերի և անշարժ գույքի իրավական սպասարկման հարցերով փաստաբանական գործունեություն. ԱՄՆ, Նյու Յորք քաղաք:
08/2016 թ-ից առայսօր՝ ՀՀ արդարադատության նախարարության «Դատաիրավական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» ՊՀ տնօրեն:
09/2016 թ-ից առայսօր՝ ԵՊՀ քաղաքացիական իրավունքի ամբիոնի դոցենտ:

Մասնակցությունը գիտական/մասնագիտական կառույցներին
Նյու Յորք նահանգում արտոնագրված փաստաբան, Նյու Յորք նահանգի փաստաբանների միության անդամ,
ՀՀ իրավաբանների միության անդամ:
Ջորջթաունի օտարերկրյա իրավաբանների միության անդամ:
Կին իրավաբանների միության միջազգային իրավունքի ֆորումի անդամ:

Լեզուներ
Անգլերեն (գերազանց), ռուսերեն (գերազանց), գերմաներեն (լավ)

(+374 60) 71-02-52
(ներքին 12-52)
t.davtyan@ysu.am

Տաթևիկ Արթուրի Դավթյան

Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ | Իրավագիտության ֆակուլտետ - Քաղաքացիական իրավունքի ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Տաթևիկ Դավթյան

ՀՀ ընտանեկան իրավունք: Գործնական պարապմունքների ձեռնարկ | ԵՊՀ, Երևան, Հայրապետ հրատ., 2017, 256 էջ

Վ. Այվազյան, Ս. Առաքելյան, Դ. Ավետիսյան, Տ. Բարսեղյան, Ա. Բաղդասարյան, Գ. Բալայան, Կ. Բալայան, Ա. Գաբուզյան, Կ. Գևորգյան, Ա. Գյուլումյան, Գ. Դանիելյան, Հ. Դանիելյան, Տ. Դավթյան, Ա. Դիլանյան, Ս. Դիլբանդյան, Ռ. Եղյան, Հ. Ենգոյան, Ա. Երիցյան, Ա. Թաթոյան, Ա. Թամազյան, Ֆ. Թոխյան, Հ. Թովմասյան, Մ. Թոփուզյան, Ա. Իսկոյան, Ա. Խաչատուրյան, Ա. Խաչատրյան, Դ. Խաչատրյան, Հ. Խաչիկյան, Ս. Ծաղիկյան, Ե. Կիրակոսյան, Գ. Կոստանյան, Լ. Հակոբյան, Հ. Հակոբյան, Ջ. Հակոբյան, Ա. Հարությունյան, Գ. Հարությունյան, Ա. Հովսեփյան, Գ. Ղազինյան, Ա. Ղամբարյան, Գ. Ղարախանյան, Հ. Ղուկասյան, Ա. Մարգարյան, Ռ. Մելիքյան, Դ. Մելքոնյան, Ս. Մեղրյան, Ա. Մկրտումյան, Գ. Մուրադյան, Ս. Մուրադյան, Հ. Նազարյան, Է. Շաթիրյան, Ա. Պետրոսյան, Գ. Պետրոսյան, Ռ. Պետրոսյան, Վ. Պողոսյան, Վ. Պողոսյան, Ժ. Ջհանգիրյան, Վ. Ռաֆայելյան, Գ. Սաֆարյան, Դ. Սերոբյան, Վ. Ստեփանյան, Ա. Վաղարշյան, Վ. Վարդանյան, Վ. Քոչարյան

Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության մեկնաբանություններ | Մենագրություն (համահեղինակությամբ), Ընդհանուր խմբագրությամբ` Գ. Հարությունյանի, Ա. Վաղարշյանի, Երևան, «Իրավունք» հրատ., 2010

Տաթևիկ Դավթյան

Ծնողների և զավակների հարաբերությունների իրավական կարգավորումը | Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2009, 192 էջ:
 

Հոդված/Article

Tatevik Davtyan

Promoting a Pro Bono Culture in Armenia’s Legal Profession | Materials of the Conference Devoted to the 85th Anniversary of the Faculty of Law at Yerevan State University, Yerevan, YSU Press, 2018, p. 173-189 |

T. Davtyan, A. Hovhannisyan

Promoting a Pro Bono Culture in Armenia's Legal Profession: The Need for Strong Policies and High Minds | «Արդարադատություն» գիտական հանդես, Երևան, 2018, էջ 72-83

Tatevik Davtyan

It is Time to Make Amendments in The Hague Intercountry Adoption Convention: The New Accreditation Mechanism for Supervising and Monitoring Adoption Agencies Would Ensure the Quality of Adoption Agencies and Guarantee Successful Adoptions | Materials of conference devoted to 80 th of the Faculty of Law of the Yerevan State University: Yerevan, YSU Press, 2014, pp.187-213 |

Տաթևիկ Դավթյան

Ամուսնության էության վերաբերյալ հայեցակարգեր | ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Երևան, ԵՊՀ հրատ. 2013, էջ 225-248 |

Տաթևիկ Դավթյան

Փաստական ամուսնության իրավական կարգավորման հիմնախնդիրները | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 133.3 իրավագիտություն, Երևան, 2011թ., էջ 38-58 |

Տաթևիկ Դավթյան

ՀՀ օրենսդրությամբ ըստ օրենքի ժառանգման որոշ հիմնահարցերի շուրջ | «Պետություն և իրավունք» 2010, N 3 (49), էջեր 17-28: |

Տաթևիկ Դավթյան

ՀՀ Սահմանաադրության մեկնաբանություններ | ընդհ. խմբ. Գ.Հ. Հարությունյանի, Ա. Վաղարշյանի, հոդվ. 36, 2009

Տաթևիկ Դավթյան

Երեխաների անձնական իրավունքներն ըստ ՀՀ ընտանեկան օրենսդրության | Իրավագիտության հարցեր, 2008, N 1-2, էջ 29-35

Տաթևիկ Դավթյան

Երեխայի սերման փաստի հաստատումը | «Դատական իշխանություն» 2008, N 2-3/103-104: Էջեր 42-49:

Տաթևիկ Դավթյան

Ծնողների և երեխաների անձնական իրավունքների հասկացությունը և հատկանիշները | «Իրավագիտության հարցեր» 2007, N 2-3, էջ 61-66:

Տաթևիկ Դավթյան

Ծնողների և զավակների անձնական իրավունքներն ու պարտականությունները | «Իրավագիտության հարցեր» 2007, N 2-3

Տաթևիկ Դավթյան

Ծնողների և զավակների ալիմենտային պարտավորությունները | «Պետություն և իրավունք» 2007, N 4 (38)

Տաթևիկ Դավթյան

Անչափահասների քրեական պատասխանատվության առանձնահատկությունները | «Պետություն և իրավունք» 2002, N-4(18), էջ 32-39: