Տաթևիկ Վասակի Հակոբյան
Կենսագրություն
Կրթություն
2005 - 2009 թթ. ԵՊՀ Արևելագիտության ֆակուլտետ, բակալավրիատ
2009 - 2011 թթ. ԵՊՀ Արևելագիտության ֆակուլտետ, մագիստրատուրա
2011 թ. ԵՊՀ Արևելագիտության ֆակուլտետ,հայցորդ

Աշխատանքային փորձ
2011 -2015 թթ. ԵՊՀ, Արևելագիտության ֆակուլտետ, Թյուրքագիտության ամբիոնի ավագ լաբորանտ
2013 թ-ից մինչ այժմ ԵՊՀ, Արևելագիտության ֆակուլտետ, Թյուրքագիտության ամբիոնի դասախոս

Կարդացվող դասընթացներ
Թուրքերեն լեզու

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Թուրքական պատմագրություն, Օսմանյան կայսրության պատմություն,

Լեզուներ
Հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն, թուրքերեն

tatevik.hakobyan@ysu.am

Տաթևիկ Վասակի Հակոբյան

Ասիստենտ | Արևելագիտության ֆակուլտետ - Թյուրքագիտության ամբիոն
 
 

Հոդված/Article

Տաթևիկ Հակոբյան

Աբդուլ Համիդ Երկրորդի և Միդհատ Փաշայի հակամարտության արտացոլումը թուրքական պատմագրության մեջ. համառոտ ակնարկ | Արևելագիտության հարցեր: 2017, հատոր 13, էջ 226-233 |

Տ. Հակոբյան

Աբդուլ Համիդ II-ը հայերի մասին | Հայագիտության հարցեր, 2015թ․, թիվ 3 (6), էջ 61-68

Տաթևիկ Հակոբյան

Հայկական թեմատիկան Աբդուլ Համիդ 2-րդի հուշագրություններում | Արևելագիտության հարցեր, հատոր 9, Երևան, 2015, էջ 137-149

Տաթևիկ Հակոբյան

Սուլթան Աբդուլ Համիդ II- ի կերպարի փոփոխության դրսևորումները թուրքական պատմագրության մեջ | Արևելագիտության հարցեր, հատոր 8, Երևան, 2013, էջ 1 168-173

Տաթևիկ Հակոբյան

Աբդուլ Համիդ Երկրորդը թուրք պատմագրության մեջ. արդի միտումներ | Արևելագիտության հարցեր, հատոր 7, Երևան, 2012, էջ 153-157