Տաթևիկ Կոմիտասի Սարգսյան
Կենսագրություն
Կրթություն
2010 - 2014 թթ. Երևանի պետական համալսարան, Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ, Հանրային կառավարման ամբիոն, ասպիրանտուրա
2013 թ. օգոստոս - 2013 թ. դեկտեմբեր, մասնակցություն «Կանանց առաջնորդություն» վերապատրաստման ծրագրին, Արիզոնայի պետական համալսարան, Միացյալ Նահագներ
2007 - 2009 թթ. Երևանի պետական համալսարան, Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ, Հանրային կառավարման բաժին, մագիստրոսի աստիճան
2003 - 2007 թթ. Երևանի պետական համալսարան, Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ, Քաղաքագիտության բաժին, բակալավրի աստիճան

Գիտական աստիճան
Քաղաքական գիտությունների թեկնածու- մարտ 2017թ.

Աշխատանքային փորձ
2010 թ-ից մինչ օրս Հանրային կառավարման ամբիոնի
ասիստենտ, ԵՊՀ
2016 թ. Կարգավորիչ քաղաքականության կոնսուլտանտ, Համաշխարհային բանկի խումբ, Հայաստան, Միջազգային ֆինանսական կորպորացիա

Կարդացվող դասընթացներ
Հանրային ծառայության էթիկա
Հանրային քաղաքականության վերլուծություն
Հետազոտական մեթոդները հանրային քաղաքականության մեջ
Կարգավորիչ քաղաքականություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Էթիկական ուսմունքների պատմություն և տեսություն
Ֆեմինիստական փիլիսոփայական գրականություն
Հանրային ծառայության էթիկա
Հանրային քաղաքականության զարգացում և իրականացում
Հետազոտության մեթոդներ

Մասնակցություն դրամաշնորհների
 • Գենդերային գործոնը հանրային ծառայության էթիկայում. հայաստանյան հանրային կազմակերպությունների ուսումնասիրություն, 06/2014 - 12/2014
 • Մասնակցություն Ծրագրային դերակատարների կարողությունների վերապատրաստմանը, Թբիլիսի- սեպտեմբեր 2014, Երևան – ապրիլ 2015, Լեհաստան - փետրվար 2016
 • Մասնակցություն «Կարգավորման ոլորտում տեսուչներից պահանջվող հիմնական հմտություններ» վերապատրաստմանը, Համաշխարհային բանկի հայաստանյան խումբ, Միջազգային ֆինանսական կորպորացիա, Միացյալ Թագավորության Կարգավորումների բարելավման գրասենյակ, Բիզնես նորարությունների և հմտությունների վարչություն, Երևան - փետրվար 2016

  Լեզուներ
  հայերեն - մայրենի
  ռուսերեն - գերազանց
  անգլերեն - գերազանց
 • Տաթևիկ Կոմիտասի Սարգսյան

  Դասախոս | Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ - Հանրային կառավարման ամբիոն
   
   

  Գիրք/Book

  Տաթևիկ Սարգսյան

  Գենդերային գործոնը վարչական էթիկայում. Հայաստանյան հանրային կազմակերպությունների ուսումնասիրություն | ԵՊՀ Գենդերային հետազոտությունների և առաջնորդության կենտրոն, 2014թ. նոյեմբեր, 26 էջ |
   

  Հոդված/Article

  Tatevik Sargsyan, Frank V. Zerunyan

  Analysis of Select Ethical Regulations in the Public Service System for The Republic of Armenia and Benchmark the System to California’s Experience in The United States | Public Administration Scientific Journal, 2016 (2), pp. 36-45

  Տաթևիկ Սարգսյան

  Հանրային ծառայության էթիկայի կազմակերպական առանձնահատկությունները ԵՄ անդամ երկրներում | Պատմություն և հասարակագիտություն տարեգիրք, 2016, էջ 397-406 |

  Տաթևիկ Սարգսյան

  ՀՀ կառավարման համակարգի արդի էթիկական հիմնախնդիրները | Այլընտրանք եռամսյա գիտական հանդես, 2016, #2, էջ 356-364 |

  Tatevik Sargsyan, Frank V. Zerunyan

  Analysis of select ethical regulations in the public service system for the republic of Armenia and benchmarking the system to California's experience in the United States | Հանրային կառավարում: 2016թ․, 2, 26-35 էջ, Հայաստան |

  Tatevik Sargsyan, Frank Zerunyan

  Analysis of select ethical regulations in the public service system for the republic of Armenia and benchmarking the system to California’s experience in the united states | Հանրային կառավարում, 2016թ․, 3, 16-23 էջ, Հայաստան |