Թերեզա Իշխանի Ամրյան
Կենսագրություն
Կրթություն
2007 - 2009 թթ. ԵՊՀ, իրանագիտության ամբիոն, մագիստրատուրա (մագիստրոսական թեզի թեման՝ «Եզդիական կրոնական տերմինաբանությունը»)
2009 թ. Իրան, Թեհրանի համալսարան, պարսից լեզվի և գրականության որակավորման դասընթաց (1 ամիս)
2003 - 2009 թթ. ԵՊՀ, իրանագիտության ամբիոն, բակալավրիատ

Գիտական աստիճաններ և կոչումներ
2015 թ-ից ՀՀ ԳԱԱ պատմական գիտությունների թեկնածուի դիպլոմ (թեկնածուական ատենախոսության թեման՝ «Եզդիների կրոնական աշխարհընկալումը»)

Մասնագիտական գործունեություն
2009 - 2015 թթ. ԵՊՀ, իրանագիտության ամբիոն, դասախոս

Կարդացվող դասընթացներ
1. Քրդագիտության ներածություն (բակալավրիատ, չորրորդ կուրս)
2. Քրդերեն (կուրմանջի) (բակալավրիատ, երկորդ կուրս)
3. Քրդերեն (կուրմանջի) (բակալավրիատ, երրորդ կուրս)
4. Եզդիագիտության ներածություն (մագիստրատուրա, առաջին կուրս)

Մասնագիտական հետաքրքրությունների շրջանակ
Իրանագիտություն, քրդագիտություն, հյուսիսքրդական բարբառներ, եզդիագիտություն

Միջազգային կոնֆերանսների և սեմինարների մասնակցություն
“Some Parallels of the Alevi Zaza Religion and Other Non-Dogmatic Systems in the Region” // The Zaza People: History, Language, Culture, Identity (October 28-30, 2011 Yerevan, Armenia)
“Some Peculiarities of the Cult of Al-Khidr among Some Peoples in the Caucasus and Turkey” // First International Conference on Tati Studies (16-17 May, 2014, Yerevan, Yerevan State University)
“The Reasons of Proselytism among the Yezidis of Armenia” // Conference of Young Scientists; Ethnography, Archaeology, Folkloristics: Interdisciplinary Approaches (29-31 October, 2015, Yerevan, National Academy of Sciences RA, Institute of Archeology and Ethnography)
“Changing Image of Yezidi Women” // Empowering of Girls and Women of Armenia, American University of Armenia, Yerevan, 21-22 April, 2017.
«Սուֆիական ինքնակատարելագործման ճանապարհի հետ կապված եզրերը եզդիական կրոնական հիմներում» // Երիտասարդական գիտաժողով՝ նվիրված Սիրարփի Տեր-Ներսեսյանի ծննդյան 120-ամյակին, Մեսրոպ Մաշտոցի անվան Մատենադարան, 1-3 դեկտեմբեր, Երևան, 2016
«Եզդիների կենցաղում և կրոնական ավանդույթում առկա մի շարք բույսերի շուրջ» // Երիտասարդական գիտաժողով, Երևանի Մեսրոպ Մաշտոցի անվան Մատենադարան, 28-30 նոյեմբեր, Երևան, 2017
“On Original Yezidi Religious Terminology” // Eighth International Conference on Iranian Linguistics (ICIL 8), Department of Iranian Studies of Yerevan State University, Yerevan, 11-13 October, 2018

Օտար լեզուներ
քրդերեն (կուրմանջի) (գերազանց), պարսկերեն (լավ), անգլերեն (լավ), ռուսերեն (խոսակցական)

Թերեզա Իշխանի Ամրյան

Դոցենտ | Արևելագիտության ֆակուլտետ - Իրանագիտության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Թերեզա Ամրյան

Եզդիագիտություն | Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ., 2018թ․, 40 էջ

Թերեզա Ամրյան

Եզդիների կրոնական աշխարհայացքը | ԵՊՀ հրատ., 2016թ․, 312 էջ

Թերեզա Ամրյան

Քրդերեն | Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ.: 2016թ․, 48 էջ
 

Հոդված/Article

Tereza Amryan

On Original Yezidi Religious Terminology (Եզդիական բնիկ կրոնական եզրաբանության շուրջ ) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2020 № 3 (33), էջ 98-107 |

Թերեզա Ամրյան

Եզդիական կրոնական համակարգում կանանց դերի որոշ առանձնահատկությունների շուրջ | Բանբեր Մատենադարանի, 2019, N27, էջ 388-401 |

Amryan Tereza

Changing Image of Yezidi Women | Բազմազան թեմաներ, միևնույն հիմնանդիր: ԵՊՀ Գենդերային հետազոտությունների և առաջնորդության կենտրոնի հոդվածների ժողովածու: 2017, էջ 14-27

Թերեզա Ամրյան

Սուֆիական ինքնակատարելագործման ճանապարհի գաղափարն արտահայտող որոշ եզրեր եզդիական կրոնական հիմներում | Բանբեր Մատենադարանի: 2017թ․, 24, 35-46 էջ, Հայաստան

Թերեզա Ամրյան

Սուֆիական սիրո և արբեցումի գաղափարը եզդիական կրոնական հիմներում | Արևելագիտության հարցեր, 2016թ․, 12, 281-294 էջ
 

Թեզիս/Thesis

Amryan Tereza

ON Original Yezidi Religious Terminology | Eighth International Conference on Iranian Linguistics (ICIL 8). 2018, 14 p.

Tereza Amryan

Changing Image of Yezidi Women | The Empowerment of Girls and Women in Armenia. 2017, p. 15

Amryan Tereza

Some notes of the History of the Yezidi community in Armenia | International Conference on Oriental Studies, Persian Literature and History of Commemoration of “Saadi Shirazi”. 2016, p. 100

Թերեզա Ամրյան

The reasons of Proselytism Among the Yezidis of Armenia | 14th international conference of young scientists: Ethnography, Archaeology, Folkloristics. Interdisciplinary Approaches, 2015-10-29, p. 51-52 |