Ենթակառուցվածքներ | Ֆակուլտետներ

Աստվածաբանության ֆակուլտետ

1995 թ.-ի սեպտեմբերի 1-ին է հիմնադրվել Աստվածաբանության ֆակուլտետը: Ֆակուլտետի հիմնադիր դեկանն է ՀՀ ԳԱԱ և ԵՊՀ պատվավոր դոկտոր, փիլիսոփայության և բանասիրության դոկտոր, պրոֆեսոր Շահե արք. Աճեմյանը:


Ֆակուլտետի կառույցում գործում են մասնագիտական 3 ամբիոններ`
Աստվածաբանության, Կրոնի պատմության ու տեսության, Հայ եկեղեցու պատմության և եկեղեցաբանության (2006 - 2007 ուստարվանից), ինչպես նաև հանրապետությունում իր տեսակի մեջ եզակի մասնագիտական «Աճեմյան» գրադարանը:


2004 թվականից ֆակուլտետի դեկանն է Անուշավան եպս. Ժամկոչյանը: Նոր դեկանի օրոք ոչ միայն շարունակվեցին լավագույն ավանդույթները, այլև կյանքի կոչվեցին հրաշալի նախաձեռնություններ:


Ֆակուլտետում մասնագիտական դասընթացների դասավանդումն իրականացվում է 4 հիմնական` Աստվածաշնչի ներածություն և մեկնություն (Հին Կտակարանի և Նոր Կտակարանի ներածություն, Հին և Նոր կտակարանների մեկնություն), տեսական աստվածաբանություն (վարդապետական աստվածաբանություն, հայրաբանություն, հայ աստվածաբանական մատենագրություն), պատմական աստվածաբանություն (ընդհանուր եկեղեցական պատմություն, հայ եկեղեցու պատմություն, կրոնների պատմություն) և գործնական աստվածաբանություն (կրոնագիտություն, տոմարագիտություն, բարոյական աստվածաբանություն, ծիսագիտություն) ուղղություններով:


2006 թվականից լույս են տեսնում ֆակուլտետի «Տարեգիրք» և «Հայ աստվածաբան» գիտամանկավարժական հրատարակությունները, որտեղ իրենց աշխատանքներն են հրատարակում աստվածաբանության, պատմության, բանասիրության ֆակուլտետների դասախոսներն ու ասպիրանտները, վերականգնվեց Աճեմյան մատենաշարի հրատարակությունը:


Աճեմյան աստվածաբանության գրադարան-կաբինետը համալրվեց երկրորդ ընթերցասրահով:


Ստեղծվել է նոր համակարգչային, լինգաֆոնային սրահ:


Ավանդական դարձավ հայրենագիտական պրակտիկայի անցկացումը Հայաստանի տարբեր սրբազան վայրերում և ուսանողության մասնակցությունը ամենատարբեր տոնածիսական արարողություններին:


Շարունակվում են միջհամալսարանական հարաբերությունները եվրոպական բուհերի, այդ թվում` Ստրասբուրգի և Հալլեի համալսարանների հետ: Ոչ միայն համաշխարհային ճանաչում ձեռք բերած աստվածաբաններն են պարբերաբար դասախոսում ֆակուլտետում, այլև մեր լավագույն ուսանողներն իրենց կրթությունը շարունակում են այդ համալսարաններում:


Դասախոսական կազմը համալրվել է գիտական տարբեր աստիճաններ և միջազգային ճանաչում ունեցող մասնագետներով, իսկ երիտասարդ մասնագետները, որոնց մի մասը մեր շրջանավարտներն են, արդեն ունեն գիտական կոչումներ:

Ֆակուլտետի երկու լսարան վերանորոգվել և անվանակոչվել է Ղարաբաղյան պատերազմում զոհված ազատամարտիկների` Վարդան Ազատի Բախշյանի ու Վարդան Տիգրանի Դալլաքյանի և երջանկահիշատակ Վազգեն Ա Պալճյան ամենայն հայոց կաթողիկոսի անուններով:

Լավագույն նախաձեռնություններով ֆակուլտետի Ուսխորհուրդն ու ՈւԳԸ-ն հետաքրքիր ու բազմազան են դարձնում ուսանողների գիտական կյանքն ու առօրյան:

Կառուցվածք

  • Աստվածաբանության ամբիոն
  • Կրոնագիտության ամբիոն
  • Հայ եկեղեցու պատմության եւ եկեղեցաբանության ամբիոն

Աշխատակիցներ
Դեկան`
Անուշավան եպիսկոպոս Ժամկոչյան


Դեկանատ` (+374 60) 71-06-72,
(ներքին 76-72)
theology@ysu.am
Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Զ | Է | Ը | Թ | Ժ | Ի | Լ | Խ | Ծ | Կ | Հ | Ձ | Ղ | Ճ | Մ | Յ | Ն | Շ | Ո | Չ | Պ | Ջ | Ռ | Ս | Վ | Տ | Ր | Ց | ՈՒ | Փ | Ք | Օ | Ֆ
Մասնագիտական խորհուրդներ
Գիտական հանդեսներ