Տիգրան Աշոտի Խաչիկյան
Կենսագրություն
Կրթություն
2008 - 2012 թթ. Երևանի պետական համալսարանի իրավագիտության ֆակուլտետ, Գերազանցության դիպլոմ, 2012թ. ԵՊՀ լավագույն ուսանող
2012 - 2014 թթ. Երևանի պետական համալսարանի իրավագիտության ֆակուլտետ մագիստրատուրա, Գերազանցության դիպլոմ
2014 թ. Երևանի պետական համալսարանի իրավագիտության ֆակուլտետ, ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան, կոչում
Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, ասիստենտ

Ատենախոսության թեման
«Մաքսային հսկողության իրավական հիմքերը Հայաստանի Հանրապետությունում»
Մասնագիտությունը՝ ԺԲ.00.02 - «Հանրային իրավունք»

Աշխատանքային փորձ
2019 թ-ի օգոստոսից մինչ օրս Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի իրավաբանական կլինիկայի տնօրեն
2019 թ-ի օգոստոսից մինչ օրս Արբիտրների բարձրագույն դպրոցի դասախոս
2019 թ-ի ապրիլ-հուլիս ՀՀ արդարադատության նախարարի տեղակալ
2017 թ. նոյեմբեր - 2019 թ. ապրիլ Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի իրավաբանական կլինիկայի տնօրեն
2017 թ-ից մինչ օրս Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիայի դասախոս
2016 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ քաղաքացիական դատավարության ամբիոնի դասախոս
2015 թ-ից առ այսօր ՀՀ արդարադատության ակադեմիայի դասախոս
2016-2017 թ-ից ՀՀ դատավորների թեկնածուների (վարչաիրավական մասնագիտացման) որակավորման ստուգման գրավոր քննության արդյունքների բողոքարկման հանձնաժողովի անդամ
2016թ. ՀՀ արդարադատության նախարարության «Օրենսդրության զարգացման և իրավական հետազոտությունների կենտրոն» հիմնադրամի՝ հանրային իրավունքի ոլորտի փորձագետ
2016թ. ՀՀ հատուկ քննչական ծառայության իրավական ապահովման բաժնի պետ
2015-2016թթ. ՀՀ հատուկ քննչական ծառայության իրավական ապահովման բաժնի պետի տեղակալ
2015թ. «Ֆակտում» ՍՊ ընկերության գիտական խորհրդատու
2013-2015թթ. ՀՀ հատուկ քննչական ծառայության իրավական ապահովման բաժնի գլխավոր մասնագետ

Մասնագիտական անդամակցություն
2014 թ.-ից Հայաստանի Հանրապետության իրավաբանների միության անդամ
2016 թ.-ից ՀՀ փաստաբանական պալատի անդամ, փաստաբան (արտոնագիր թիվ 2170)

Գիտական ուսումնասիրությունների ոլորտը
• Վարչական դատավարություն
• Մաքսային իրավունք
• Վարչական իրավունք
• Քաղաքացիական դատավարություն
• Վարչական դատավարություն
• Հարկային իրավունքի որոշ խնդիրներ

Կարդացվող դասընթացներ
«Վարչական դատավարություն», «ՀՀ մաքսային իրավունք», «Արտաքին տնտեսական գործունեության մաքսասակագնային կարգավորումը ՀՀ-ում», «Մաքսային իրավունքի արդի հարցերը», «Հարկային իրավունքի արդի խնդիրները»

Լեզուների իմացություն
հայերեն, անգլերեն և ռուսերեն

(+374 60) 71-02-44 (ներքին 12-44)

Տիգրան Աշոտի Խաչիկյան

Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, ասիստենտ | Իրավագիտության ֆակուլտետ - Քաղաքացիական դատավարության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Ս. Վ. Առաքելյան, Տ. Ա. Խաչիկյան, Գ. Ս. Ամիրյան, Տ. Ս. Ղազարյան, Ա. Ս. Նահապետյան

Պետական ծառայության դեմ ուղղված պաշտոնեական հանցագործությունների որակման և քննության մեթոդիկայի առանձնահատկությունները | Ուս. ձեռնարկ: Տիգրան Մեծ, 2015թ․, 128 էջ |

Սերգեյ Առաքելյան, Տիգրան Խաչիկյան, Գրիգոր Ամիրյան

Ընտրական և հանրաքվեին մասնակցելու իրավունքների քրեաիրավական պաշտպանությունը Հայաստանի Հանրապետությունում «ԱՊՀ մասնակից պետություններում ժողովրդավարական ընտրությունների, ընտրական իրավունքների և ազատությունների չափանիշների մասին» Կոնվենցիայի համատեքստում | Գիտամեթոդական ձեռնարկ, Եր.: Հայրապետ հրատ., 2014: -120 էջ
 

Հոդված/Article

Տիգրան Խաչիկյան

Անձնական զննումը՝ որպես մաքսային հսկողության առանձնահատուկ ձև | «Պետություն և իրավունք», Երևան, 2015, № 3-4 (69-70) էջեր 40-49

Տիգրան Խաչիկյան

Արագացված դատաքննության ինստիտուտի քաղաքացիադատավարական կարգավորման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում | ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու, 2015, № 1.5 (8) էջեր 192-196

Սերգեյ Առաքելյան, Տիգրան Խաչիկյան

ՀՀ քրեական օրենսգրքի 338 հոդվածով նախատեսված հանցակազմի կատարելագորման հիմնական ուղղությունները | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», 2015 № 1 (16), էջ 35-45 |

Տիգրան Խաչիկյան

Քաղաքացիական գործերի քննության և լուծման դատավարական ընթացակարգերը պարզեցնելու հիմնախնդիրը ՀՀ-ում | Հայ գրատպության 500-ամյակին և ԵՊՀ ՈՒԳԸ հիմնադրման 65-ամյակին նվիրված միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Հատոր 3, 2013, № 1.5 (8), էջեր 212-220

Տիգրան Խաչիկյան

Ձեռքբերման վաղեմությունը քաղաքացիական իրավունքում | «Պետություն և իրավունք», Երևան, 2010, № 4 (50) էջեր 76-86