Տիգրան Հովհաննեսի Էյրամջյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1965 – 1971 թ. Ֆիզիկայի ֆակուլտետ, ԵՊՀ

Գիտական աստիճան
Տեխնիկական գիտությունների թեկնածու

Աշխատանքային փորձ
1971 – 1973 թթ. գիտաշխատող, ԵՊՀ
1973 - 1978 թթ. առաջատար ինժեներ, կիս. Սարք. ՀԿԲ
1978 – 1980 թթ. խմբի ղեկավար ԵՊՀ
1980 – 2008 թթ. ավ.գիտ.աշխ. ԵՊՀ
2008 – 2011 թթ. ԵՃՇՊՀ հենակետային վարժարանի տնօրեն
2011 - 2013 թթ. ԵՃՇՊՀ պրոռեկտոր
2013 թ. մինչ այժմ գիտաշխ. ԵՊՀ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Բյուրեղային կառուցվածք ունեցող նյութերում դիսլոկացիոն արատների հետազոտություններ, ռենտգենյան ինտերֆերոմետրիա

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Պարգևներ
ՀՀ վարչապետի պատվոգիր , «հայկական լեգեոն» - ի մեդալներ

Տիգրան Հովհաննեսի Էյրամջյան

Գիտաշխատող | Ֆիզիկայի ֆակուլտետ - Պինդ մարմնի ֆիզիկայի գիտահետազոտական լաբորատորիա
 
 

Հոդված/Article

Tigran H. Eyramjyan, Mesrop H. Mesropyan, Tamara S. Mnatsakanyan, Minas K. Balyan

Testing of a `hard' X‐ray interferometer for experimental investigations | Acta Crystallographica A-Foundation and Advances,2020, A76, 3, 390-394 էջ, Մեծ Բրիտանիա

Tigran H. Eyramjyan, Tamara S. Mnatsakanya, Minas K. Balyan

X-ray LLL interferometer with wedge-shaped mirror plate | Advanced Nanomaterials and Methods-ANAM2019, 2019, 64-64 էջ

Tigran H. Eyramjyan, Tamara S. Mnatsakanyan, Minas K. Balyan

Experimental and theoretical investigations of an X-ray LLL interferometer with a wedge-shaped mirror plate | Acta Crystallographica A-Foundation and Advances, 2018, A74, part 5, 595-599 pp. |

К. В. Алумян, Т. С. Мнацаканян, Т. О. Эйрамджян

Исследование смещений интерференционных полос по разным кристаллографическим направлениям, как метод обнаружения и оценки остаточных напряжений в кристаллах | Известия НУАСА, т. 2 (46), с. 19-24, 2015

К. В. Алумян , Т. С. Мнацаканян, Т. О. Эйрамджян

Исследование остаточных напряжений в материалах с применением рентгеноинтерференционных методов 3. Электронное облучение | Известия НУАСА, т.1(39), с.74 -79, 2014

К. В. Алумян, Т. С. Мнацаканян, Т. О. Эйрамджян

Рентгеноинтерферометрический метод исследования радиационных микронапряжений в монокристаллах | Известия НУАСА, т. 4(42), с. 59-63, 2014

К. В. Алумян, Т. С. Мнацаканян, Т.О. Эйрамджян

Исследование остаточных напряжений в материалах с применением рентгеноинтерференционных методов 2.Перераспределение муаровых полос при больших дозах - γ облучения | Известия ЕГУАС, т.2 (34), с.103 -105, 2013

К. В. Алумян, Т. С. Мнацаканян, Т. О. Эйрамджян

Исследование остаточных напряжений в материалах с применением рентгеноин-терференционных методов 1. γ - облучение | Известия ЕГУАС, т. 4 (30), с. 100 -104, 2012

Կ. Վ. Ալումյան, Տ. Հ. Էյրամջյան

Визуализация полей напряжений в монокристаллах при совместном применении методов маятниковых полос и муаровых картин рентгеновских лучей (Միաբյուրեղներում լարման դաշտերի տեսանելիացումը ռենտգենյան ճառագայթների ճոճանակային շերտերի և մուարի պատկերների մեթոդների համատեղ կիրառմամբ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2005, #1, էջ 136-138 (ռուսերեն) |

Կ. Վ. Ալումյան, Թ. Ս. Մնացականյան, Տ. Հ. Էյրամջյան, Ֆ. Հ. Էյրամջյան

Сопоставление линий механических изонапряжений и маятниковых полос рентгеновских лучей (Մեխանիկական իզոլարման գծերի և ռենգենյան ճառագայթների ճոճանակային շերտերի համադրումը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2004, #2, էջ 53-57 (ռուսերեն) |

Ռ. Ի. Բաղդասարյան, Թ. Ս. Մնացականյան, Տ. Հ. Էյրամջյան, Ա. Հ. Մարտիրոսյան, Ֆ. Հ. Էյրամջյան

Методика введения дислокаций в блоки рентгеновского интерферометра (Ռենտգենյան ինտերֆերոմետրի բլոկներում դիսլոկացիաների ներմուծման եղանակ | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1983, #2, էջ 162-164 (ռուսերեն) |