Տիգրան Հայկի Ղանալանյան
Կենսագրություն
Կրթություն
2007 - 2011 թթ. ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետի բակալավրիատ
2011 - 2013 թթ. ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետի Հայոց պատմության (նոր և նորագույն շրջան) մագիստրատուրա
2013 - 2016 թթ. ԵՊՀ Հայոց պատմության ամբիոնի ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան
Պատմական գիտությունների թեկնածու
Գիտական թեմա` «Սփյուռքի ներքին տեղաշարժերը 1945-1988 թվականներին», 2016 թ., ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտ

Աշխատանքային փորձ
2008 - 2016 թթ. «Նորավանք» ԳԿՀ հայագիտական կենտրոնի փորձագետ
2014 թ-ից ԵՊՀ հայոց պատմության ամբիոնի դասախոս

Հասարակական գործունեություն
2010 - 2012 թթ. ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետի ՈՒԳԸ քարտուղար
2012 - 2015 թթ. ԵՊՀ ՈՒԳԸ քարտուղար

Կարդացվող դասընթացներ
Հայոց պատմության հիմնահարցեր

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հայկական սփյուռքի պատմություն և արդի խնդիրներ, սփյուռքագիտություն

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Տիգրան Հայկի Ղանալանյան

Պատմական գիտությունների թեկնածու, ասիստենտ | Պատմության ֆակուլտետ - Հայոց պատմության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Տիգրան Ղանալանյան

Սփյուռքի ներքին տեղաշարժերը 1950-1980-ական թվականներին | «Նորավանք» ԳԿՀ, 2016թ․, 164 էջ
 

Հոդված/Article

Ղանալանյան Տիգրան

Հայերի արտագաղթը Հորդանանից (1950-1970-ական թթ.) | Արևելագիտության հարցեր, 2017, 13, էջ 48-65 |

Տիգրան Ղանալանյան

Հայերի արտագաղթը Կիպրոսից (1955-1970-ական թթ.) | 21-րդ դար - Նորավանք գիտակրթական հիմնադրամ: 2016թ․, 1, 80-93 էջ, Հայաստան |

Տիգրան Ղանալանյան

Հայերի արտագաղթը Բուլղարիայից (1950-1970-ական թթ.) | Հայագիտության հարցեր: 2016թ․, 1, 82-93 էջ, Հայաստան |

Տիգրան Ղանալանյան

Հայերի արտագաղթը Ռումինիայից 1945-1970-ական թվականներին | «Պատմություն և մշակույթ» հայագիտական հանդես: 2016թ․, 1, 167-179 էջ, Հայաստան

Տիգրան Ղանալանյան

Տեղահանված հայերի փոխադրումը Ամերիկա Երկրորդ աշխարհամարտից հետո | Էջմիածին, 2015թ․, 12, 69-89 էջ |
 

Թեզիս/Thesis

Ղանալանյան Տիգրան

Հայերի արտագաղթը Եգիպտոսից 1950-1970-ական թվականներին | Եգիպտոսի հայերը, 2018, էջ 24-25