Տիգրան Տոնիկի Քոչարյան
Կենսագրություն
Կրթությունը
1998 - 2002 թթ. Բակալավր, Երևանի պետական համալսարան
2002 - 2004 թթ. Մագիստրոս, Երևանի պետական համալսարան
2004 - 2007 թթ. Ասպիրանտ, ՀՀ ԳԱԱ փիլիսոփայության և իրավունքի ինստիտուտ
2009 - 2012 թթ. Դոկտորանտ, Երևանի պետական համալսարան

Գիտական աստիճանը
2007 թ. իրավաբանական գիտությունների թեկնածու
Ատենախոսության թեման՝ Զինվորական ծառայության սահմանադրաիրավական հիմունքները Հայաստանի Հանրապետությունում
2012 թ. քաղաքական գիտությունների դոկտոր
Ատենախոսության թեման՝ Հայաստանի Հանրապետության ռազմական անվտանգության ապահովման քաղաքական-իրավական արդի հիմնախնդիրները
2015 թ. պրոֆեսոր

Աշխատանքային փորձը
2004 թ-ից մինչ օրս ՀՀ Պաշտպանության նախարարություն
2004 թ-ից մինչ օրս ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի Գիտակրթական միջազգային կենտրոն
Դասավանդման փորձը` 2004 թ-ից
2012 - 2014 թթ. ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայում,
2013 թ-ից մինչ օրս ԵՊՀ միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետում:
2013 - 2015 թթ. ՀՀ ՊՆ Վ.Սարգսյանի անվան ռազմական ինստիտուտի հրամանատարաշտաբային դասընթացում,

Դասավանդվող առարկա
Միջազգային և ազգային անվտանգության ժամանակակից համակարգեր

Գիտական հետաքրքրությունների ոլորտը
Համաշխարհային քաղաքականություն և տարածաշրջանային գործընթացներ
Ազգային անվտանգության քաղաքական - իրավական ապահովում
Ռազմական քաղաքականության հիմունքներ

Անդամակցությունը
ՀՀ ԲՈՀ-ի 056 մասնագիտական խորհրդի անդամ

Լեզուներ
Ռուսերեն, անգլերեն

Տիգրան Տոնիկի Քոչարյան

Պրոֆեսոր | Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ - Միջազգային հարաբերությունների և դիվանագիտության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Տ. Տ. Քոչարյան

Ուսումնական ձեռնարկ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության վերաբերյալ դասընթացի | Ուսումնական ձեռնարկ, հրատարակման է երաշխավորվել ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի գիտական խորհրդի կողմից, 2013 թվական, Ք 822, 234 էջ

Տ. Տ. Քոչարյան

Հայաստանի Հանրապետության ռազմական անվտանգության ապահովումը ազգային անվտանգության համատեքստում | Մենագրություն, հրատարակման է երաշխավորել ԵՊՀ միջազգային հարաբերութունների ֆակուլտետի գիտական խորհուրդը, 2012 թվական, ԵՊՀ հրատ., Ք 822, 374 էջ

Տ. Տ. Քոչարյան

Հայաստանի Հանրապետության զինվորական իրավունք | Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ-ուղեցույց, հրատարակման է երաշխավորվել ՀՀ ԳԱԱ Գիտակրթական միջազգային կենտրոնի գիտական խորհրդի կողմից, 2011 թվական, Հ 247, 67 էջ
 

Հոդված/Article

Տ. Տ. Քոչարյան

ԱՄՆ-ի անվտանգության հարցերը համակարգող կառույցների քաղաքականիրավական կարգավիճակի առանձնահատկությունները | «Օրենք և իրականություն» միջազգային իրավաբանական գիտական հանդես, 2011 թվական, թիվ 10(192), էջ 8-10

Տ. Տ. Քոչարյան

Հայաստանի Հանրապետության ռազմական կազմավորման համակարգը ռազմական անվտանգության ապահովման գործում | «Օրենք և իրականություն» միջազգային իրավաբանական գիտական հանդես, 2011 թվական, թիվ 6(188), էջ 11-14

Տ. Տ. Քոչարյան

Նախագահը որպես երկրի ռազմական անվտանգության ապահովման երաշխավոր | «Օրենք և իրականություն» միջազգային իրավաբանական գիտական հանդես, 2011 թվական, թիվ 8(190), էջ 1-3

Տ. Տ. Քոչարյան

Ազգային (պետական) անվտանգությունը որպես մարդկային զարգացման իրավաքաղաքական ապահովման երաշխիք. Հայաստանի օրինակով | ՀՀ ԿԳՆ Ա.Մկրտչյանի անվան տնտեսագիատական համալսարան, 21-րդ դարի մարտահրավերները և մարդկային զարգացման ասպեկտները, Միջազգային գիտական կոնֆերանսի հոդվածների ժողովածու, Երևան, 2010 թվական, էջ 102-104

Տ. Տ. Քոչարյան

Հայաստանի Հանրապետությունում զինվորական ծառայության կազմակերպաիրավական ապահովումը | «Հայկական բանակ» ՀՀ ՊՆ Դ.Կանայանի անվան ազգային ռազմավարական հետազոտությունների ինստիտուտի ռազմագիտական հանդես, 2008 թվական, թիվ 2-3 (56-57), էջ 67-76
1   2   3   4   5   6   7   8   9  |  Տեսնել բոլորը