Տիգրան Սերժիկի Սիմյան
Կենսագրություն
Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ
2016 թ. պրոֆեսոր
2015 թ. բ.գ. դոկտոր
2008 թ. Դոցենտ
2005 թ. Բանասիրական գիտությունների թեկնածուի դիպլոմ, ԵՊՀ, Հայաստան
2003 - 2005 թթ. ԵՊՀ ասպիրանտուրա
2001 - 2003 թթ. ԵՊՀ բանասիրական ֆակուլտետ (մագիստրոս)
1997 - 2001 թթ. ԵՊՀ բանասիրական ֆակուլտետ (բակալավր)

Մասնագիտական գործունեություն
2011 թ-ից DFG-ի (Deutsche Gesellschaft für Semiotik // Նշանագիտության գերմանական միություն) անդամ
2009 թ-ից «Language and Culture» գիտական հանդեսի (Վրաստան) խմբ. կոլ. անդամ
2009 - 2010 թթ. DAAD ծրագրի կրթաթոշակակիր
2008 թ-ից ԵՊՀ արտասահմանյան գրականության ամբիոնի դոցենտ
2005 - 2008 թթ. ԵՊՀ արտասահմանյան գրականության ամբիոնի դասախոս (ասիստենտ)

Միջազգային կոնֆերանսների և սեմինարների մասնակցություն
ՀՀ, Գերմանիա, Անգլիա, Ռուսաստան, Ղազախստան, Վրաստան:

Կարդացվաող դասախոսությունների խորագրերը
Գերմանական գրականության պատմություն, Համաշխարհային գրականության պատմություն (Միջնադար, Վերածնունդ, Կլասիցիզմ, Լուսավորականություն), Նշանագիտություն (գրականության և մշակույթի):

Գիտական հետաքրքրությունները
18-20 դդ գերմանական գրականություն, գրականության և մշակույթի նշանագիտական խնդիրներ, մեթոդաբանության պատմություն:

Տիգրան Սերժիկի Սիմյան

Պրոֆեսոր | Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ - Արտասահմանյան գրականության ամբիոն
 
 

Հոդված/Article

Т. С. Симян

Новый год и его атрибуты в советских и постсоветских учебниках (на примере Армении и России) | ΠΡΑΞΗΜΑ. Проблемы визуальной семиотики (Praxema), 2018, N 1(15), стр. 10-33 |

Симян Т. С.

Трансформация празднования Нового года в Армении и России (опыт исторического описания) | Идеи и Идеалы, 2018, Номер 1(35), Том 2, стр. 53-74 |

Tigran Simyan, Ilze Kačāne

Towards the Understanding of the Concepts “Modernity,” “Modernism” and “Avant-Gardism” in (Post)-Soviet and German Literary Theory (An Attempt of Terminological Unification) | Modernization and Multiple Modernities, 2018, 1-31 pp. |

Տիգրան Սիմյան

Անհատի կայացման գործընթացի պատկերումը Հերման Հեսսեի «Դեմիան» վեպում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2018 № 3 (27), էջ 36-50 |

Симян Т. С.

Темы и мотивы визуализации армянского эпоса в общественной и культурной памяти советской эпохи 1980-Х гг. (на примере детских рассказов «Быть похожим на Давида Сасунского» Виктории Вартан и фильма «Дорога к Давиду Сасунскому») | ΠΡΑΞΗΜΑ. Проблемы визуальной семиотики (Praxema), 2017, N 4 (14), стр. 11-27
1   2   3   4   5   6  |  Տեսնել բոլորը