Տիգրան Վիգենի Սիմոնյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1996 - 2000 թթ. ԵՊՀ Իրավագիտության ֆակուլտետ բակալավրիատ (գերազանցության դիպլոմով),
2000 - 2002 թթ. ԵՊՀ Իրավագիտության ֆակուլտետ մագիստրանտուրա (գերազանցության դիպլոմով),
2002 - 2005 թթ. ԵՊՀ Իրավագիտության ֆակուլտետ ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան, կոչում
Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

Գիտական ատենախոսության թեմա
«Երիտասարդների հանցավորության կրիմինալոգիական բնութագիրը» ԺԲ.00.05 Քրեական իրավունք և կրիմինալոգիա, քրեակատարողական իրավունք ԲՈՀ-ի ԵՊՀ-ում գործող, իրավաբանական գիտական աստիճաններ շնորհող 001 մասնագիտական խորհուրդ, 2004

Գիտական հետազոտությունների շրջանակ
Հանցավորության զարգացման միտումներ, երիտասարդների հանցավորության առանձնահատկությունները, հանցավորության կանխարգելման հիմնախնդիրները:

Կարդացվող դասընթացներ
Քրեական իրավունք (Հատուկ մաս), Տնտեսական գործունեության դեմ ուղղված հանցագործություններ, Այլընտրանքային պատժատեսակների հիմնախնդիրներ, Պրոբացիոն ծառայության դերը հանցագործությունների կանխարգելման գործում

Աշխատանքային (մասնագիտական) գործունեություն
2002 ցայսօր ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի դասախոս, դոցենտ

Մասնակցությունը գիտական/մասնագիտական կառույցներին
Իրավագիտություն 001 մասնագիտական խորհրդի (ԺԲ.00.05) անդամ

Մասնակցությունը հասարակական կամ այլ կառույցների
Իրավաբանների միության անդամ

Լեզուներ
Հայերեն (մայրենի), ռուսերեն, անգլերեն

(+374 60) 71-02-50
(ներքին 12-50)

Տիգրան Վիգենի Սիմոնյան

Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ | Իրավագիտության ֆակուլտետ - Քրեական իրավունքի ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Տիգրան Վիգենի Սիմոնյան

Երիտասարդների հանցավորության կանխումն անհատական մակարդակում | Պետություն և իրավունք N. 1-2 (23-24), 2004, էջ 54-64
 

Հոդված/Article

Тигран Симонян

Социально-экономические, государственно правовые, идеологические и воспитательные меры предупреждения преступности молодежи | ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2018, էջ 234-261 |

Տիգրան Սիմոնյան

Երիտասարդ հանցագործի հոգեբանական առանձնահատկությունները | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2016 № 1 (19), էջ 28-40 |

Тигран Симонян

Тенденции и структура молодежной рецидивной преступности в Республике Армения (Երիտասարդների ռեցիդիվային հանցավորության միտումները և կառուցվածքը Հայաստանի Հանրապետությունում) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», 2015 № 1 (16), էջ 46-51 |

Տ. Սիմոնյան

Молодежная женская преступность в РА (Երիտասարդ կանանց հանցավորությունը Հայաստանի Հանրապետությունում) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Իրավագիտություն», 142.3, 2014, էջ 62-66 |

Тигран Симонян

Социально-ролевые особенности и ценностные ориентации молодых преступников (Երիտասարդ հանցագործների սոցիալ-դերային առանձնահատկությունները և արժեքային կողմնորոշումները) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Իրավագիտություն», 137.3, Երևան 2012թ., էջ 54-68 |
1   2   3   4   5   6  |  Տեսնել բոլորը