Վաղարշակ Սիրակի Գյուլբուդաղյան
Կենսագրություն
Կրթություն (սկսած ԲՈՒՀ-ից)
1968 - 1973 թթ. ԵՊՀ բանասիրության ֆակուլտետ
1975 - 1979 թթ. հայցորդ ԵՊՀ խորհրդահայ գրականության ամբիոնում

Գիտական աստիճան
Թեկնածուական - «Ա.Տերտերյան (կյանքը և գործը)», 1984, ԵՊՀ, գրականության խորհուրդ

Աշխատանքային փորձ
1987 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ մանկավարժության ամբիոնի դոցենտ
1973 - 1987 թթ. ավագ լաբորանտ ԵՊՀ խորհրդահայ գրականության ամբիոնում
1984 - 1987 թթ. ուսուցիչ Երևանի թիվ 54 միջնակարգ դպրոցում

Կարդացվող դասընթացներ
Ընդհանուր մանկավարժություն, ՀՀ կրթական համակարգը,Ուսուցման տեսություն
Մասնագիտության արդիական հիմնախնդիրներ, Հանրակրթությունը
կարգավորող նորմատիվային փաստաթղթեր,
Բարձրագույն կրթությունը կարգավորող նորմատիվային փաստաթղթեր, Հնարակրթության վերահսկման օղակները

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ընդհանուր մանկավարժություն, լեզվի մեթոդիկա

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն

Մասնագիտական անդամակցություն (ՀԿ, մասնագիտական խորհուրդ, գիտական հանդեսի խմբագրություն, ֆոնդեր և այլն)
«Կրթության զարգացում» ՀԿ

(+374 10) 26-11-96

Վաղարշակ Սիրակի Գյուլբուդաղյան

Դոցենտ | Մանկավարժության և կրթության զարգացման կենտրոն - Մանկավարժության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Վ. Գյուլբուդաղյան

Արսեն Տերտերյան | Մենագրություն, Կենսամատենագիտություն, Երևանի համալսարանի հրատարակչ., 1985թ, 36 էջ
 

Հոդված/Article

Վ. Գյուլբուդաղյան

Մուրացանի գրական ժառանգությունը Ա. Տերտերյանի գնահատությամբ | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (41), Երևան 1980թ., էջ 148-156 |

Վ. Գյուլբուդաղյան

Ա. Տերտերյանը և հայ ռեալիստները (1910-ական թվականներ) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (34), Երևան 1978թ., էջ 179-186 |