Վահագն Վարազդատի Գրիգորյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1980 - 1985 թթ. ԵՊՀ աշխարհագրության ֆակուլտետ, սոցիալ-տնտեսական աշխարհագրության մասնագիտացում (գերազանց առաջադիմությամբ)
1985 - 1988 թթ. ԵՊՀ, հեռակա ասպիրանտ

Պաշտոնը
ԵՊՀ սերվիսի ամբիոնի դոցենտ 2015թ.
Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու (2012 թ. Երևան)

Աշխատանքային գործունեությունը
1985 - 1989 թթ. Ապարասի շրջանի Արայիի միջնակարգ դպրոցի փոխտնօրեն, տնօրեն
1989 - 1995 թթ. Երևանի Մուրացանի անվան հ.18 միջնակարգ դպրոցի փոխտնօրեն
1995 - 1998 թթ. ՀՀ ԿԳՆ. Տեսչության տեսուչ և ավագ տեսուչ
1998 - 2011 թթ. Երևանի Հ.Խաչատրյանի անվան միջնակարգ դպրոցի տնօրեն
2011 - 2013 թթ. ԵՊՀ աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ, սոցիալ-տնտեսական աշխարհագրության ամբիոն (դասախոս-ասիստենտ)
2013 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ աշխարհագրության և եկրաբանության ֆակուլտետ, սերվիսի ամբիոնի դոցենտ
2011 թ-ից առ այսօր ՀԱԱՀ ագրոբիզնես և շուկայաբանություն ֆակուլտետի ագրարային քաղաքականության և խորհրդավորության ամբիոնի դոցենտ
2013 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի տնտեսագիտության ֆակուլտետ սերվիսի և մշակութաբանության ամբիոնի դոցենտ

Լրացուցիչ աշխատանքային գործունեություն
1992 թ-ից առ այսօր աշխարհագրություն առարկայի դպրոցական օլիմպիդայի տարածքային, մարզային (քաղաքային), հանրապետական փուլերի անդամ, նախագահ
1995 թ-ից առ այսօր ընդմիջումներով, բուհական ընդունելության քննությունների հանձնաժողովի անդամ, լիազոր ներկայացուցիչ

Հասարակական ակտիվությունը
2004 - 2008 թթ. «Էներգառեսուրսների ռացիոնալ օգրագործման» նորվեգական հասարակական կազմակերպության անդամ

Գիտական հետաքրքրությունների ոլորտը
Բնակչության տարաբնակեցում, միգրացիայի պատճառները և առանձնահատկությունները , զբոսաշրջության տարածաշրջանային զարգացման հիմնախնդիրները, սոցիալ-տնտեսական աշխարհագրություն, սպասարկման ոլորտային հիմնախնդիրները, միջազգային զբոսաշրջության կազմակերպման ձևերը, զբոսաշրջության աշխարհագրություն, կրթության և հանգստի հիմնախնդիրները

Ատենախոսության թեման (թեկնածուական)
«Մանկավարժական կոլեկտիվի և համայնքի համագործակցության կազմակերպման ձևերը դպրոցում» (մանկավարժական ասպեկտ) (Երևան, 2012թ. ՀՀ ԲՈՀ-ի, Հ.Մ.Հ. ընդհանուր մանկավարժություն մասնագիտական խորհուրդ)

Դասավանդվող առարկաները
 • Զբոսաշրջության հատուկ ձևերը և կազմակերպումը
 • Հյուրընկալության ինդուստրիա
 • ՀՀ սպասարկման ոլորտի հիմնախնդիրները
 • Հյուրընկալության ծառայություններ
 • Տուրիզմի աշխարհագրություն
 • Սերվիսի փիլիսոփայություն
 • Սերվիսի աշխարհագրություն
 • Միջազգային զբոսաշրջություն
 • ՀՀ արտադրողական ուժերի տեղաբաշխում
 • Գյուղատնտեսության աշխարհագրություն
 • Սոցիալ-տնտեսական աշխարհագրություն
 • Ռեկրեացիայի աշխարհագրություն
 • Հայաստանի աշխարհագրություն

  Մասնակցությունը գիտաժողովներին, սեմինարներին, գիտակրթական նախագծերին
  ներհանրապետական գիտաժողով և միջազգային գիտաժողովներ.
  1986 թ. ԽՍՀՄ երիտասարդ գիտնականների գիտաժողով, Յուրմալա. Լատվիա, զեկուցող
  1987 թ. Կրթությունը սոցիալիզմի երկրներում, գիտաժողով Դրեզդեն ԳԴՀ
  1992 թ. Շարունակական կրթության հիմնախնդիրները աշխարհում, գիտաժողով Ֆինլանդիա
  1999 թ. Կրթությունը և գիտությունը Ճապոնիայում, միջազգային գիտաժողով, սեմինար, Ճապոնիայի ազգային հիմնադրամի կողմից: Երկու զեկուցում՝ ՀՀ կրթության արդի վիճակը, ՀՀ. տեղը. աշխարհում (սոցիալ-տնտեսական ակնարկ)
  2002 թ. «Հանրակրթության հիմնախնդիրները» գիտաժողով, Ծաղկաձոր
  2006 թ. «Կրթության որակի բարելավման խնդիրները» գիտաժողով Ծաղկաձոր 2015г. Проблемы туризмоведения, международная научно-практическая конференция, Ростов-на-Дону 2016 г. Россия в глобальной экономике: III Международный политэкономический конгресс, и IV международная научно-практическая конференция, Ростов-на-Дону
  2016 г. Актуальные проблемы наук о земле. II Научная конференция Ростов-на Дону

  Պարգևներ և կոչումներ
 • ՀԼԿԵՄ կենտկոմի պատվոգիր
 • ՀՀ նախագահի պատվոգիր
 • ՌԴ Հարավ. Ֆեդերալ համալսարանի հավաստագիր
 • ՀԱԱՀ ռեկտորի պատվոգրեր
 • ՀՀ հետազոտող ուսուցիչ

  Լեզուների իմացություն
  հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

  Ընտանեկան կարգավիճակը
  Ամուսնացած՝ կին, որդի, դուստր
 • Վահագն Վարազդատի Գրիգորյան

  Ամբիոնի վարիչ | Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ - Սոցիալ-տնտեսական աշխարհագրության ամբիոն
   
   

  Գիրք/Book

  Հովհաննիսյան Գուրգեն, Գրիգորյան Վահագ

  Աշխարհագրություն – դպրոցական օլիմպիադաներ | Երևան, 2013, «Զանգակ - 97», 448 էջ

  Գրիգորյան Վ.Վ.

  Աշխարհագրության ընթացիկ գնահատման առաջադրանքների նմուշների ժողովածու | Ուսումնաօժանդակ ձեռնարկ, Երևան, «Տիգրան Մեծ» հրատարակչություն, 2007թ., 178 էջ
   

  Հոդված/Article

  Վ․Վ․ Գրիգորյան

  The tourism-recreational potential opportunities of Kasagh River basin (Քասախ գետի ավազանի զբոսաշրջային ռեկրեացիոն ներուժի հնարավորությունները) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2020, հ. 54, #3, էջ 195-202 |

  Վ. Վ. Գրիգորյան

  Քարանձավայինբուժական զբոսաշրջության միջազգային փորձը | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2020, հ. 54, #2, էջ 116-122 |

  Վ․ Վ․ Գրիգորյան

  Բուժական զբոսաշրջության տեղը և առանձնահատկությունները տուրիզմի համակարգում | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2020, հ. 54, #1, էջ 47-52 |

  Վ. Վ. Գրիգորյան, Ս. Ս. Քելյան, Ն. Ա. Հովհաննիսյան

  Արագածոտնի մարզի ագրոտուրիզմի զարգացման հնարավորությունները և հեռանկարները | Աշխարհագրության և երկրաբանության արդի հիմնախնդիրները: 2018, էջ 345-349 |

  Վ. Վ. Գրիգորյան, Տ. Ա. Սարգսյան, Ս. Ս. Քելյան, Ն. Ա. Հովհաննիսյան, Մ. Հ. Փեթակչյան

  Զբոսաշրջության զարգացման հնարավորությունները ՀՀ լեռնային տարածքներում | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2018, հ. 52, #1, էջ 62-70 |
  1   2   3   4  |  Տեսնել բոլորը