Վահագն Հովիկի Գրիգորյան
Կենսագրություն
Կրթություն
2006 – 2010 թթ. Երևանի պետական համալսարանի իրավագիտության ֆակուլտետ, գերազանցության դիպլոմ
2010 – 2012 թթ. Երևանի պետական համալսարանի իրավագիտության ֆակուլտետի մագիստրատուրա, գերազանցության դիպլոմ
2012 – 2015 թթ. Երևանի պետական համալսարանի ասպիրանտուրա
2019 – 2020 թթ. Ուփսալայի համալսարանի մագիստրատուրա (Մտավոր սեփականության իրավունքի մագիստրոսական ծրագիր)

Գիտական աստիճան, կոչում
Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, ասիստենտ

Ատենախոսության թեման
«Վերաքննիչ դատարանի լիազորությունների հիմնախնդիրները քաղաքացիական դատավարությունում»: Մասնագիտությունը՝ ԺԲ.00.04

Գիտական հետազոտությունների շրջանակը
Քաղաքացիական դատավարություն

Կարդացվող դասընթացներ
ՀՀ Քաղաքացիական դատավարություն

Աշխատանքային փորձ
2020 թ.-ից առ այսօր Շիրակի պետական համալսարան, դասախոս
2019 թ.-ից առ այսօր «Իրավական կրթություն և վերահսկողություն» ՀԿ, համահիմնադիր, իրավաբան - փորձագետ
2014 թ.-ից առ այսօր Երևանի պետական համալսարանի իրավագիտության ֆակուլտետ, քաղաքացիական դատավարության ամբիոն, դասախոս (ասիստենտ)
2014 թ.-ից առ այսօր «Արդարադատության ակադեմիա» ՊՈԱԿ, դասախոս / գնահատման և բողոքարկման հանձնաժողովների անդամ
2020 - 2021 թթ. ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագիր, իրավաբան - փորձագետ
2020 - 2021 թթ. GFA Consulting Group GmbH, իրավաբան - փորձագետ
2018 - 2019 թթ. «Ի ԷԼ ԷԼ Գործընկերություն» իրավաբանական գրասենյակ, Հայաստանում սնանկության համակարգի բարելավման աջակցման ծրագրի իրավաբան - փորձագետ
2017 - 2018 թթ. «Կոնցեռն-Դիալոգ» փաստաբանական գրասենյակ, ավագ իրավաբան, սնանկության գործերի համակարգող
2017 թ. ՀՀ դատական օրենսգրքի նոր խմբագրության նախագծի մշակում
2016 - 2019 թթ. Քաղաքացիական մասնագիտացման ոլորտում դատավորների թեկնածությունների ցուցակի համալրման նպատակով անցկացվող որակավորման քննության գնահատման հանձնաժողովի անդամ / անդամության թեկնածու
2016 - 2017 թթ. «Հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին» ՀՀ օրենքի նոր խմբագրության նախագծի մշակում
2016 - 2017 թթ. ՀՀ ԱՆ «Օրենսդրության զարգացման և իրավական հետազոտությունների կենտրոն» հիմնադրամ, կարճաժամկետ իրավաբան - փորձագետ
2013 - 2017 թթ. «Շանթ» հեռուստաընկերություն, իրավաբանական ծառայության ղեկավար
2013 - 2017 թթ. «Բրեյվ» փաստաբանական գրասենյակ, ավագ իրավաբան, թիմի ղեկավար
2012 - 2013 թթ. ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի նոր խմբագրության նախագծի մշակում
2012 թ. Եվրոպայի խորհուրդ, իրավաբան - փորձագետ
2010 - 2013 թթ. «Բրեյվ» փաստաբանական գրասենյակ, իրավաբան

Աշխատանքային (մասնագիտական) գործունեություն
2018 թ.-ից «Մտավոր սեփականության իրավատերերի ակումբ» ՀԿ, փորձագետ
2018 թ.-ից ՀՀ Արբիտրների ասոցիացիայի անդամ
2017 թ.-ից ՀՀ Առևտրաարդյունաբերական պալատին կից մշտապես գործող արբիտրաժային դատարանի արբիտր
2015 թ.-ից «ELSA (The European Law Students’ Association) Հայաստան» կազմակերպության անդամ
2012 թ.-ից Հայաստանի Հանրապետության իրավաբանների միության (ասոցիացիայի) անդամ
2012 թ.-ից ՀՀ փաստաբանների պալատի անդամ (արտոնագիր թիվ 1413)

Լեզուների իմացություն
հայերեն, անգլերեն և ռուսերեն

(+374 60) 71-02-44 (ներքին 12-44)

Վահագն Հովիկի Գրիգորյան

Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, ասիստենտ | Իրավագիտության ֆակուլտետ - Քաղաքացիական դատավարության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Վահե Հովհաննիսյան, Սերգեյ Մեղրյան, Վարդուշ Եսայան, Պավել Թադևոսյան, Աշխեն Ղարսլյան, Տիգրան Մարկոսյան, Վահագն Գրիգորյան, Անի Միքայելյան

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարություն. գիրք առաջին | Իրավ․ գիտ․ դոկտոր, պրոֆ․ Վ․Վ․ Հովհաննիսյանի և իրավ․ գիտ․ թեկն․, դոցենտ Ս․Գ․ Մեղրյանի խմբագրությամբ, Երևան, «Հայրապետ» հրատարակչություն, 2022, 608 էջ

Վ. Հ. Գրիգորյան

Վերաքննիչ դատարանի լիազորությունների հիմնախնդիրները քաղաքացիական դատավարությունում | Մենագրություն: Հայրապետ, 2016թ․, 208 էջ, Հայաստան
 

Հոդված/Article

Վահագն Գրիգորյան

Գաղտնի եղանակով կատարված լուսանկարների, տեսագրությունների թույլատրելիության և սեփականության իրավունքի պաշտպանության հարաբերակցության հիմնախնդիրները քաղաքացիական դատավարությունում | Պետություն և իրավունք, N 2 (80), Երևան, 2018, էջ 12-22 |

Վահագն Գրիգորյան

Գաղտնի եղանակով կատարված լուսանկարները, ձայնագրությունները և տեսագրությունները քաղաքացիական դատավարությունում որպես ապացույց օգտագործելու օգտագործելու թույլատրելիության հիմնախնդիրները | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2018 № 1 (25), էջ 30-44 |

Վահագն Գրիգորյան

Գաղտնի եղանակով կատարված ձայնագրությունների և տեսագրությունների թույլատրելիության հիմնախնդիրները քաղաքացիական դատավարությունում | ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2017, էջ 377-410 |

Վահագն Գրիգորյան

Վերաքննության կարգով բողոքարկված միջանկյալ դատական ակտերի վերացման հետ կապված հիմնախնդիրները | ԵՊՀ իրավագիտության ‎ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու (գլխ. խմբ.` Գ.Ս. Ղազինյան), Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2016, էջ 186-200 |

Վահագն Գրիգորյան

Հայաստանի Հանրապետության վերաքննիչ քաղաքացիական դատարանի կողմից ընդհանուր իրավասության դատարանի վճիռը վերանայելու սահմանների հետ կապված հիմնախնդիրները | Դատական իշխանություն, Եր., 2015, 3-4, էջ 189-190 |