Վահագն Արարատի Հակոբյան
Կենսագրություն
Կրթությունը
1986 - 1996 թթ. միջնակարգ դպրոց:
1996 - 2001 թթ. ՀՊՃՀ հումանիտար մասնագիտությունների բաժանմունքը (1998 - 2000 թթ. ծառայել է բանակում):
2002 - 2006 թթ. ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետի բակալավրիատ:
2006 - 2008 թթ. ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետի մագիստրատուրա:
2009 - 2010 թթ. ԵՊՀ հայոց պատմության ամբիոնի հայցորդ:

Գիտական աստիճան
2010 թ. պաշտպանել է թեկնածուական ատենախոսություն`Սոցիալ-դեմոկրատական բանվորական հայ կազմակերպության ձևավորումն ու գործունեությունը (1900 - 1921 թթ.) թեմայով:

Աշխատանքային փորձը
2012 թ. Հայոց ցեղասպանության թանգարան-ինստիտուտի գիտաշխատող, ապա ավագ գիտաշխատող
2012 - 2016 թթ. ԵՊՀ հայոց պատմության ամբիոնի ասիստենտ
2016 թ. շնորհվել է դոցենտի գիտական կոչում
2012 - 2019 թթ. ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետի դեկանի տեղակալ

Կարդացվող դասընթացները
Հայոց պատմության հիմնահարցեր, 19-րդ դարի վերջի 20-րդ դարի սկզբի հայոց պատմության հարցեր, հայ քաղաքական կուսակցությունների պատմություն

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Վահագն Արարատի Հակոբյան

Պատմական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ | Պատմության ֆակուլտետ - Հայոց պատմության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Վահագն Հակոբյան

Սոցիալ-դեմոկրատական բանվորական հայ կազմակերպության (ՍԴԲՀԿ) ձևավորման պատմությունից | «Պատմաբանասիրական հանդես», Երևան, 2009, թիվ 2-3, ISSN 0135-0536, էջ 46-59

Վահագն Հակոբյան

Սոցիալ-դեմոկրատական բանվորական հայ կազմակերպություն (սպեցիֆիկներ) | Դասախոսությունների տեքստեր, հեղ. հրատ., Երևան, 2016, ISBN 978-9939-0-1786-0, 35 էջ |
 

Հոդված/Article

Վահագն Հակոբյան

Փաստաթղթեր Հայաստանի սոցիալ-դեմոկրատական բանվորական կուսակցութ-յան գործունեության մասին (1920 թ.) | «Բանբեր Հայաստանի արխիվների», Երևան, 2009, թիվ 2, ISSN 021-0320, էջ 96-108

Վահագն Հակոբյան

Սպեցիֆիկների դիրքորո-շումը հայ-թաթարական ընդհարումների ժամանակ (1905-1906 թթ.) | «Լրաբեր հասարակական գիտությունների», Երևան, 2008, թիվ 2, ISSN 020-8117, էջ 10-15

Վահագն Հակոբյան

Ալ. Մյասնիկյանի հասարակական-քաղաքական գործունեության ազգային-«սպեցիֆիկյան» շրջանը (1901-1917) | Բանբեր Հայաստանի արխիվների, Երևան, 2007, թիվ 1-2, ISSN 0321-0340, էջ 166-175