Վահագն Սոսի Մուրադյան
Կենսագրություն
Կրթությունը
ԵՊՀ, աշխարհագրական ֆակուլտետ, 2002 - 2011 թթ.

Մասնագիտությունը
Աշխարհագրություն

Գիտական աստիճանը
Աշխարհագրական գիտությունների թեկնածու, 2011 թ

Աշխատանքային գործունեությունը
2015թ-ից մինչ օրս Դասախոս, « Աշխարհագրության» ամբիոն,
Գավառի պետական համալսարան, Բնագիտական ֆակուլտետ
2012 թ-ից մինչ օրս Ավագ գիտաշխատող, ԱՏՀ և հեռազննման տեխնոլոգիաների բաժին, ՀՀ ԳԱԱ Էկոլոգանոոսֆերային հետազոտությունների կենտրոն
2011 թ-ից մինչ օրս Դասախոս,«Ֆիզիկական աշխարհագրության և ջրաօդերևութաբանության» ամբիոն, ԵՊՀ, Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ
2011 թ-ից մինչ օրս Դասախոս,«Բնօգտագործում և բնապահպանություն» ամբիոն, ՀՀ ԳԱԱ Միջազգային գիտակրթական կենտրոն
2008 - 2012 թթ. Ավագ լաբորանտ ԱՏՀ և թեմատիկ քարտեզագրման բաժին, ՀՀ ԳԱԱ Էկոլոգանոոսֆերային հետազոտությունների կենտրոն

Գիտական հետաքրքրությունների ոլորտը
Լանդշաֆտագիտություն և լանդշաֆտային պլանավորում, հողերի աշխարհագրություն, լանդշաֆտային-էկոլոգիա, Էկոլոգիական քարտեզագրություն, աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգեր (ԱՏՀ), հեռազննման տեխնոլոգիաներ

Թեկնածուական ատենախոսության թեման
«Լեռնային երկրահամակարգերի լանդշաֆտա-էկոլոգիական գնահատումը աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգերի միջոցով (ՀՀ Սյունիքի մարզի տարածքի օրինակով)», Երևան, 2011 թ.

Ուսումնական գործունեությունը
 • Լանդշաֆտագիտություն և լանդշաֆտային պլանավորում (Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ)
 • Հողերի աշխարհագրություն հողագիտության հիմունքներով (աշխարհագրություն, քարտեզագրություն և կադաստրային գործ)
 • Լանդշաֆտների գեղագիտություն և դիզայն (աշխարհագրություն, մագիստրատուրա)
 • Էկոլոգիական քարտեզագրություն (քարտեզագրություն և կադաստրային գործ, մագիստրատուրա)
 • Մարդկային զարգացման հիմունքներ (Սերվիս, մագիստրատուրա)
 • Աշխարհագրական փորձաքննություն և մոնիտորինգ (աշխարհագրություն, մագիստրատուրա)
 • Աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգերի (ԱՏՀ) կիրառումը հողային ռեսուրսների կառավարման գործում (քարտեզագրություն և կադաստրային գործ, մագիստրատուրա)

  Գիտահետազոտական թեմաներ, ակադեմիական դրամաշնորհներ, պարգևատրումներ, պատվոգրեր
  2011 - 2013թթ. Հեռազննման տեխնոլոգիաների մասնգետ, ավագ գիտաշխատող, ՀՀ ԳԿՆ Գիտության Պետական Կոմիտեի “Երիտասարդ գիտաշխատողների հետազոտությունների աջակցության ծրագիր” –§Հողերի ծանր մետաղներով աղտոտման հեռազննման մեթոդների մշակում` Քաջարան քաղաքի օրինակով» նախագիծ:
  2011 - 2013 թթ. Տարածական տեղեկատվությա ինֆրակառուցվածքի կառավարման մասնագետ, Շվեյցարիայի Գիտության Ազգային Հիմնադրամի կողմից ֆինանսավորվող «Հայաստանում էկոլոգիական տեղեկատվության մշակման ազգային տարաբաշխված միջավայրի ստեղծում» նախագիծ:
  2011 - 2014 թթ. Գիտական աշխատանքային խմբի անդամ, Եվրոմիության 7-րդ շրջանակային ծրագրի կողմից ֆինանսավորվող (FP7 - INCO - 2011 - 6) «ՀՀ ԳԱԱ Էկոլոգանոոսֆերային հետազոտությունների կենտրոնի Եվրոմիության հետ համագործակցության կարողությունների հզորացում. Հայաստանի ինտեգրում եվրոպական գիտահետազոտական տարածաշրջանին» նախագիծ (EcoArm2Era).
  2011 - 2013 թթ. Ջոկատի ղեկավար, ԱՏՀ մասնագետ, Համաշխարհային Բանկի կողմից ֆինանսավորվող ՀՀ Գյուղատնտեսության նախարարության Ծրագրերի Իրականացման Գործակալության (ԾԻԳ) պատվերով իրականացվող «Համայնքների գյուղատնտեսական ռեսուրսների մրցունակություն և կառավարում¦ նախագիծ:
  2010թ. ԱՏՀ մասնագետ, Լաբորանտ, «Նուբարաշենի թունավոր նյութերի պահեստավայրից աղտոտիչների արտահոսքի գնահատում», (ԵԱՀԿ նախագիծ)
  2008 - 2009 թթ. ԱՏՀ մասնագետ, «Սոթքի հանքավայրի և կից տարածքների էկոլոգիական ռիսկի գնահատում», («ԳեոՊրոՄայնինգ» ընկերության, պայմանագրային նախագիծ)

  Անդամակցությունը
 • 2008 թ-ից ՀՀ ԳԱԱ Էկոլոգանոոսֆերային հետազոտությունների կենտրոնի գիտական խորհուրդ (անդամ)
 • 2005 թ-ից Հայկական Աշխարհագրական Ընկերություն (անդամ)
 • Վահագն Սոսի Մուրադյան

  Ասիստենտ | Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ - Ֆիզիկական աշխարհագրության և ջրաօդերևութաբանության ամբիոն
   
   

  Հոդված/Article

  Մուրադյան Վ. Ս., Խոյեցյան Ա. Վ., Ասմարյան Շ. Գ., Ամիրխանյան Մ. Վ.

  Սյունիքի մարզի էկոհամակարգերի դինամիկայի հետազոտումը «Landsat»տիեզերական արբանյակային բազմասպեկտրալ նկարների միջոցով | ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր, Գիտություններ Երկրի մասին, 2009, հատ. 62, # 3 էջ 56-61

  Ա. Վ. Խոյեցյան, Գ. Վ. Միքայելյան, Վ. Ս. Մուրադյան

  Լեռնային երկրներում հողերի էրոզիոն պրոցեսների մաթեմատիկական մոդելավորում | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2008, #1, էջ 134-140 |

  Մուրադյան Վ. Ս.

  Սյունիքի մարզի անտառային էկոհամակարգի էվոլուցիան և պայմանավորող գործոնները | Կրթությունը և գիտությունը Արցախում, 2006, # 3-4 էջ 42-49
  1   2   3   4  |  Տեսնել բոլորը