Վահրամ Գևորգի Աբրահամյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1979 - 1982 թթ.՝ Մոսկվայի Ն.Է. Բաումանի անվան բարձրագույն տեխնիկական համալսարանի ասպիրանտուրա, «Մեքենաշինական ձեռնարկության կազմակերպում, պլանավորում ու կառավարում» մասնագիտացում
1970 - 1975 թթ.՝ Երևանի Կ. Մարքսի անվան պոլիտեխնիկական ինստիտուտի մեխանիկամեքենաշինական ֆակուլտետ, «Մեքենաշինական արտադրության էկոնոմիկա և կազմակերպում» մասնագիտություն

Գիտական աստիճանը, կոչումը
Տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր

Աշխատանքային փորձ
2008 թ-ից առ այսօր` ԵՊՀ տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետի Կառավարման և գործարարության, ՀՌՀ Կառավարման, գործարարության ու զբոսաշրջության ամբիոնի պրոֆեսոր
2004 - 2008 թթ.՝ ՀՌՀ կառավարման ամբիոնի դասախոս
1997 - 2004 թթ.՝ «Երևանի հաստոցաշինական արտադրական միավորում» ԲԸ, գլխավոր տնօրեն
1997 թ.՝ «Երևանի հաստոցաշինական արտադրական միավորում» ԲԸ, գլխավոր տնօրենի և նախագահի պաշտոնակատար
1990-1997 թթ.՝ Երևանի հաստոցաշինական արտադրական միավորում, «Երևանի հաստոցաշինական արտադրական միավորում» ԲԸ, գլխավոր տնօրենի տեղակալ տնտեսագիտական և արտադրական հարցերի գծով, փոխնախագահ
1985 - 1990 թթ.՝ Երևանի հաստոցաշինական արտըադրական միավորում, գլխավոր տնտեսագետ
1983 - 1985 թթ.՝ Երևանի հաստոցաշինական արտադրական միավորում, տնտեսագետ, բյուրոի պետ
1975 - 1979 թթ.` Երևանի Ֆ.Է. Ձերժինսկու անվան հաստոցաշինական գործարան, արտադրամասի տնտեսագետ

Դասավանդվող դասընթացներ
• Լոգիստիկա. մատակարարման շղթաների կառավարում
• Արտադրության մենեջմենթ
• Ինովացիոն մենեջմենթ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ
• Արտադրության կազմակերպում ու կառավարում
• Ինովացիոն գործընթացների կառավարում
• Լոգիստիկական շղթաների ձևավորում ու կառավարում
• Միջազգային տրանսպորտային միջանցքներ

Լեզուների իմացություն
Ռուսերեն - ազատ, անգլերեն ու գերմաներեն – բառարանի օգնությամբ
• Ինովացիոն գործընթացների կառավարում
• Լոգիստիկական շղթաների ձևավորում ու կառավարում
• Միջազգային տրանսպորտային միջանցքներ

Լեզուների իմացություն
Ռուսերեն - ազատ, անգլերեն ու գերմաներեն – բառարանի օգնությամբ

Վահրամ Գևորգի Աբրահամյան

Պրոֆեսոր | Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ - Կառավարման և գործարարության ամբիոն
 
 

Հոդված/Article

Վահրամ Աբրահամյան

Նոր արտադրանքի մշակման ու ներդրման գործընթացների արդյունավետության բարձրացման հիմնախնդիրները | Հայկական տնտեսագիտական հանդես, 2020թ., # 1, էջ 156-171:

Վահրամ Աբրահամյան

Пути повышения эффективности на стадии внедрения в производство новой продукции | Четырнадцатая Годичная научная конференция (2-4 декабря 2019г.), Сборник научных статей. Ер.: Изд-во РАУ, 2020, 6 с.

Վահրամ Աբրահամյան

Reducing the energy intensity of multi-product machinery production by improving the core production infrastructure | Machines technologies materials, Year 13, Issue 6/2019, Bulgaria, Sofia, p. 266-267.

Վահրամ Աբրահամյան

Формирование экономико-математической модели оптимизации производственных затрат в станкостроительном производстве | Современные наукоемкие технологии, Региональное приложение. #3, 2019г., РФ, с. 8-15.

Վահրամ Աբրահամյան

Լոգիստիկական մեթոդների զարգացումը եվ դրանց կիրառման առանձնահատկու-թյունները կազմակերպության կառավարման համակարգում | Հայ-Ռուսական (Սլավոնական) համալսարան, 12-րդ տարեկան գիտական կոնֆերանս “Հայաստան-25”, Երևան, 2018, էջ 232-240:
1   2   3   4   5  |  Տեսնել բոլորը