Վահրամ Սամվելի Պետրոսյան
Կենսագրություն
Կրթություն
Երևանի Խ. Աբովյանի անվան Հայկական Պետական Մանկավարժական Ինստիտուտի Պատմա-աշխարհագրական ֆակուլտետի պատմության և իրավագիտության բաժին (1989 - 1994 թթ.) Դիպլոմ Ա N 014007 (1994թ.) Պատմաբան, իրավագետ
ՀՀ ԳԱԱ, Արևելագիտության ինստիտուտի ասպիրանտուրա, Թուրքագիտության բաժին (1994 - 1997թթ.) Պատմաբան - արևելագետ
Պատմական գիտությունների թեկնածու 1998 թ. Դիպլոմ Ա N 00550
Կրթությունն ու մասնակցությունը կրթական ծրագրերին արտերկրում
Ա.1997 թ. Մայիս - հունիս - Վուստրոուի (Գերմանիա) Կոնֆլիկտների Կարգավորման Կենտրոն, Ռազմական Կոնֆլիկտների և Կոնֆլիկտների կարգավորման մասնագիտական դասընթացներ
Բ. 1997 թ. սեպտեմբեր - հոկտեմբեր - Մարդու իրավունքների միջազգային դպրոցի մասնագիտական դասընթացներ, կազմակերպված Մարդու Իրավունքների Հելսինկիի Ֆոնդի կողմից’ Եվրոպայի խորհրդի հովանավորությամբ, Վարշավա(Լեհաստան)
Գ. 1999 թ. սեպտեմբեր-հոկտեմբեր-Գիտահետազոտական աշխատանք Մեծ Բրիտանիայի Քեմբրիջի Համալսարանի Միջազգային Հարաբերությունների Կենտրոնում
Դ. 2000 թ. հունիս - հուլիս - Գիտահետազոտական աշխատանք ԱՄՆ-ի գիտական կենտրոններում Ֆուլբրայթ Ծրագրով (ԱՄՆ-ի Պետական Դեպարտամենտի հովանավորությամբ), թեման` «ԱՄՆ-ի արտաքին քաղաքականության գերակայությունները»,
Ե. 2004 թ. հունվար - ապրիլ - Օտար լեզվի կատարելագործում, միջմշակութային հաղորդակցության դասընթացներ և գիտական աշխատանք («Հնդկաստանա-Չինաստանյան հարաբերությունները և սահմանային խնդիրները») Հայդարաբադի (Հնդկաստան) Անգլերենի և Օտար Լեզուների Կենտրոնական Համալսարանում, ինչպես նաև «Օսմանիա» Համալսարանում
Զ. 2009 թ. հոկտեմբեր - նոյեմբեր - Առաջնորդների ամերիկյան փորձագիտական ծրագիր` «ԱՄՆ-ի ներքին արտաքին քաղաքականության հենասյուները» (ԱՄՆ-ի Պետական Դեպարտամենտի հովանավորությամբ)
2005 թ. դոցենտ

Գիտական աստիճան
Պատմական գիտություննների թեկնածու, դոցենտ

Աշխատանքային փորձ
1989 թվականից մինչև այսօր

Կարդացվող դասընթացներ
Միջազգային հարաբերությունների պատմություն (Նորագույն շրջան),
Ժամանակակից կոնֆլիկտներն ու կոնֆլիկտների կարգավորման մեխանիզմները,
Երկրագիտություն (Անգլիախոս երկրների պատմությունը, ավանդույթներն ու սովորույթները)

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Միջազգային ու տարածաշրջանային անվտանգության հիմնախնդիրներ,
Մերձավոր ու Միջին Արևելքի հետազոտություններ (Քրդագիտությունª Քրդական խնդիրը տարածաշրջանային անվտանգության համատեքստում, թուրքագիտություն և թյուրքագիտություն« Իսրայել ու հրեական հետազոտություններ, Իրաք)
Միջազգային հակամարտություններ և հակամարտությունների կարգավորում)
Ամերիկագիտություն
Միջազգային հարաբերությունների տեսություն
Տարածքային խնդիրներ և Իռռեդենցիզմ

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
Արտասահմանյան գրեթե բոլոր գործուղումներն ու գիտական այցերն իրագործվել են տարբեր երկրների, միջազգային կազմակերպությունների ու հիմնադրամների դրամաշնորհային ծրագրերի շնորհիվ

Լեզուներ
Հայերենի, ռուսերենի, անգլերենի և թուրքերենի լավ իմացություն,
Եբրայերենի ու քրդերենի կուրմանջի բարբառի տարրական իմացություն

Մասնագիտական անդամակցություն
ԵՊՀ Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետի խորհրդի և գիտական խորհրդի անդամ
ԵՊՀ Պատմության ֆակուլտետի խորհրդի և գիտական խորհրդի անդամ
ԼՂՀ Մեսրոպ Մաշտոց համալսարանի խորհրդի և գիտական խորհրդի անդամ
«Լրատու» գիտական հանդեսի խմբագրական խորհրդի անդամ

Պարգևներ
1998 թ. Սահմանապահ զորքերի մեդալ
1997 թ. Երիտասարդ արևելագետների կոնֆերանսի լավագույն զեկուցումների մրցանակ
2005 թ. Հայաստանի Հանրապետությունում ԱՄՆ-ի դեսպանատան շնորհակալագիր
2009 թ. ԵՊՀ ոսկե մեդալ
2010 թ. «Անդրանիկ Օզանյան» ոսկե մեդալ (ՀՀ Պաշտպանության նախարարություն)
2010 թ. ԼՂՀ Մեսրոպ Մաշտոց Համալսարանի պատվավոր պրոֆեսորի կոչում
2011 թ. «Երկրապահ» մեդալ (ԵԿՄ)

Վահրամ Սամվելի Պետրոսյան

Ամբիոնի վարիչ | Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ - Միջազգային հարաբերությունների և դիվանագիտության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Г. Петросян, Ж. Манукян, В. Петросян

Образование во имя мудущего. Факультет международных отношений ЕГУ | Учебник, ЕГУ изд., 2015, 44 стр. |

Gegham Petrosyan, Zhak Manukyan, Vahram Petrosyan

Education for Future. YSU Faculty of International Relations | Booklet, Yr., YSU Press, 2015, 44 pages Education for Future

Գեղամ Պետրոսյան, Ժակ Մանուկյան, Վահրամ Պետրոսյան

Կրթություն հանուն ապագայի: ԵՊՀ միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ | Գրքույկ, Երևան, ԵՊՀ հրատ, 2015, 44 էջ
 

Հոդված/Article

Վահրամ Պետրոսյան

Քրդական համայնքն ու քրդերի ասիմիլացման գործընթացն Ադրբեջանում | Քրդական գործոնը և հայ-քրդական առնչութունները տարածաշրջանային զարգացումների համատեքստում, 2019, 1, էջ 151-165

Վահրամ Պետրոսյան

Իրաքյան Քուրդիստանի անկախության հանրաքվեն ներքրդական դիսկուրսի համատեքստում | Քրդական գործոնը և հայ-քրդական առնչութունները տարածաշրջանային զարգացումների համատեքստում, 2019, 1, էջ 18-52

Վահրամ Պետրոսյան

Նիկոլայ Հովհաննիսյանի «Քրդերի մասնակցությունը հայերի ցեղասպանությանը: Քրդական գործոնը Արևմտյան Հայաստանի հարցի լուծման հայկական հայեցակարգում՛» աշխատության մասին | Քրդական գործոնը և հայ-քրդական առնչութունները տարածաշրջանային զարգացումների համատեքստում: 2019, 1, էջ 290-299

Վահրամ Պետրոսյան

Իրաքյան Քուրդիստանի անկախության հանրաքվեն. նպատակներն ու արդյունքները | Տարածաշրջանային զարգացումների դինամիկան՝ ՀՀ անվտանգային շահերի տեսանկյունից, 2018, 1, էջ 69-95

Վահրամ Պետրոսյան

Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներն և Իրաքյան Քուրդիստանի անկախության նախագիծը | Տարածաշրջանային զարգացումների դինամիկան՝ ՀՀ անվտանգային շահերի տեսանկյունից, 2018, 1, էջ 6-25

Վահրամ Պետրոսյան

Քրդերի մասնակցությունը հայերի ցեղասպանությանը (Նիկոլայ Հովհաննիսյանի գրախոսական) | Հայագիտության հարցեր: 2017թ․, 1(10), 204-209 էջ, Հայաստան |

Վահրամ Պետրոսյան

Քրդստանի շրջանային կառավարության նկատմամբ Իրանի վարած քաղաքականությունը. գորշոններ և խնդիրներ (ՍՎՈՏ) | Հայկական Բանակ, 2016, 34(39-40), 143-155 էջ

Վահրամ Պետրոսյան

Քրդական տարածաշրջանային կուսակցությունների անդրսահմանային ցանցը | Հայկական Բանակ, 2016, 1-2 (37-38), 35-62 էջ

Վահրամ Պետրոսյան

Իրաքյան Քրդստանի անկախության հեռանկարը. հնարավոր զարգացումների սցենարային վերլուծություն | Հայկական Բանակ, 2016, 1-2 (37-38), 87-128 էջ

Վահրամ Պետրոսյան

Հայ-քրդական հարաբերություններում գոյություն ունեցող պրոբլեմները, զարգացման հեռանկարները և քրդական հարցում ՀՀ քաղաքականության ուղենիշները | Հայկական Բանակ, 2016, 1-2(37-38), 62-87 էջ

В. Петросян

Военно-разведывательная деятельность Турции | В Иракском Курдистане. Государство, общество, международные отношения на мусульманском востоке, Институт востоковедения РАН, Крафт+, Москва 2014, стр. 431-456​ |

Վահրամ Պետրոսյան

Խաղաղության մոնիթորինգի ուժերի խնդիրն Իրաքյան Քուրդիստանում թուրքական ռազմական ներկայության համատեքստում | Ժամանակակից Եվրասիա, ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտ, Երևան, 2013, էջ 23-36 |

Տիգրան Մկրտչյան, Վահրամ Պետրոսյան

Integration of Transcaucasia: continued failure and hope (Turkish Policy Quarterly, Spring 2009) | The Geopolitical Scene of the Caucasus. A Decade of Perspectives. Istanbul, 2013, pp 179-199 |

Петросян В.

Экономическая экспансия Турции в Иракском Курдистане | Ось миривой полотоки ХХI в., обострение борьбы за ресурсы в Азии и Африке. Институт востоковедения РАН, Центр стратегической конъюктуры, Москва, 2012, стр. 298-354 |

Vahram Petrosian

Assyrians in Iraq | Iran and the Caucasus, Volume 10.1, Brill, Leiden, 2006, pp 113-147 |

Վահրամ Պետրոսյան

Պետությունների ավանդական աստիճանները | «Պատմություն և կրթություն» գիտասեսական և մեթոդական հանդես, Տաթև գիտակրթական համալիր, 3-4, Երևան, 2006, էջ 83-89 |

Վահրամ Պետրոսյան

Ջորջ Բուշ Կրտսեր (Արտաքին քաղաքականության մի քանի հղացքների մասին) | «Պատմություն և կրթություն» գիտասեսական և մեթոդական հանդես, Տաթև գիտակրթական համալիր, 1-2, Երևան, 2005, էջ 115-124 |

Vahram Petrosian

The Iraqi Turkomans and Turkey | Iran and The Caucasus. Research Papers from the Caucasian Centre for Iranian Studies, Yerevan, Volum​e 7.1-2. Brill Academic Publishers, 2003, pp. 279-308 |

В. С. Петросян

Ирако-Турецкие отношения: к проблеме Мосула (по зарубежным публикациям) | Восток 2000 N1, Институт Востоковедения Российской академии наук, Москва, 2000, с. 188-194 |

Ваграм Петросян

Причины поражения Турции в мосульцком вопросе | Մերձավոր և Միջին Արևելքի երկրներ և ժողովուրդներ, XVII, ՀՀ ԳԱԱ, Արևելագիտության ինստիտուտ, «Գիտություն» հրատարակչություն, Երևան, 1998, էջ 32-54 |