Վարդան Բաբկենի Բոստանջյան
Կենսագրություն
Կրթությունը
1956 - 1966 թթ. Մ. Աբեղյանի անվան մաթեմատիկական թեքումով դպրոց
1966 - 1971 թթ. Երևանի Պոլիտեխնիկական ինստիտուտի տեխնիկական կիբեռնետիկայի ֆակուլտետ
1974 - 1977 թթ. ԽՍՀՄ ԳԱ Սիբիրյան բաժանմունքի տնտեսագիտության ինստիտուտի ասպիրանտուրա

Աշխատանքային գործունեությունը
1969 - 1971 թթ. Երևանի Պոլիտեխնիկական ինստիտուտի լաբորանտ
1971 - 1974 թթ. Երևանի մաթեմատիկական մեքենաների ԳՀԻ ավագ ինժեներ
1977 - 1993 թթ. ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարության Տնտեսագիտական հետազոտությունների ինստիտուտի, ավագ գիտաշխատող, բաժնի վարիչ գիտական աշխատանքների գծով փոխտնօրեն, գիտական ուղղության ղեկավար
1993 - 1999 թթ. ՀՀ ԱԺ Տնտեսագիտական վերլուծության վարչության պետ
1994 - 1996 թթ. ՀՀ Կենտրոնական Բանկի վարչության անդամ
1998 - 2000 թթ. ՀՀ առևտրի և արդյունաբերության նախարարության կոլեգիայի անդամ
1999 - 2003 թթ. ՀՀ ԱԺ պատգամավոր, ֆինանսավարկային, բյուջետային և տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի անդամ
2003 - 2007 թթ. ԵՊՀ տնտեսագիտական ֆակուլտետի Ֆինասահաշվային ամբիոնի վարիչ
2007 թվականից ՀՀ ԱԺ պատգամավոր, տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ
2001 - 2002 թթ. ՀՀ տարաբնակեցման սխեմայի մշակման ծրագրի խորհրդատու
2001 - 2003 թթ. Աղքատության հաղթահարման ռազմավարական ծրագրի տնտեսագիտական խմբի ղեկավար
2004 - 2006, 2007 - 2020 թթ. Երևան քաղաքի զարգացման ծրագրի հայեցակարգի մշակման խմբի ղեկավար
2005 - 2006 ՀՀ-ում հողերի խոշորացման ծրագրի մշակման խմբի ղեկավար

Գիտամանկավարժական գործունեությունը
1980 - 1982 թթ. Երևանի Պոլիտեխնիկական ինստիտուտի դոցենտ
1982 - 1995 թթ. Երևանի Ժողովրդական տնտեսության ինստիտուտի դոցենտ, պրոֆեսոր
1989 - 2007 թթ. ՀՀ Ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարության Տնտեսագիտական հետազոտությունների ինստիտուտի Մասնագիտացված խորհրդի անդամ, նախագահի տեղակալ
1997 թվականից ՀՀ կառավարման Ակադեմիայի պրոֆեսոր
1999 - 2004 թթ. Երևանի պետական տնտեսագիտական ինստիտուտին առընթեր Մասնագիտացված խորհրդի անդամ
2004 թվականից Երևանի պետական համալսարանի տնտեսագիտության ֆակուլտետին առընթեր Մասնագիտացված խորհրդի անդամ
2007 թվականից ՀՀ ԳԱԱ Տնտեսագիտության ինստիտուտին առընթեր Մասնագիտացված խորհրդի անդամ
1995 - 2010 թթ. Հայաստանի Պետական Տնտեսագիտական համալսարանի Պետական քննական հանձնաժողովի նախագահ
2004 - 2016 թթ. Հայ-ռուսական (Սլավոնական) համալսարանի Պետական քննական հանձնաժողովի նախագահ

Գիտական աստիճան եւ կոչում
Տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր,
ՌԴ բնական գիտությունների ակադեմիայի անդամ,
ՀՀ ինժեներական ակադեմիայի անդամ, միջազգային ինժեներական ակադեմիայի անդամ

Օտար լեզուների իմացությունը
ռուսերեն, անգլերեն

Ընտանեկան վիճակը
ամուսնացած է, ունի 3 որդի

Վարդան Բաբկենի Բոստանջյան

Պրոֆեսոր | Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ - Ֆինանսահաշվային ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Վ. Բ. Բոստանջյան

Քաղաքացիական իրավական պայմանագրեր (օրենսդրական պարզաբանումներով) | Երևան, «Գիտակ» համալսարանի «Գոշ» հրատ., 1999թ.

Վ. Բ. Բոստանջյան

Տնտեսական բարեփոխումները ՀՀ-ում և դրանց օրենսդրաիրավական ապահովվածության հիմնահարցերը | «Էկոնոմիկա», Երևան, N4: 1999թ.

В. Б. Бостанджян

Комплексное региональное планирование и прогнозирование | Коллективная монография. Отв. ред. Н.П.Федоренко. Москва. Наука, 1989г

В. Б. Бостанджян , Г.М.Мкртчян

Оптимизация отраслевых систем в составе экономических программ | Монография. Новосибирск, “Наука”, 1982г.
 

Հոդված/Article

Վարդան Բոստանջյան, Գևորգ Կիրակոսյան

Բյուջետային քաղաքականության հիմնախնդիրները և դրանց լուծման ուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Տնտեսագիտություն», Երևան, 2021 № 2 (35), էջ 79-87 |

Վ. Բոստանջյան, Ա. Զախարյան

Բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների խնդիրը մրցունակ շրջանավարտ պատրաստելն է և աշխատաշուկային արձագանքելու ունակությունը | «Սոցիալ-տնտեսական զարգացման հիմնախնդիրներ», 2021, թիվ 1 (4), էջ 30-38

Վարդան Բոստանջյան, Արմինե Զախարյան

Կորոնավիրուսի տնտեսական հետևանքների հաղթահարման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Տնտեսագիտություն», Երևան, 2020 № 3 (33), էջ 67-76 |

Վարդան Բոստանջյան, Արմինե Զախարյան

Ինովացիոն Գործունեության Ինստիտուցիոնալ Հիմքերը Հայաստանի Հանրապետությունում | Բանբեր Հայաստանի Պետական Տնտեսագիտական Համալսարանի, 2020, 1, 132-151 էջ

В. Бостанджян, А. Захарян

Основные факторы инновационного развития экономики в Республике Армения | Россия и ЕАЭС: глобальные тренды взаимодействия и новые вызовы для обеспечения национальной и региональной безопасности 22.10.2020, с. 98-102, Россия
1   2   3   4   5   6   7   8   12  |  Տեսնել բոլորը