Վարդան Բաբկենի Բոստանջյան
Կենսագրություն
Կրթությունը
1956 - 1966 թթ. Մ. Աբեղյանի անվան մաթեմատիկական թեքումով դպրոց
1966 - 1971 թթ. Երևանի Պոլիտեխնիկական ինստիտուտի տեխնիկական կիբեռնետիկայի ֆակուլտետ
1974 - 1977 թթ. ԽՍՀՄ ԳԱ Սիբիրյան բաժանմունքի տնտեսագիտության ինստիտուտի ասպիրանտուրա

Աշխատանքային գործունեությունը
1969 - 1971 թթ. Երևանի Պոլիտեխնիկական ինստիտուտի լաբորանտ
1971 - 1974 թթ. Երևանի մաթեմատիկական մեքենաների ԳՀԻ ավագ ինժեներ
1977 - 1993 թթ. ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարության Տնտեսագիտական հետազոտությունների ինստիտուտի, ավագ գիտաշխատող, բաժնի վարիչ գիտական աշխատանքների գծով փոխտնօրեն, գիտական ուղղության ղեկավար
1993 - 1999 թթ. ՀՀ ԱԺ Տնտեսագիտական վերլուծության վարչության պետ
1994 - 1996 թթ. ՀՀ Կենտրոնական Բանկի վարչության անդամ
1998 - 2000 թթ. ՀՀ առևտրի և արդյունաբերության նախարարության կոլեգիայի անդամ
1999 - 2003 թթ. ՀՀ ԱԺ պատգամավոր, ֆինանսավարկային, բյուջետային և տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի անդամ
2003 - 2007 թթ. ԵՊՀ տնտեսագիտական ֆակուլտետի Ֆինասահաշվային ամբիոնի վարիչ
2007 թվականից ՀՀ ԱԺ պատգամավոր, տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ
2001 - 2002 թթ. ՀՀ տարաբնակեցման սխեմայի մշակման ծրագրի խորհրդատու
2001 - 2003 թթ. Աղքատության հաղթահարման ռազմավարական ծրագրի տնտեսագիտական խմբի ղեկավար
2004 - 2006, 2007 - 2020 թթ. Երևան քաղաքի զարգացման ծրագրի հայեցակարգի մշակման խմբի ղեկավար
2005 - 2006 ՀՀ-ում հողերի խոշորացման ծրագրի մշակման խմբի ղեկավար

Գիտամանկավարժական գործունեությունը
1980 - 1982 թթ. Երևանի Պոլիտեխնիկական ինստիտուտի դոցենտ
1982 - 1995 թթ. Երևանի Ժողովրդական տնտեսության ինստիտուտի դոցենտ, պրոֆեսոր
1989 - 2007 թթ. ՀՀ Ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարության Տնտեսագիտական հետազոտությունների ինստիտուտի Մասնագիտացված խորհրդի անդամ, նախագահի տեղակալ
1997 թվականից ՀՀ կառավարման Ակադեմիայի պրոֆեսոր
1999 - 2004 թթ. Երևանի պետական տնտեսագիտական ինստիտուտին առընթեր Մասնագիտացված խորհրդի անդամ
2004 թվականից Երևանի պետական համալսարանի տնտեսագիտության ֆակուլտետին առընթեր Մասնագիտացված խորհրդի անդամ
2007 թվականից ՀՀ ԳԱԱ Տնտեսագիտության ինստիտուտին առընթեր Մասնագիտացված խորհրդի անդամ
1995 - 2010 թթ. Հայաստանի Պետական Տնտեսագիտական համալսարանի Պետական քննական հանձնաժողովի նախագահ
2004 - 2016 թթ. Հայ-ռուսական (Սլավոնական) համալսարանի Պետական քննական հանձնաժողովի նախագահ

Գիտական աստիճան եւ կոչում
Տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր,
ՌԴ բնական գիտությունների ակադեմիայի անդամ,
ՀՀ ինժեներական ակադեմիայի անդամ, միջազգային ինժեներական ակադեմիայի անդամ

Օտար լեզուների իմացությունը
ռուսերեն, անգլերեն

Ընտանեկան վիճակը
ամուսնացած է, ունի 3 որդի

Վարդան Բաբկենի Բոստանջյան

Պրոֆեսոր | Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ - Ֆինանսահաշվային ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Վ. Բ. Բոստանջյան

Բյուջետային ծախսերի արդյունավետության բարձրացման հիմնախնդիրները և դրանց լուծման ուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում | Մենագրություն: «Լիմուշ» ՍՊԸ: 2017թ․, 364 էջ, Հայաստան

V. B. Bostanjyan

Lessons learned from administrative simplifications improving business environment in developed countries. possible implications for Armenia | Center for Socio-Economic research and analysis 2008 110 p.

Բոստանջյան Վ. Բ.

Հանրային կառավարում | Պետական ծառայություն. Երևան 2008թ., 320 էջ

Վ. Բ. Բոստանջյան

Հանրային քաղաքականության վերլուծություն | ուսումնական ձեռնարկ, գլուխ 7, Երևան, Պետական ծառայություն 2005

Բոստանջյան Վ. , Թամազյան Ա.

Տեղական ինքնակառավարման հիմունքները | Եր., Պետական ծառայություն, 2000թ., գլ.5,12, 48 էջ

Վ. Բ. Բոստանջյան

Քաղաքացիական իրավական պայմանագրեր (օրենսդրական պարզաբանումներով) | Երևան, «Գիտակ» համալսարանի «Գոշ» հրատ., 1999թ.

Վ. Բ. Բոստանջյան

Տնտեսական բարեփոխումները ՀՀ-ում և դրանց օրենսդրաիրավական ապահովվածության հիմնահարցերը | «Էկոնոմիկա», Երևան, N4: 1999թ.

В. Б. Бостанджян

Комплексное региональное планирование и прогнозирование | Коллективная монография. Отв. ред. Н.П.Федоренко. Москва. Наука, 1989г

В. Б. Бостанджян , Г.М.Мкртчян

Оптимизация отраслевых систем в составе экономических программ | Монография. Новосибирск, “Наука”, 1982г.
 

Հոդված/Article

Վարդան Բոստանջյան, Գևորգ Կիրակոսյան

Բյուջետային քաղաքականության հիմնախնդիրները և դրանց լուծման ուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Տնտեսագիտություն», Երևան, 2021 № 2 (35), էջ 79-87 |

Վ. Բոստանջյան, Ա. Զախարյան

Բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների խնդիրը մրցունակ շրջանավարտ պատրաստելն է և աշխատաշուկային արձագանքելու ունակությունը | «Սոցիալ-տնտեսական զարգացման հիմնախնդիրներ», 2021, թիվ 1 (4), էջ 30-38

Վարդան Բոստանջյան, Արմինե Զախարյան

Կորոնավիրուսի տնտեսական հետևանքների հաղթահարման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Տնտեսագիտություն», Երևան, 2020 № 3 (33), էջ 67-76 |

Վարդան Բոստանջյան, Արմինե Զախարյան

Ինովացիոն Գործունեության Ինստիտուցիոնալ Հիմքերը Հայաստանի Հանրապետությունում | Բանբեր Հայաստանի Պետական Տնտեսագիտական Համալսարանի, 2020, 1, 132-151 էջ

В. Бостанджян, А. Захарян

Основные факторы инновационного развития экономики в Республике Армения | Россия и ЕАЭС: глобальные тренды взаимодействия и новые вызовы для обеспечения национальной и региональной безопасности 22.10.2020, с. 98-102, Россия

Վ. Բոստանջյան, Գ. Կիրակոսյան

ՀՀ ֆինանսական համակարգի վրա ազդող գործոնները և դրանց հիմնական բնութագիրը | «Այլընտրանք», 2020, թիվ 3, էջ 65-70

Վարդան Բոստանջյան, Արմինե Զախարյան

Ինովացիոն Գործունեության Խթանման Հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում | Բանբեր Հայաստանի Պետական Տնտեսագիտական Համալսարանի, 2019, 3, 71-91 էջ

Վարդան Բոստանջյան, Արմինե Զախարյան

Հայաստանի Հանրապետության Տնտեսվարող Սուբյեկտների Ինովացիոն Զարգացումը Տարածաշրջանային Համագործակցության Պայմաններում | Այլընտրանք, 2019, 3, 149-157 էջ

Վարդան Բոստանջյան, Արմինե Զախարյան

Ֆինանսական հնարավորությունների ընդլայնման ուղիները ՀՀ բաժնետիրական ընկերություններում | Բանբեր Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի, 2018, 2, էջ 122-133

Վարդան Բոստանջյան, Վահե Մարտիրոսյան

ՀՀ էներգետիկ անվտանգության սպառնալիքներն ու մարտահրավերները | Այլընտրանք, 2018, 1, էջ 12-19 |

Վարդան Բոստանջյան, Գևորգ Մինասյան

Հարկային քաղաքականության արդյունավետության բարձրացման ուղիները ՀՀ-ում | Այլընտրանք: 2017թ․, #1, 10-19 էջ, Հայաստան |

Վ. Բ. Բոստանջյան

Պետական գնումների համակարգի դերը բյուջետային ծախսերի արդյունավետության ապահովման գործում | Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում, Գիտական հոդվածների ժողովածու: 2017թ․, 27-35 էջ, Հայաստան |

Վարդան Բոստանջյան, Գևորգ Կիրակոսյան, Սմբատ Մելիքյան

Բյուջետային գործընթացի կազմակերպման մեթոդաբանական մոտեցումները | Տնտեսության զարգացման և կառավարման հիմնախնդիրներ: 2017թ․, 10, 8-16 էջ, Հայաստան |

Վարդան Բոստանջյան, Մարիամ Ավետիսյան, Սմբատ Մելիքյան

Ռազմավարական բյուջետային պլանավորման հիմնական մոտեցումները և դրանց առանձնահատկությունները | Տնտեսության զարգացման և կառավարման հիմնախնդիրներ: 2017թ․, 10, 219-227 էջ, Հայաստան |

Գևորգ Կիրակոսյան, Վարդան Բոստանջյան

Հարկային համակարգի դերը տնտեսական անվտանգության ապահովման գործում | Բանբեր Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի, 2017, 4, էջ 124-129 |

Վարդան Բոստանջյան, Սեդրակ Թոփլաղալցյան

Ներդրումային քաղաքականության միջազգային փորձը | Այլընտրանք, 2017, 4, էջ 21-30 |

Վարդան Բոստանջյան, Գևորգ Կիրակոսյան, Մարիամ Ավետիսյան

Հայաստանի հանրապետությունում բյուջետային ծախսերի արդյունավետության բարձրացման հիմնախնդիրները | Բանբեր Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի, 2016, 1, 41, 104 – 114 էջ |

Վ. Բոստանջյան, Ս. Թադևոսյան

ՀՀ ֆոնդային բորսայում անհատ ներդրողների մասնակցության հիմնախնդիրները | Այլընտրանք: 2016թ․, N3,, 88-95 էջ |

Վ. Բոստանջյան, Ա. Մկրտումյան

ՀՀ տնտեսության մրցունակության բարձրացման ռազմավարական ուղիները | Այլընտրանք: 2016թ․, N1, 472-477 էջ, Հայաստան |

Վ. Բոստանջյան, Տ. Հարությունյան

Հարկային քաղաքականության արդյունավետության բարձրացման հիմնախնդիրները | Այլընտրանք: 2016թ․, N1, 322-331 էջ, Հայաստան |

Վ. Բոստանջյան, Հ. Գևորգյան

Շուկայական իրացվելիության ռիսկը ՀՀ բանկային համակարգում | Այլընտրանք: 2016թ․, N1, 283-289 էջ, Հայաստան |

Վ. Բոստանջյան, Ա. Թադևոսյան

ՀՀ և ԼՂՀ հարկային համակարգերի արդյունավետության բարձրացման ուղիները | Այլընտրանք: 2016թ․, N1, 233-240 էջ, Հայաստան |

Վ. Բ. Բոստանջյան, Տ. Վ. Հարությունյան

Հարկային հարաբերությունների համակարգը և հարկային քաղաքականության արդյունավետության բարձրացման ուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում | Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում, Գիտական հոդվածների ժողովածու: 2016թ․, 59-67 էջ |

Վ. Բ. Բոստանջյան, Գ. Է. Մինասյան

ՀՀ պետական ծախսերի և տնտեսական աճի փոխազդեցության գնահատումը SVAR մեթոդաբանությամբ | Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում, Գիտական հոդվածների ժողովածու: 2016թ․, 53-58 էջ |

Վ. Բոստանջյան, Գ. Մինասյան

Բյուջետային դեֆիցիտի և պետական պարտքի կառավարման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում | Այլընտրանք: 2016թ․, N3, 214-221 էջ, Հայաստան |

В. Б. Бостанджян

Энергетическая безопасность и некоторые вопросы геополитики | Հայաստանի ճարտարագիտական ակադեմիայի լրաբեր: 2016թ․, 13, Выпуск – 3, 111-116 էջ, Հայաստան |

Վարդան Բոստանջյան, Գևորգ Մինասյան

ՀՀ հարկաբյուջետային քաղաքականության արդյունավտության գնահատման հիմնախնդիրները | Այլընտրանք: 2016թ․, 4, 32-40 էջ, Հայաստան |

Վարդան Բոստանջյան, Ալբերտ Խաչատրյան

Հարկման բազայի ընդլայնման և հարկային քաղաքականության կատարելագործման ուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում | ՀՀ սոցիալ-տնտեսական կայուն զարգացման հիմնախնդիրները: 2016թ․, 1 (23), 11-20 էջ, Հայաստան |

В. Б. Бостанджян

Постсоветские страны перед выбором пути развития | Научные труды МАУП, Украина, 2015, N2, Выпуск – 45, 56-60 стр. |

Վ. Բոստանջյան

Հարկային համակարգի արդյունավետ գործունեության ապահովման հիմնական սկզբունքները | Այլընտրանք, 2015թ․, N3, 283-289 էջ |

Վ. Բոստանջյան

Աուդիտի կազմակերպման հիմնահարցերն արտադրական ձեռնարկություններում | Այլընտրանք, 2015թ․, N3,, 136-141 էջ |

Վ. Բոստանջյան

Փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացման հիմնախնդիրները | Այլընտրանք, 2015թ․, N3, 120-126 էջ |

Վ. Բոստանջյան

Վճարահաշվարկային համակարգերի և էլեկտրոնային առևտրի զարգացման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում | Այլընտրանք, 2015թ․, N3, 54-61 էջ |

Վ. Բոստանջյան

Հարկային վարչարարության կատարելագործման ուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում | Բանբեր Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի, 2015թ․, 1(37), 46-60 էջ |

Բոստանջյան Վ., Հովակիմյան Թ., Ղուկասյան Գ.

Հայաստանի Հանրապետության պետական պարտքի կառավարման հիմնախնդիրները | ԵՊՀ Տարեգիրք 2013, Տնտեսագիտության ֆակուլտետ, Եր.: ԵՊՀ հրատ. 2014, էջեր 233-244 |

Բոստանջյան Վ., Մուսայելյան Տ.

Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության մրցունակության բարձրացման հիմնախնդիրները | ԵՊՀ Տարեգիրք 2013, Տնտեսագիտության ֆակուլտետ, Եր.: ԵՊՀ հրատ. 2014, էջեր 204-217 |

Բոստանջյան Վ. Բ.

Հակամենաշնորհային քաղաքականության խնդիրները և նպատակները | ՀՀ սոցիալ-տնտեսական կայուն զարգացման հիմնախնդիրները: Երևան 2012թ., 19-29 էջ

Բոստանջյան Վ. Բ.

Ֆինանսական վեահսկողության խնդիրները և հիմնական գործառույթները | ՀՀ սոցիալ-տնտեսական կայուն զարգացման հիմնախնդիրները: Երևան 2012թ., 11-19 էջ

Բոստանջյան Վ. Բ.

Перспективы развития энергетики Республики Армения | Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական կայուն զարգացման հիմնախնդիրները. Գիտական հոդվածների ժողովածու 4 (12): Երևան 2011թ., 221-229 էջ

Բոստանջյան Վ. Բ.

Հարկաբյուջետային համակարգի դերը հանրապետության սոցիալ-տնտեսական զարգացման գործում | Բանբեր Երևանի պետական տնտեսագիտական ինստիտուտի: N2, Երևան, 2004թ., 30-37 էջ

Վ. Բ. Բոստանջյան

Պետական իշխանության և տարածքային կառավարման մարմինների փոխհարաբերությունները և ֆինանսական ապակենտրոնացման հիմնահարցեր | Ապակենտրոնացման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում գիտաժողովի նյութերի ժողովածու գիրք III, Երևան, Պետական ծառայություն 2001թ., 5 էջ

V. B. Bostanjyan

Budget formation in Armenia in 2000 | USAID տեղեկագիր N10, 2000

Վ. Բ. Բոստանջյան

Հարկաբյուջետային քաղաքականությունը տնտեսական կառավարման համակարգում | «Պետական կառավարման արդի հիմնահարցերը» ժողովածու, «Պետական ծառայություն», Երևան, 1999թ.

Վ. Բ. Բոստանջյան

Պետական կառավարման օրենսդրական ապահովվածության հիմնահարցերը | «Պետական կառավարան արդի հիմնահարցերը» ժողովածու, «Պետական ծառայություն», Երևան, 1999թ.

V. B. Bostanjyan

Organization of parliamentary phase of the Budget Process | The Role of Parliamentary Servies In Processing. The State Budget. Bureau of the Sejm, Warshaw, 1997

В. Б. Бостанджян

Экономические основы формирования структурной политики в материальном производстве Республики Армения | Автореферат доктовской диссертации, Ереван, 1993г.

В. Б. Бостанджян

Система моделей программно – целевого планирования народного хозяйства союзной республики | В кн.: Проблемы социально-экономического прогнозирования и планирования, Москва, 1989г.

В. Б. Бостанджян

Взаимодействие межрегиональных связей на формирование отраслевой структуры производства союзной республики | Препринт, Всесоюзная конференция “Вопросы комплексного планирования и управления союзных республик и экономических районов”. Таллин, 1988г.

В. Б. Бостанджян , Э.А.Бабаян, А.И.Даниелян

Совершенствование планирования развития производства товаров народного потребителя союзной республики в условиях АСПР | В кн.: Создание автоматизированной технологии планирования и информационное обслуживание плановых работников. Талин, “Валгус”, 1987г.

В. Б. Бостанджян , М.А.Адвнц

Системное моделирование процесса формирования долговременной программы развития народного хозяйства союзной республики | Доклад к Всесоюзной конференции. Препринт ЦЭМИ АН СССР, Москва, 1986г.

В. Б. Бостанджян

Взаимодействие отраслевых систем в составе региональных программ (районы со сложившейся струкрурой производства) | Монография. В кн.: Экономико-математические методы и модели в перспективном планировании (вопросы методологии и мотодики) под рук. академика А.Г.Аганбекяна. Новосибирск, “Наука”, 1982г.

В. Б. Бостанджян

Учет народнохозяйственных аспектов при оптимизации отраслевых программ | В кн.: Вопросы оптимизации отраслевых систем в районах нового освоения. Новосибирск, “Наука”, 1979г.

В. Б. Бостанджян , Г.М.Мкртчян

Взаимодействие моделей отраслевых программ с моделью формирования структуры в регионе | В кн.: Программно – целевой подход в планировании развития отраслевых комплексов. Новосибирск, “Наука”, 1979г.

Վ. Բ. Բոստանջյան

Պլանավորման ծրագրանպատակային մոտեցումների մի քանի հիմնահարցեր | Հայաստանի ժողովրդական տնտեսություն, 1979թ., N5

В. Б. Бостанджян , Г.М.Мкртчян

Системное моделирование процесса реализации программы развития региона | Известия СО АН СССР” сер.общ.наук, 1979г., вып. 1

В. Б. Бостанджян , А.М.Алексеев, Г.М.Мкртчян

Вопросы формирования целереализующих систем для комплексных экономических программ | Известия СО АН СССР”, сер. общ.наук, 1978г., вып.3, N11