Վարդան Գագիկի Հարությունյան
Կենսագրություն
Կարգավիճակ
Ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների թեկնածու, գիտաշխատող

Հիմնական հետազոտական նախընտրություններ/փորձագիտական ոլորտներ
Կիսահաղորդչային ֆիզիկա, Էպիտաքսիալ աճեցում, Քվանտային կետեր, Ջերմաֆոտովոլտային փոխակերպիչներ, Նանոֆոտոնիկա

Ընթացիկ հետազոտական նախընտրություններ
Նանոտեխնոլոգիա, Քվանտային կետերով ֆոտոընդունիչներ

Կրթական կենսագրություն
2009 - 2012 թթ. Ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների թեկնածու, Վերնագիր. «InAsSbP քվանտային կետերի աճեցումը, հետազոտումը և դրանց հիման վրա պատրաստված միջին ինֆրակարմիր տիրույթի ֆոտոընդունիչների ուսումնասիրումը»
2007 - 2009 թթ. Մագիստրոսի աստիճան, Կիսահաղորդիչների ֆիզիկա և միկրոէլեկտրոնիկա, Երևանի Պետական Համալսարան
2003 - 2007 թթ. Բակալավրի աստիճան, Ռադիոֆիզիկա և էլեկտրոնիկա, Երևանի Պետական Համալսարան

Աշխատանքային և հետազոտական կենսագրություն
2013 թ-ից մինչ այժմ Գիտաշխատող,Կիսահաղորդչային սարքերի և նանոտեխնոլոգիաների կենտրոն, Երևանի Պետական Համալսարան
2012 - 2013 թթ. Կրտսեր գիտաշխատող, Կիսահաղորդչային սարքերի և նանոտեխնոլոգիաների կենտրոն, Երևանի Պետական Համալսարան
2007 - 2012 թթ. Լաբորանտ, Կիսահաղորդչային սարքերի և նանոտեխնոլոգիաների կենտրոն, Երևանի Պետական Համալսարան

Ակադեմիական կուրսեր / Դասավանդական և նախապատրաստական փորձառույթներ
2010 - 2012 թթ. «Դիէլեկտրիկների ֆիզիկա և Բյուրեղագիտություն» և «Վերականգնվող Էներգիայի աղբյուրներ»առարկաների գործնական ժամեր, Երևանի Պետական Համալսարան

Շնորհներ և պատվոգրեր
1. Երիտասարդ Գիտնականների Հետազոտությունների Աջակցության Ծրագիր - 2013 (YSSP-13-08)
2. Երիտասարդ գիտաշխատողների հետազոտությունների աջակցության ծրագիր – 2010 (№ 11A-2j062)

Միջազգային դրամաշնորհների մասնակցություն
 • MESR SCS - BMBF - 12GE-015, 2013
 • ANSEF- CondMatex 2425, 2010
 • ISTC Grant - A1591 (International Science and Technology Center)
 • ISTC Grant - A1486 (International Science and Technology Center)

  Գիտաժողովների մասնակցություն, գիտական ուղևորություններ
 • The Abdus Salam International Centre for Theoretical Physics, December 1-14, 2012, Trieste, Italy (Affiliate)
 • International Conference on Nanoscience and Technology, September 7-9, 2011, Beijing, China (Oral Presentation)
 • International Conference on Semiconductor Micro- and Nanoelectronics, July 1-3, 2011, Yerevan, Armenia (Oral Presentation)
 • Second International School of Nanophotonics and Photovoltaics, September 15-22, 2010, Tsakhkadzor, Armenia (Poster Presentation)

  Լեզվական հմտություններ
  Հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն

  harutyunyan@ysu.am
 • Վարդան Գագիկի Հարությունյան

  Գիտաշխատող | Ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետ - Կիսահաղորդիչների ֆիզիկայի և միկրոէլեկտրոնիկայի ամբիոն
   
   

  Հոդված/Article

  Ղամբարյան Կարեն, Հարությունյան Վարդան, Հարությունյան Վլադիմիր

  Optoelectronic properties of InAsSbP quantum dot photoconductive cells | Eleventh International Conference “Semiconductor Micro- and Nanoelectronics”. 2017, p. 23-26 |

  В. Г. Арутюнян, К. М. Гамбарян, В. М. Арутюнян

  Узкозонные фотодетекторы среднего инфракрасного диапазона на основе квантовых точек InAsSbP | Известия НАН РА. Физика. 2017, 52. 1, стр. 60-67 |

  K. M. Gambaryan, V. G. Harutyunyan, V. M. Aroutiounian

  Narrow Bandgap Mid-Infrared Photodetectors Based on InAsSbP Quantum Dots | Journal of Contemporary Physics (Armenian Academy of Sciences). 2017, 52, 1, pp. 43-48 |

  Ղամբարյան Կ. Մ., Հարությունյան Վ. Գ., Հարությունյան Վ. Մ., Երանյան Լ. Ս.

  Magnetoresistance Aharonov–Bohm (MAB) oscillations in elongated quantum dots | Journal of Physics: Conference Series. 2017, 829, 012021 pp.

  K. M. Gambaryan, V. G. Harutyunyan, V. M. Aroutiounian, L. S. Yeranyan

  Aharonov-Bohm oscillations in type-II InAsSbP ellipsoidal quantum dots | The tenth Intern. Conf. “Semiconductor Micro- and Nanoelectronics”, 2015-09-11, 17-19 pp. |
   

  Թեզիս/Thesis

  V. G. Harutyunyan, K. M. Gambaryan, V. M. Aroutiounian

  Narrow bandgap quantum dot mid-infrared photodetectors | EMN Dubai Meeting, Energy, Materials Nanotechnology. 2016, p. 19-20 |