Վարդան Արշալույսի Փիլիպոսյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1975 - 1980 թթ. Մեխանիկամաթեմատիկական ֆակուլտետ, Երևանի պետական համալսարան
1984 - 1987 թթ. Մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, Կազանի պետական համալսարան, ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան
Ֆիզմաթ. գիտ. թեկնածու
Թեկնածուական թեզ՝ «Շոշափող շերտավորումների գեոդեզիկ արտապատկերումները», Կազանի պետական համալսարան, 1988թ.

Աշխատանքային փորձ
1991 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ Հանրահաշվի և երկրաչափության ամբիոնի դոցենտ
1987 - 1991 թթ. ԵՊՀ Հանրահաշվի և երկրաչափության ամբիոնի ասիստենտ

Կարդացվող դասընթացներ
Վերլուծական երկրաչափություն, Դիֆերենցիալ երկրաչափություն, Երկրաչափություններ հանրահաշիվների վրա, Աֆինական կապակցության տարածություններ, Գծային հանրահաշիվ և վերլուծական երկրաչափություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Շոշափող շերտավորումների գեոդեզիկ արտապատկերումներ

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
Ֆակուլտետի խորհրդի անդամ

Վարդան Արշալույսի Փիլիպոսյան

Դոցենտ | Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետ - Հանրահաշվի եւ երկրաչափության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Վ. Ա. Փիլիպոսյան, Հ. Հ. Օհնիկյան

Վերլուծական երկրաչափություն | Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ., 2018թ․, 224 էջ

Վ. Ա. Փիլիպոսյան

Վերլուծական երկրաչափության խնդիրների լուծումների ուղեցույց | Մեթոդական ուղեցույց, Երևան, 2016, 39 էջ |

Վ. Ա. Փիլիպոսյան, Հ. Օհնիկյան

Վերլուծական երկրաչափության խնդրագիրք (մաս II) | Ոսումնական ձեռնարկ, Երևան , 2012.

Վ. Ս. Աթաբեկյան, Վ. Ա. Բեգլարյան, Ն. Գ. Գալստյան, Ս. Հ. Դալալյան, Ս. Ս.Դավիդով, Լ. Ա. Մաթևոսյան, Յ. Մ. Մովսիսյան, Վ. Ա. Ներսիսյան, Վ. Ա. Փիլիպոսյան, Հ. Հ. Օհնիկյան

Հանրահաշվի և երկրաչափության ամբիոնի կուրսային և ավարտական աշխատանքների թեմաների ժողովածու | ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2009

Վ. Ա. Փիլիպոսյան

Վերլուծական երկրաչափության խնդրագիրք (մաս I) | Ոսումնական ձեռնարկ, Երևան 2006.
 

Հոդված/Article

Пилипосян В. А.

Специальные геодезические отображения касательных расслоенях и отобр. Путей прост. линейных елементов.II | Казань, 1987, Деп в ВИНИТИ АН СССР, N1334-В87. 1-16

Пилипосян В. А.

О геодезическом отображении касательных расслоений | Труды геом., Семинара, Казанский ун-т.,1987, вып. 18, стр.57-69
1   2   3  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

Piliposyan V.

Geodesic mapping of differentiable manifolds with torsion linear connection | Հայկական մաթեմատիկական միություն: 2016թ․, էջ 104, Հայաստան |