Վարդան Ստեփանի Ոսկանյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1989 - 1994 թթ. ԵՊՀ, Արևելագիտության ֆակուլտետ, ուսանող
1994 - 1997 թթ. ՀՀ ԳԱԱ, Արևելագիտության ինստիտուտ, ասպիրանտ

Գիտական աստիճան
բ.գ.թ., դոցենտ

Աշխատանքային փորձ
1997 - 2000 թթ. ԵՊՀ Արևելագիտության ֆակուլտետ, Իրանագիտության ամբիոն, դասախոս
2000 - 2007 թթ. ԵՊՀ Արևելագիտության ֆակուլտետ, Իրանագիտության ամբիոն, ասիստենտ
2007 թ-ից մինչև այժմ, ԵՊՀ Արևելագիտության ֆակուլտետ, Իրանագիտության ամբիոն, դոցենտ
2014 թ.- ից մինչև այժմ ԵՊՀ Արևելագիտության ֆակուլտետ, Իրանագիտության ամբիոն, ամբիոնի վարիչ

Կարդացվող դասընթացներ
Աֆղաներեն, Հրեական պարսկերեն, Մերձկասպյան տարածքների էթնիկ-լեզվական պատկերը, Աֆղանստանի էթնիկ-լեզվական պատկերը, Իրանական լեզուների պատմություն և հանրալեզվաբանություն, Պարսից լեզվի պատմություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հնդիրանական լեզուներ և բարբառներ, իրանական կրոններև մշակույթ, Իրանի պատմություն, մերձավորարևելյան էթնիկ-դավանական հանրույթներ, հայ-իրանականք, հայ-թյուրքականք

Միջազգային կոնֆերանսների և սեմինարների մասնակցություն
Հայաստան, Ռուսաստան, Իրան, Իտալիա, Հունգարիա, Ավստրիա, Հունաստան, Բուլղարիա, Թուրքիա, Թուրքմենստան, Վրաստան

Լեզուներ
ռուսերեն, անգլերեն, պարսկերեն, քրդերեն, փաշթո, ադրբեջաներեն

Հասարակական գործունեություն
«Իրան-նամէ» արևելագիտական հանդեսի խմբագրակազմ
“Orientalia” պարբերական ժողովածուի խմբագրակազմ
«Արևելագիտության հարցեր» պարբերական ժողովածուի խմբագրակազմ
Association for the Study of Persianate Societies(ԱՄՆ)
Iranology foundation (Իրան)
Armenian Association for Academic Partnership and Support(Հայաստան)

Վարդան Ստեփանի Ոսկանյան

Ամբիոնի վարիչ | Արևելագիտության ֆակուլտետ - Իրանագիտության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Վարդան Ոսկանյան, Հասմիկ Կիրակոսյան

Պարսկերեն հասարակական-քաղաքական և դիվանագիտական տեքստերի թարգմանության հիմունքներ | Դասագիրք: ԵՊՀ հրատ., 2019թ․, 264 էջ

Դավիթ Սաֆարյան, Գուրգեն Մելիքյան, Վարդան Ոսկանյան, Ալեքսանդր Սաֆարյան

Լեռնային Ղարաբաղի հիմնահարցը Թուրքիայի հասարակական-քաղաքական դիսկուրսում | Մենագրություն: ԵՊՀ հրատ.: 2017թ․, 190 էջ, Հայաստան, Երևան
 

Հոդված/Article

Vardan Voskanian

Beyt᾽a Mêzînê: A Trace of the Qur᾽anic Influence on the Yezidi Oral Religious Tradition | Over the Mountains and Far Away: Studies in Near Eastern history and archaeology presented to Mirjo Salvini on the occasion of his 80th birthday, 2019, pp. 532-536

Александр Сафарян, Вардан Восканян, Жалгас Адилбаев

О преподавании восточных языков в Ереванском государственном университете | Тюркский мир и исламская цивилизация: проблемы языка, литературы, истории и религии, IX международная тюркологическая конференция. 2018, стр. 422-426

Վարդան Ոսկանյան

Որոշ հայկաբանություններ կովկասյան պարսկերենում | Արևելագիտության հարցեր, 2016, 12, 240-248 էջ |

Վարդան Ոսկանյան

Բայահիմքերը Քալասուրի նոր ազարիական բարբառում | «Արևելագիտության հարցեր», VIII հատոր, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2014, էջ` 274-281

Վարդան Ոսկանյան

Հայ-բոշաների գաղտնալեզուն և դրա ուսումնասիրության պատմությունը | «Արևելագիտության հարցեր», ԵՊՀ հրատ., 2012, N 7, Երևան, էջ` 410-428
1   2   3   4  |  Տեսնել բոլորը