Վարդան Վոլոդյայի Եղիազարյան
Կենսագրություն
Կրթություն (սկսած ԲՈՒՀ-ից)
Երևանի պետական համալսարան, բանասիրական ֆակուլտետ, հայոց լեզվի և գրականության բաժին (1990 - 1995)

Գիտական աստիճան
Թեկնածուական թեմա - «Մանուկ - Կտրիճ քնարական հերոսի դրսևորման ձևերը հայ միջնադարյան բանաստեղծության մեջ», Երևանի պետական համալսարան, 2002թ.

Աշխատանքային փորձ
2007թ. - ից մինչ այժմ դոցենտ, հայ գրականության ամբիոն
1997-2007թթ. - ասիստենտ, հայ գրականության ամբիոն

Կարդացվող դասընթացներ
Հայ հին և միջնադարյան գրականություն (բակալավր)
13 - 18-րդ դդ. հայ քնարերգությունը (բակալավր)

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հայ հին և միջնադարյան գրականություն
Հայ նոր գրականություն

Լեզուներ
հայերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն (կարդում և թարգմանում եմ բառարանի օգնությամբ)

Վարդան Վոլոդյայի Եղիազարյան

Դոցենտ | Հայ բանասիրության ֆակուլտետ - Ակադեմիկոս Հրանտ Թամրազյանի անվան հայ գրականության պատմության ամբիոն
 
 

Հոդված/Article

Վարդան Եղիազարյան

Մկրտիչ Նաղաշի սիրո և բնության երգը | Հայագիտության հարցեր, 2019, 2(17), էջ 93-104 |

Վարդան Եղիազարյան

Վիպական տաղը Լիպարիտ զորավարի մասին | Հայագիտության հարցեր, 2016, 2(8), 127-138 էջ |

Վ. Եղիազարյան

13 - 16-րդ դարերի քնարեգության զարգտացման միտումները և Հովհ. Երզնկացու առանձնահատկությունները | Երևան, 2010

Վ. Եղիազարյան

Թլկուրանցու աստվածաշնչյան թեմաներով երկու տաղերը | Երևան, 2010

Վ. Եղիազարյան

Քաջության, սիրո և նվիրումի գաղափարները ուշ միջնադարյան հայ բանաստեղծության մեջ | Երևան, ‹‹Էջմիածին››, 2007, Բ-Գ, էջ137-149

Վ. Եղիազարյան

Թուխմանուկի արձագանքները հայ միջնադարյան ժողովրդական երգերում | Երևան,‹‹Հայոց լեզու և գրականություն››, 2007, թիվ 3-4/43/,էջ 47-54

Վ. Եղիազարյան

Հայ միջնադարյան բանաստեղծության ուսուցումը բուհում | Երևան, ‹‹Մանկավարժական միտք››,2007, թիվ 1-2,էջ 88-96

Վ. Եղիազարյան

Հովհաննես Թլկուրանցին սիրո տաղերգու. սիրո հոգեբանությունըԱշայի և Հովհաննեսի սիրավեպում | Երևան, ‹‹Կիրառական հոգեբանության հիմնախնդիրներ››,2007թ., էջ 237-246

Վ. Եղիազարյան

Կտրիճ - Մանուկի դրսևորման ձևերը 11-16-րդ դարերի հայ տաղերգության մեջ | Երևան,‹‹Նոր-Դար››,2002,թիվ 1,էջ 251-260

Վ. Եղիազարյան

«Մանուկ - կտրիճ» հերոսը և հայ միջնադարյան երիտասարդական կազմակերպությունները | Երևան, ‹‹Գարուն››, 2000, թիվ 10, էջ 29-32

Վ. Եղիազարյան

Անձնազոհ Մանուկի խորհրդանշական կերպարը միջնադարյան հայրեններում | Երևան,‹‹Իրան-Նամե›› ,1999, թիվ 10, էջ 29-32