Վարդուհի Սուրենի Ղումաշյան
Կենսագրություն
Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ
2011- Բանասիրական գիտությունների թեկնածու, ասիստենտ
2005-2010- Հայցորդ, ԵՊՀ, Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ
2000-2002- ԵՊՀ, Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, անգլիական բանասիրության ամբիոն /Մագիստրոսի աստիճան/
1996-2000 - ԵՊՀ, Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, անգլիական բանասիրության ամբիոն /Բակալավրի աստիճան/

Մասնագիտական գործունեություն
2011- ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի անգլիական բանասիրության ամբիոնի ասիստենտ
2004- ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի անգլիական բանասիրության ամբիոնի դասախոս
2002- 2003- ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի անգլիական բանասիրության ամբիոնի լաբորանտ

Միջազգային կոնֆերանսների և սեմինարների մասնակցություն
Հայաստանի Հանրապետություն

Օտար լեզուներ
Ռուսերեն, անգլերեն (գերազանց), ֆրանսերեն (լավ)

Վարդուհի Սուրենի Ղումաշյան

Ասիստենտ | Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ - Անգլիական բանասիրության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

O. Poghosyan, V. Ghumashyan

Methodological Insights | Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ., 2018թ․, 140 էջ

V. Ghumashyan, O. Poghosyan

The Renaissance of Spiritual Life in Artsakh | Textbook, Երևան, «Ամարաս» հրատ.,համահեղինակ
 

Հոդված/Article

Varduhi Ghumashyan

Language characteristics of the internet language | Բանբեր - Երևանի Վ.Բրյուսովի անվան պետական հասարակագիտական համալսարան, 2016, 1(38), 390 - 400 էջ |

Վարդուհի Ղումաշյան

Թարգմանությունն իբրև լեզվական ինքնության արտացոլում | Լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում, Երևան, «Լուսակն» հրատ., 2009, Էջ 235-239

Վարդուհի Ղումաշյան

Աստվածաշնչյան պատկերները Բայրոնի պոեզիայում (հայերեն թարգմանությամբ) | Աստղիկ 19,Երևան, «ՍահակՊարթև», 2008, Էջ 263-273

Վարդուհի Ղումաշյան

Նկատառումներ Բայրոնի հայերեն թարգմանությունների վերաբերյալ | Աստղիկ 19,Երևան, «ՍահակՊարթև», 2008, Էջ 255-263

Varduhi Ghumashyan

On Some Problems of Terminology and Its Role in the Language of Science | Armenian Folia Anglistika, International Journal of English Studies1(3), Yerevan, Lusakn Publishers, 2008, pp. 65-69