Վարդուշ Գաբրիելի Գյոզալյան
Կենսագրություն
Կրթություն
2003 - 2007 թթ. Երևանի պետական համալսարանի տնտեսագիտության ֆակուլտետի բակալավրիատ (գերազանցության դիպլոմ)
2007 - 2009 թթ. Երևանի պետական համալսարանի տնտեսագիտության ֆակուլտետի մագիստրատուրա «Տնտեսական քաղաքականություն և կառավարում» մասնագիտացմամբ (գերազանցության դիպլոմ)
2009 - 2012 թթ. Երևանի պետական համալսարանի տնտեսագիտության ֆակուլտետի ասպիրանտուրա «Տնտեսության, նրա ճյուղերի տնտեսագիտություն և կառավարում» մասնագիտությամբ

Գիտական աստիճան
2012 թ-ից Տնտեսագիտության թեկնածու, թեկնածուական ատենախոսություն՝ «ՀՀ տնտեսության իրական հատվածի արդյունավետության բարձրացման ուղիները»


Աշխատանքային փորձ
2008-2009 թթ - «Աշտարակ-կաթ» ՓԲԸ, ֆինանսատնտեսագիտական բաժնի տնտեսագետ:
2011-2012 թթ. Մոսկվայի տնտեսագիտության, վիճակագրության և ինֆորմատիկայի պետական համալսարանի (МЭСИ) Երևանի մասնաճյուղ, դասախոս:
2012-2014 թթ. ԵՊՀ կառավարման և գործարարության ամբիոնի դասախոս (ժամավճարով):
2014 թ.-ից ԵՊՀ կառավարման և գործարարության ամբիոնի ասիստենտ:


Կարդացվող/ված դասընթացներ
Սոցիալական քաղաքականություն
Ագրարային սեկտորի էկոնոմիկա


Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, գերմաներեն, անգլերեն

Վարդուշ Գաբրիելի Գյոզալյան

Դոցենտ | Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ - Կառավարման եւ գործարարության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Վարդուշ Գյոզալյան

Սոցիալական քաղաքականություն | Ուս. ձեռնարկ: Տիր հրատարակչություն: 2017թ․, 372 էջ
 

Հոդված/Article

Վարդուշ Գյոզալյան

Աղքատությունը ՀՀ֊ում և ԱՀ֊ում. համեմատական վերլուծություն | Լրատու - Մեսրոպ Մաշտոց համալսարան, 2018, էջ 466-471 |

Гезалян Вардуш

Уровень и качество жизни- как критерии эффективности социальной политики государства | Տնտեսագիտության ժամանակակից հիմնահարցեր 5-րդ գիտաժողով: 2017, էջ 170-177 |

Գյոզալյան Վ. Գ.

Կոռուպցիան՝ սոցիալական ինստիտուտ. խնդիրներ ՀՀ տնտեսությունում | Լրաբեր հասարակական գիտությունների, 2017, 2(650), էջ 219-228

Վարդուշ Գյոզալյան

Աշխատանքի վարձատրության պետական քաղաքականության սոցիալական հիմնախնդիրները ՀՀ-ում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2016 № 3 (21), էջ 52-57 |

Վարդուշ Գյոզալյան

ՀՀ տնտեսությունում գիտական արդյունքի առևտրայնացման հիմնախնդրի շուրջ | Տնտեսագիտության ժամանակակից հիմնահարցեր 4: 2016, 23-29 էջ, Հայաստան |