Վարդուշ Գաբրիելի Գյոզալյան
Կենսագրություն
Կրթություն
2009 - 2012 թթ. ԵՊՀ ասպիրանտուրա, «Տնտեսության, նրա ճյուղերի տնտեսագիտություն և կառավարում» մասնագիտություն
2007 - 2009 թթ. ԵՊՀ Տնտեսագիտության ֆակուլտետի մագիստրատուրա, «Տնտեսական քաղաքականություն և կառավարում» մասնագիտություն (գերազանցության դիպլոմ)
2003 - 2007 թթ. ԵՊՀ տնտեսագիտության ֆակուլտետի բակալավրիատ, տնտեսագետի մասնագիտություն (գերազանցության դիպլոմ)

Գիտական աստիճան
2012 թ-ից Տնտեսագիտության թեկնածու, թեկնածուական ատենախոսություն՝ «ՀՀ տնտեսության իրական հատվածի արդյունավետության բարձրացման ուղիները»

Աշխատանքային փորձ
2018թ.-ից ԵՊՀ կառավարման և գործարարության ամբիոնի դոցենտ:
2014 -2017թթ. ԵՊՀ կառավարման և գործարարության ամբիոնի ասիստենտ:
2012-2014 թթ. ԵՊՀ կառավարման և գործարարության ամբիոնի դասախոս:
2011-2012 թթ. Մոսկվայի տնտեսագիտության, վիճակագրության և ինֆորմատիկայի պետական համալսարանի (МЭСИ) Երևանի մասնաճյուղ, դասախոս:
2008-2009 թթ - «Աշտարակ-կաթ» ՓԲԸ, ֆինանսատնտեսագիտական բաժնի տնտեսագետ:

Դասավանդվող դասընթացներ
• Սոցիալական քաղաքականություն
• Նախագծերի կառավարում
• Տնտեսության պետական կարգավորում

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ
• Սոցիալական ոլորտի կառավարում
• Պետական տնտեսական քաղաքականություն
• Տնտեսության իրական հատվածի ոլորտների մակրո և միկրո կարգավորում
• Նախագծերի կառավարում

Լեզուների իմացություն
Ռուսերեն - ազատ, անգլերեն - ազատ, գերմաներեն – լավ

Վարդուշ Գաբրիելի Գյոզալյան

Դոցենտ | Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ - Կառավարման և գործարարության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Վարդուշ Գյոզալյան

Սոցիալական քաղաքականություն | Ուս. ձեռնարկ: Տիր հրատարակչություն: 2017թ․, 372 էջ
 

Հոդված/Article

Ամալյա Սարիբեկյան, Վարդուշ Գյոզալյան

Նախագծային կառավարման հիմնախնդիրները ՀՀ պետական կառավարման համակարգում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Տնտեսագիտություն», Երևան, 2020 № 1 (1), էջ 40-49 |

Վարդուշ Գյոզալյան

Իմիգրացիայի Ազդեցությունը Հհ Աշխատաշուկայի Վրա | Սոցիալ-Տնտեսական Զարգացման Արդի Հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում, Գիտական Հոդվածների Ժողովածու, 2019, 299-306 էջ

Վ. Գ. Գյոզալյան

Սոցիալական Անվտանգության Ապահովման Եվ Կյանքի Որակի Բարելավման Փոխառնչությունները. Դրսեվորումները Հայաստանի Հանրապետությունում | Ճգնաժամային Կառավարում և Տեխնոլոգիաներ, 2(15), 2019, 34-41 էջ

Վարդուշ Գյոզալյան

Աղքատությունը ՀՀ֊ում և ԱՀ֊ում. համեմատական վերլուծություն | Լրատու - Մեսրոպ Մաշտոց համալսարան, 2018, էջ 466-471 |

Гезалян Вардуш

Уровень и качество жизни- как критерии эффективности социальной политики государства | Տնտեսագիտության ժամանակակից հիմնահարցեր 5-րդ գիտաժողով: 2017, էջ 170-177 |
1   2   3  |  Տեսնել բոլորը